ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

’ಜಿಣಿ’ ಸಬ್ಧಾಚೆ ಅರ್ಥ್‌ಚ್ಚ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ. ಕೊಣಾಕ್ ಹಿ ಮಜಾ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಹಿ ಸಜಾ. ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ ’When going gets tough, then tough gets going’. ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ’ಸಜಾಂಕ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮಜಾ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ತವಳ್ ಮಾತ್ ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸಾರ್ ಸೊಭೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಮನ್ಶಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮುಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ, ಸಮಾಜಿಕ್/ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚೌಕಟ್ಟಾಂತ್ ’ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ’ ಮುಖೊಟೆಂ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಉಘಡ್ತಾ, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ಉಘಡ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮನಿಸ್ ದಿಸ್ತಾ? ಸಮಾಜ್/ಧರ್ಮ್/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಕೊಳ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ರಾಂಡ್‍ಬಾಜ್’ ಆಸ್ತಿನಾ, ಆನಿ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸಾ, ದಿಸಾಚೆಂ ಗಿರಾಕಿಂಕ್/ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಮಾನೆಸ್ತ್’ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮುಖೊಟಿಂ ಬದ್ಲಿತಾ. ಏಕ್ ಪಾಲಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಚಕ್ರಿವಾದಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಟಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ಸಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ತುಕಾ ಸುಸ್ತತಾ.

ಆಂಕ್ಡೊ - 3

ಮರಳಿ ಲಜ್ಜೆ

ಮಾರ್ಕೆಟು ಒಂದೆರಡು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಳಿವ ಇವಳು
ತನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್,ಲೆಗಿನ್ಸ್,ಟಾಪ್ ಅಥವಾ
ತುಂಡು ರವಿಕೆ ತೊಟ್ಟು,ಉಬ್ಬಿಸಿದ ಮೊಲೆ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮೊಬೈಲ್ ತೂರಿಸಿ,ತೆಗೆದು,ಇಳಿಸುತ್ತಾಳೆ;
ತೆಳುವಾದ ಸೆರಗನ್ನು ಏರಿಸಿ ಭುಜಕ್ಕೆ ,
ಜಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ.

ಸನ್ನೆಮಾತು ಕೆನ್ನೆತುಂಬಿಸಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ಕೈತುಂಬಿದ ಗಿರಾಕಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಲಾಡ್ಜಿಗೆ
ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಗಳಿಗೆ,
ಮತ್ತೆ ಮೈಮುರಿದು ಏಳಿ ಸುಳಿಯುತ್ತಾಳೆ
ಅದೇ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ತಿಯಾಗೋವರೆಗೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎದೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿವ ಹೊತ್ತು
ಮನಸ್ಸಿಗಂಟದ ಹಾದರ
ದೇಹಕ್ಕಂಟದ ಚಾದರ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಿಂಪುಗಳಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ
ನಡೆವಾಗ ಮನೆಗೆ,
ಆಟೋ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸೊ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು
ಸಂತೈಸುತ್ತಾಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು;
ಎದೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ,
ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಸೆರಗುಹಾಕಿ ,
ಪಿನ್ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾಳೆ ರವಿಕೆಗೆ ಜಾರದಂತೆ.
--
ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾಳೆ
ಒಂದು ಸದ್ಗೃಹಿಣಿಯಂತೆ,
ನಿಜ ಪತಿವ್ರತೆಯಂತೆ.

[ಕನ್ನಡ ಮೂಲ: ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ಜನೆರ್, 2016. ಕೊಂಕಣಿಗೆ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ]

 

ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು: 1999 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿಂತ್ ಸರಾಗ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು (ನೆಲಮಂಗಲ - ಬೆಂಗ್ಳುರ್)ಚೊ ’ಬೆಳಕಿನ ಬುಗ್ಗೆ’ ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಕವಿ.

 

ಪಾಟಿಂ ಲಜ್

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ
ಚಮ್ಕೊಂಚೆಂ ಹೆಂ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾಕ್ ವಿಖುನ್ ಘೆತಾ
ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್, ಲೆಗಿನ್ಸ್, ಟಾಪ್ ವಾ
ಅರ್ಧೆಂಕುರಿ ಭಾಜು, ಉಭಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಮ್ಮ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ರಿಗವ್ನ್, ಕಾಡ್ನ್, ದೆಂವಯ್ತಾ;
ಪಾತಾಳ್ ಪಾಲಂವಾಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ಚಡವ್ನ್,
ದೆಂವಯ್ತಾ ಧರ್ಣಿಕ್.

ಮೂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಗಾಲ್ ಭರುನ್
ದೊಳ್ಯಾಂನಿಚ್ ವೊಡ್ತಾ.
ಹಾತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಕಿಕ್ ವರುನ್ ಲಾಡ್ಜಾಕ್
ಕುಡಿಚೆ ವಿಸ್ವೆ ವೊಪ್ಸಿಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ,
ಪರತ್ ಆಂಗ್ ವೋಳ್ನ್ ರಿಗ್ತಾ
ತೆಚ್ಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಜಾತಾಪರ್ಯಾಂತ್.

ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಹರ್ದ್ಯಾಂಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೊ ವೇಳ್
ಮತಿಕ್ ಚಿಡ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕತಾ
ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚದ್ದರಾಂ
ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಲ್ಲಾಳಿಂಕ್ ವೊಪ್ಸುನ್
ಚಮ್ಕತಾನಾ ಘರಾಕ್,
ಆಟೊ ವ ಬಸ್ಸ್ ಚಡುನ್ ಬಸುನ್
ಭುಜಯ್ತಾ ಮತಿಕ್;
ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್,
ಮೊಮ್ಮ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಾಲಂವ್ ಧಾಂಪುನ್
ಪಿನ್ ಬಿಗ್ದಿತಾ ಭಾಜುವೆಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರನಾಶೆಂ

ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ
ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರೆಮಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ
ಎಕಾ ಗೃಹಸ್ತಿಪರಿಂ,
ನೀಜ್ ಪತಿವೃತೆಪರಿಂ.

[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ಜನೆರ್, 2016. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

   

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

 ’जिणि’ सब्धाचे अर्थ्‌च्च वेवेग्ळे. कोणाक हि मजा तर कोणाक हि सजा. जशें इंग्लिशांत ऎक सांग्णि आसा ’When going gets tough, then tough gets going’. जेद्नां मनिस ह्या वादाक सरि जाव्न जिण्येच्या ’सजांक’ आप्ल्या जिण्येचि मजा कर्न जियेंव्क लाग्ता, तवळ मात त्या जिण्येचो सार सोभोंक सक्ता.

मन्शा जिण्येंत सय्त कित्लेश्या मुखोट्यांक न्हेसुन मनिस जियेता, समाजिक/धार्मिक चौकट्टांत ’शिस्तेचें’ मुखोटें, काळोकांत कशें उघड्ता, आनि जेद्नां तें मुखोटें उघड्ताना कित्लो विद्रूप मनिस दिस्ता? समाज/धर्म/संस्कृति पोकोळ न्हय तर, आज समाजेंत ’रांड्‍बाज’ आस्तिना, आनि दळ्ळाळि सय्त आस्तेनांत.

हांगासर ऎक बाय्ल आसा, दिसाचें गिराकिंक/समाजिक प्रतिष्टा आस्च्या ’मानेस्त’ मन्शांक सरि जाव्न आप्लिं मुखोटिं बद्लिता. ऎक पालंव सय्त ह्या कवितेंत एका रितिचें चक्रिवादाळ वाच्प्याच्या मतिंत उटय्ता म्हळ्ळें हि कविता मात्सि गुंडायेन वाच्लि तर तुका सुस्तता.

 

नूरुल्ला त्यामगोंडळू: १९९९ इस्वेथाव्न कानडिंत सराग कविता बरंव्चो नूरुल्ला त्यामगोंड्लु (नेलमंगल - बेंग्ळुर)चो ’बेळकिन बुग्गे’ बूक कन्नड साहित्य परिषद थाव्न पर्गट्ला. मधुगिरि कॊर्टांत बेंच क्लर्क जाव्न काम कर्न आस्चो हो ऎक संवॆदन्‌शील कवि.

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]