ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್

ಮುಂಬಯ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 26): ಹೆಚ್ಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಅಂಧೇರಿಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್’ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಖ್ಯಾತ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ಪಿ. ಲೋಬೊ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ನವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’ ಪರ್ಗಟ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಜೀವ್‌ಅವ್ದೆಚೆಂ ಸಾಧನ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್; ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್), ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಸಂಗೀತ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಸಂಗೀತ್), ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ’ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್; ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ (ಅನುವಾದ್), ವಿ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್ (ಸಾಹಿತ್), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ನಾಟಕ್), ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಪಾವ್ಲಾ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ (ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ್), ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್) ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ದೀವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ಚೆರ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಆನಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿಸವೆಂ 6 ವೊರಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್‌ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಬರವ್ನ್, ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ’ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್’, ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಚ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ 2017’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕೊಂಕಾಣ - ನವಿಮುಂಬಯ್), ತಶೆಂಚ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ (ದಹಿಸರ್) ಹಾಂಕಾಂ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಧ್ಘಾಟನ್ ಕರುನ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್, ’ಹೊ ಎಕ್ವಟ್, ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೇಟ್, ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮೇಟ್ ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಥರಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ಎಕ್ವಟಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊಂದೆರ್ ಉಭೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ’.

 

’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್’ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ) ಹಾಣೆಂ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಚ್ಚ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳಾನ್, ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ಚ್, ತಾಂಕಾಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ;

ಬಂಧ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ) ಬುಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ (ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ) ಬುಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆಚೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ) ಬುಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂಡ್ರು ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ಬಜಾರ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ) ಬುಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ (ಗೊಂಯ್‌ಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಕವಯತ್ರಿ) ಹಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಜಮೊ) ಬುಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

 

ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾನ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಿ ಬಜಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುನ್, ಅಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿ.

ಜಿಯೋ ಅಗ್ರಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾವಿಶಿಂ, ಕಠೀಣ್ ಹಟ್ ಅನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾಸವೆಂ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖೊಡಿ-ಕುಲ್ಪಾಂಚೊ ಸಯ್ತ್ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರುನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಎಕೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನಿಮ್ತಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಎಕೇಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬರವ್ಪಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ 2017’ ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ಬುಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಚ್ಚ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್, ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್, ಫುಡೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ, ತಶೆಂಚ್ T3 ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕರ್ತಚ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ನಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆ|ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಆನಿ ದೆ|ಗಿಬ್ಬಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗುನ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಮಿನುಟ್ ಉಭೆಂ ರಾವುನ್ ಮಾಗ್ತಚ್,

’ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಯಾ ತೆತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ಭೊವ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಆವ್ದೆಂತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಉರ್ಚೆತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ತಾಂತುಂ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಜ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಆಜ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ/ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್, ಫಕತ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಂಸಾರಿ ವಿಲಾಸಿ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನಿಮ್ತಿಂ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೀ ಲೋಕ್ ತಾಂಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

’ಜಿಣ್ಯೆಆವ್ದೆಚೆಂ ಸಾಧನ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಲಾನ್ರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚಿಂ ಮಾನ್‌ಪತ್ರಾಂ; ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ, ಹಿಲ್ಡಾ ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್, ಮಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ಪಿ.ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜ್ಯೋತಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ದಿವುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್, ’ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮುಖೆಲಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ; ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆಕ್ ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣಿನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ವಿ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಥಾಣೆ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ,

ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಪಾವ್ಲಾಚೊ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಫ್ ವಿ’ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಕೊಂಕಣ್‌ತಾರಾಂ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬೊರಿವ್ಲಿನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ,

ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊಚೊ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಪ್ರಿ ಸಂಪಿಗೆಕ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಕಾ ಮಲಾಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ,

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಕ್ ವಸಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್/ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ’ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ’ ದಿವುನ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಅನಿ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಣಿಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪಾಸತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್/ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್, ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬುಕಾಂಚಿ ಮಾನ್‌ಪ್ರತಿ ದಿಲಿ.

 

’ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ - ಹೊಚ್ಚ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ, ದೆಕುನ್ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2003), ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2005), ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2007) ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2017)’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಕತ್ತ್ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫುಡೆಂಯ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಆಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರಾಕ್ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ನಿಧಿ’ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಬರವ್ಪಿ, ಉಟೊನ್ ಬಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾ, ವಖ್ತಾತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಖ್ರ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಧೊ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು.875 ಪುಣ್ ಅಮಿ ರು.600 ಲೆಕಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಐವಜ್ ಆಮಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ವಖ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಬರೆ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಉಧ್ಯಮಿ ತಶೆಂಚ್ T3 ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಪಿ. ಲೋಬೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೆ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಉಧ್ಯಮಿ ಆಜ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ, ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಸನ್ಮಾನಿತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ’ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಉರ್ಚೆತಸಲೊ, ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್; ’ದೆವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ದೆಣಿಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಪಾಸತ್ ಗಳ್ಸುಂಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳುಂದಿ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಪಡುಂದಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ’

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ: ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ ಭಾತ್ಮಿ’

[ಕೊಂಕಣ - ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್, ಕೊಂಕಣ್‌ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ]

 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವತ್ - ಏಕ್ ನವೆಂ ಮೇಟ್
ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಅಂಜೆಲೊರಾಕ್ ಕುಮೊಕ್
[खबर] मुंबयांत भॊव अपुर्भायेचो कोंकणी एक्वट

मुंबय (फेब्रेर २६): हेच्च फेब्रेराच्या २६ तारिकेर, आय्तारा सांजेर ६ वोरांचेर, अंधॆरिंत्‌ल्या आत्मदर्शन हांगासर, आशावादि प्रकाशनाच्या मुखॆल्‌पणाखाल सुर्वात्‌ल्ल्या मुंबयांत्ल्या सर्व कोंकणी संघटनांनि एक्वटित जाव्न आसा केल्लें ’कोंकणी सहमिलन’ भॊव अपुर्भायेन चल्लें.

मिरारॊड फिर्गजेचि याजक मा।बा।मेल्विन डि’कुन्हा हांच्या अध्यक्श्‌पणाखाल, ख्यात उध्यमि मानेस्त वि.पि. लॊबो मुखॆल सय्रो जाव्न आस्‌ल्ल्या ह्या कार्यांत, कोंक्णेंत पंद्रा वर्सां संपयिल्ल्या आशावादि प्रकाशनाचे पांच नवे कोंकणी बुकांचि मोक्ळीक, तशेंच ’पय्णारि.कोम विशॆस अंको’ पर्गट्ले, तशेंच कोंक्णेंत वेवेग्ळ्या शेतांत वाव्र केल्ल्यांक ’जीव्‌अव्देचें साधन’ केल्ल्या सर्व मानेस्त; ह्यारिबॊय (रंग्‌मंच), हेन्रि डि’सॊज (संगीत), लारेन्स सल्डान्हा (संगीत), तशेंच कोंक्णेंत्ल्या वेवेग्ळ्या शेतांनि ’विशॆस साधन’ केल्ल्या सर्व मानेस्त; वाल्टर लस्रादो नक्रे (अनुवाद), वि. डि’सिल्वा कांजूर्‌मार्ग (साहित), फ्रान्सिस फेर्नांडिस कास्सिया (नाटक), हेन्रि डि’पाव्ला (पत्रिकॊध्यम), लारेन्स कुवेल्हो (पत्रिकॊध्यम), ह्यारि फेर्नांडिस बार्कुर (फिल्म निर्दॆशन), जॊय पालड्का (नाटक निर्दॆशन), फ्रान्सिस ओलिवेरा (रंग्‌मंच) हांकां मान्‌पत्र, यादिस्तिका आनि काणिको दीव्न पर्गट मान केलो.

सांजेर ५:३० चेर काफि फळार आनि नोंदाव्णिसवें ६ वोराक सुर्वात जाल्ल्या ह्या कार्यांत कोंकण्‌तारां (जेरिमेरि) पंग्डाथाव्न, मानेस्त जॊन मस्करॆन्हसान बरव्न, संगीत दिल्लें ’स्वागत गीत’, पंग्डाच्या सांद्यांनि गायन कर्तच, कार्यें निर्वाहक मानेस्त फ्रान्सिस ओलिवेरान लोकाक येव्कार मागोन, ’कोंकणी एक्वट २०१७’ हाच्या प्रधान संचालक मानेस्त रिचार्ड डि’सॊज (कोंकाण - नविमुंबय), तशेंच संचालकि मानेस्तिण ग्लेंडा अल्मॆडा (दहिसर) हांकां, सय्र्यांक वेदिचेर आपव्न हाडुंक उलो दिलो. कार्याचें उध्घाटन करुन मा।बा।जॊकिम फेर्नांडिसान ह्या अपुर्भायेच्या कार्याक बरें माग्लें.

मानेस्त रिचार्ड डि’सॊजान अप्ल्या स्वागत उलव्पांत, वेदिचेर आस्‌ल्ल्या मुखेल सय्र्यांचि वळोक करुन, ’हो एक्वट, ऎक सुर्वात मात, पय्लें मॆट साहितिक मॆट, फुड्लें मॆट सांस्कृतिक मॆट आमि अशेंच एक्वटित थरान काडुंक आसा, देकुन एक्वटिक चिंत्पाच्या सर्वांक लागिं यॆव्न, मुंबयांत कोंकणी बोंदेर उभोच्च आस्चेपरिं करुंक उलो दिलो’.

’आशावादि प्रकाशनाचो पंद्रा वर्सांचो वाव्र’ - मानेस्त हिलरि डि’सिल्वा (प्रसन्न निड्डॊडि) हाणें वळोक कर्न दितच्च, मानेस्त अनंत अमेंबळान, मोक्ळीक जांव्क आस्च्या पांच बुकांचि वळोक करुन दिलि. मानेस्त सिरिल क्यास्तलिनोन ह्या पांच बुकांच्या बरव्प्यांचि मट्व्यान वळोक करुन दिलि. उप्रांत हे पांच बूक मोक्ळीक करुंक आयिल्ल्या सय्र्यांचि मट्वि वळोक फ्रान्सिस ओलिवेरान करुन दितच्च, तांकां वेदिचेर आपव्न काडुंक बुकांच्या बरव्प्यांक उलो दिलो; बंध (वल्लि क्वाड्रसाच्यो मट्व्या काण्यांचो जमो) बुकाचि मोक्ळीक मानेस्त चार्ल्स डि’मेल्लो पांग्ळा हाणें केलें, सर्गावय्लि मांय (रोनाल्ड ओलिवेरा पडुकॊणेचो मट्व्या काण्यांचो जमो) बुकाचि मोक्ळीक मानेस्तिण जानेट डि’सॊजान केलें, अपवित्र संबंध (वाल्टर लस्रादो नक्रेचो मट्व्या काण्यांचो जमो) बुकाचि मोक्ळिक मानेस्त ~आंड्रु मेंडोन्सान केलें, बजार (वल्लि क्वाड्रसाच्या कवितेंचो जमो) बुकाचि मोक्ळीक मानेस्तिण फिलॊमेना सांफ्रान्सिस्को (गोंय्‌चि फामाद कवयत्रि) हिणें केलें, मुग्दनात्‌ल्लिं गितां (वल्लि क्वाड्रसाच्या कविता विश्लॆषणांचो जमो) बुकाचि मोक्ळीक मानेस्त जियॊ आग्रार हाणें केलें.

बुकांचें मोक्ळीक कार्यें जाव्न, अप्ल्या उलव्पान बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिस्कोन वल्लि क्वाड्रसाच्या कवितेंचेर, चिंत्पाचेर, तशेंच संसारि बजारि चिंत्पाचेर अप्लिं भग्णां उचारुन, अप्लि कविता प्रस्तुत केलि. जियॊ अग्रार अप्ल्या उलव्पांत, वल्लिच्या कोंकणी मिसांवाविशिं, कठीण हट अनि परिश्रमासवें, कोणाच्या खोडि-कुल्पांचो सय्त बेपर्वा करुन कर्च्या वाव्राचेर एकोडो उज्वाड फांकय्लो, तशेंच एका ल्हान कवितेचेर अप्ल्या जिण्येंत गळ्सिल्ल्या अन्भॊगानिम्तिं सविस्तार रितिन केल्लिं एकॆक विश्लॆषणां, खंडित जाव्न कवि जाल्ल्यानिंच वाचुंक तशेंच शिकुंक जाय्तें आसा म्हणालो. बरव्पि रोनाल्ड ओलिवेरा अप्ल्या बुकाक परत ऎक पाव्टिं पर्गटुन यॆंव्क कारण जाल्ल्या सर्वांक उप्कारि मनान धिन्वास्लें.

उप्रांत ’पय्णारि विशॆस अंको २०१७’ हाचें उग्तावण मा।बा।मेल्विन डि’कुन्हान केलें, बुकाचें उग्तावण जातच्च, वल्लि क्वाड्रसान अप्ल्या संपादकाच्या उत्रांनि ह्या बुकाक हकीगतेंत यॆंव्क कारण जाल्ल्या सर्वांक धिन्वासुन, हें मॆट ऎक ल्हान सुर्वात मात, फुडें जाय्तिं कामां करुंक आस्चेविशिं माहेत दिलि, तशेंच T3 प्रायॊजित ’पय्णारि साहितिक स्पर्धो’ चें घॊषण केलें. कार्याच्या पय्ल्या भागाचें निर्वाहण फ्रान्सिस ओलिवेरा पडुकॊणेन भॊव अपुर्भायेन कर्तच, कोंकण तारां पंग्डाथाव्न अपुर्भायेचो नाच प्रस्तुत जालो.

कार्याच्या दुस्र्या भागांत सुर्वातेर वल्लि क्वाड्रसान, कोंक्णेंत वेवेग्ळ्या शेतांनि जाय्तो वाव्र करुन, खबर नास्तानांच आम्कां सांडुन गेल्ल्यांचो उडास काडुन, प्रत्यॆक जाव्न दे।विक्टर कोन्सेसो, आनि दे।गिब्बा कुल्शॆकर हांच्या अत्म्याक शांति मागुन, सर्वांनि अर्धें मिनुट उभें रावुन माग्तच, ’अप्ल्या एदोळ्‌च्या तेत्तीस वर्सांच्या साहितिक काळार, भोव थोडे दीस अप्ल्या जिण्येआव्देंत उडासाक उर्चेतसले जाव्नासात, तांतुं आय्चो दीस खंडित महत्वाचो, कित्याक म्हळ्यार, अप्ल्या साहितिक भुर्ग्यापणार ज्या कलाकारांक, संगीत्‌कारांक, साहित्‌कारांक हांव वळ्कुन आयिल्लों, आज तसल्यांक हांगासर वेदिचेर पर्गट मान आसा आनि ह्या कार्यांत वांटेलि जांव्चें भाग देवान म्हाका फावो केलां, आनि असल्यांक दिल्लो/दिंव्चो मान, फकत्त तांकां दिल्लो मान न्हय, बगार अम्कांच आमि दिंव्चो मान. जांव्क पुरो कोंकणी वाव्र केल्ल्या ह्या महान कलाकारांनि संसारि विलासि धन-दिर्वें पुंजांव्क ना, पुण अप्ल्या मायामोगानिम्तिं आज सय्त कोंक्णी लॊक तांचेर अभिमान पाव्ता आनि तांकां मान कर्ता’ म्हणालो.

’जिण्येआव्देचें साधन’ केल्ल्या ह्यारिबॊय, हेन्रि डि’सॊज, लान्रेन्स सल्डान्हा हांचिं मान्‌पत्रां; नेरि नज्रेत ताकोडे, हिल्डा पांग्ळा, हिलरि डि’सिल्वा हाणिं वाचुन जातच, मा।मेल्विन डि’कुन्हा आनि मानेस्त वि.पि.लॊबो हांचेसवें मानेस्तिण ज्यॊति लॊबो हाणिं मान्‌पत्र, यादिस्तिका, आनि काणिको दिवुन पर्गट मान केलो.

त्यॆ उप्रांत, ’विशॆस साधन’ केल्ल्यांक, मुंबयांत्ल्या कोंकणी संघटनाचे मुखेलिंनि पर्गट मान केलो; वाल्टर लस्रादो नक्रेक माल्वाणि संघटनाचो अध्यक्ष फेलिक्स माल्वाणिन मान केलो, वि. डि’सिल्वाक थाणे संघटनाचो कार्यदर्शि मानेस्त क्रिस्टॊफर डि’सॊजान मान केलो, हेन्रि डि’पाव्लाचो मान स्वीकार केल्ल्या मानेस्त फिलिफ वि’ डि’सॊजाक कोंकण्‌तारां संघटनाचो अध्यक्ष जॊन मस्करॆन्हसान मान केलो. फ्रान्सिस फेर्नांडिसाक बोरिव्लि संघटनाचो प्रतिनिधि जॊसेफ बोरिव्लिन मान केलो, लारेन्स कुवेल्होचो मान स्वीकार केल्ल्या सिप्रि संपिगेक कांदिवलि संघटनाचो अध्यक्ष वलॆरियन पाय्स हाणें मान केलो, ह्यारि फेर्नांडिस बार्कुर हाका मलाड कोंकणी संघटनाचो प्रतिनिधि सिरिल क्यास्तलिनोन मान केलो, जॊय पालड्काक वसय कोंकणी संघटनाचो अध्यक्ष रेजिनाल्ड सांतुमायेरान मान केलो, फ्रान्सिस ओलिवेराक बार्कुर्‌गारांच्या संघटनाचो अध्यक्ष ऐवन रेबेल्लोन मान केलो. सर्वांक मान्‌पत्र, यादिस्तिका आनि काणिको दिवुन मान केल्ल्या अध्यक्ष/प्रतिनिधिंक ’यादिस्तिका आनि काणिको’ दिवुन रिचार्ड डि’सॊज अनि ग्लेंडा अल्मॆडा हाणिं धिन्वास्लें. इत्लें अपुर्भायेचें कार्यें मांडुन हाड्‌ल्लेपासत प्रधान संचालक रिचार्ड डि’सॊजा आनि संचालकि ग्लेंडा अल्मॆडा हांकां मा।बा।मेल्विन डि’कुन्हान यादिस्तिका दिवुन मान केलो. तेच्च्‌परिं मुंबयांत्ल्या सर्व कोंकणी संघटनाच्या मुखेल्यांक/प्रतिनिधिंक वेदिचेर आपव्न, मा।बा।मेल्विन डि’कुन्हान सर्वांक बुकांचि मान्‌प्रति दिलि.

’साहित्यामुखांत्र समाज्‌सेवा’ - होच्च ध्यॆय आशावादि प्रकाशनाचो, देकुन ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको (२००३), दिवो-दाय्ज विशॆस अंको (२००५), मित्र-दाय्ज विशॆस अंको (२००७) आनि पय्णारि.कोम विशॆस अंको (२०१७)’ मुखांत्र फकत्त गर्जेंत आस्च्यांक आर्थिक कुमोक केल्या. आनि हेंच चिंताप आम्चें फुडेंय ज्यारि आस्तलें, आध्ल्या वर्सांत पय्णारि.कोम सुर्वातेर अप्ल्या भलाय्कि होग्डाव्न भॊव कश्टांत आस्‌ल्ल्या फामाद कोंकणी बरव्पि रोनाल्ड पिरॆरा आंजेलॊराक ’रोनाल्ड पिरॆरा निधि’ स्थापित करुन लग्बग दॆड लाख रुप्यांचि मजत केल्लि. पुण आज होच्च बरव्पि, उटोन बसुंक सकाना, वख्तात सय्त ताचेलागिं दुडु ना देकुन आज पर्गट्‌ल्ल्या पांच बुकांच्या विख्र्याचो अर्धो ह्या मिसांवाखातिर आमि काम कर्तेल्यांव, देकुन ह्या पांच बुकांचें मॊल (रु.८७५) पुण अमि रु.६०० लेकान तुम्कां पावित कर्तेल्यांव, आनि हांत्लो अर्धो ऐवज आमि रोनाल्ड पिरॆराच्या वख्तांच्या खर्चाक दितेल्यांव देकुन बरे मनाच्या कोंकणी लोकांनि अप्लें उदार मन धाखंव्क उलो दिलो.

सन्मानितां तर्फेन उलयिल्ल्या मानेस्त हेन्रि डि’सॊजान ’एदोळ म्हणासर कोंक्णेंत खंय्चर्‌यी असलें ऎक अपुर्भायेचें कार्यें जांव्क ना, देकुन हो मान खरोच्च जाव्न भॊव महत्वाचो तशेंच काळ्जांत सदांच उडासाक उर्चेतसलो, आनि असलें ऎक कार्यें मुंबयांत उभें कर्चें तित्लें सलीसायेचें न्हय तर्‌यी, पाट्ल्यान जाय्ति मिनत केल्ल्या एक्वट पंग्डाक तशेंच आशावादि प्रकाशनाक उल्लास पाटय्लो.

मुखेल सय्रो जाव्न हाजर आस्‌ल्लो ख्यात उध्यमि तशेंच T3 संस्थ्याचो माल्हक मानेस्त वि. पि. लॊबोन, कोंक्णि पत्रिकॊध्यमाचे उदर्गतेखातिर वावुर्ताना, फकत्त सिंतिमेंतां मात्र मतिंत दवरिनास्ताना, आर्थिक रितिन सय्त चिंताप आटंव्चें गर्ज आस्तां, कोंक्णेचो जाय्तो उध्यमि आज मुंबयांत आसा पुण कोंक्णि पत्रांनि जाहीरातां दिसोन येंव्चिं भॊव थोडिं, देकुन कोंक्णि अभिवृद्देचि जवाभ्दारि सर्वांनि म्हणुन सांगालाग्लो.

कार्याचो अध्यक्ष मा।बा।मेल्विन डि’कुन्हान अप्ल्या उलव्पांत; ’देवान सर्वांक वेवेग्ळिं देणिं दिल्यांत आनि तिं देणिं हर्येक्ल्यांनि समाजेच्या बरेपणापासत गळ्सुंचि भॊव गर्ज आसा, देकुन साहित्यामुखांत्र समाज्‌सेवा कर्च्या आशावादि प्रकाशनाच्या मिसांवाक लोकांचो भर्पूर पाटिंबो मेळुंदि तशेंच सर्वेस्पराचिं आशीर्वादां पडुंदि म्हणालो’

मानेस्तिण ग्लेंडा अल्मॆडान उप्कार आटव्णि केलि. दुस्र्या भागाचें कार्यें निर्वाहण वल्लि क्वाड्रसान केल्लें.

[कोंकण - नविमुंबयांत्लें कोंकणी संघटनान, कोंकण्‌तारां जेरिमेरि हाणिं अप्ल्या संघटनाच्या तर्फेन रोनाल्ड पिरॆराक कुमोक कर्च्या आशावादि प्रकाशनाच्या मिसांवांत वांटेलि जांव्चो भर्वसो दिलो]

:भात्मी: एक्वट भात्मी
 

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]