ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2018

ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ’ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2018’
[ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ]

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018 ಚೆರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಿಂ; ನಯನಾ ಆಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಯಾಂ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಚಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ, ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಬಾಯ್ ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್.

ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಚಿನ್, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಯಾಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮುಂಬಯ್

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್ ಗೊಯಾಂ, ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್ ಗೊಯಾಂ, ಬಮ್ಮು ಭಾಗೂ ಫೊಂಡೆ ಕಾರವಾರ್.

ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಡಾ| ಅರವಿಂದ್ ಶ್ಯಾನ್‍ಭಾಗ್ ಅಂಕೋಲ

ಲೇಕನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಮುಂಬಯ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ತಲಿಂ.

ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತರ್ಜಣ್ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಕನ್ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ, ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲಾಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆನಿ ರೆಗ್ರೊ

[साहितीक स्पर्धो] विलफी रेबिंबस स्मारक कोंकणी साहितीक स्पर्धो - २०१८

पयणारी आनी वीज मांडून हाडता ’विलफी रेबिंबस स्मारक कोंकणी साहितीक स्पर्धो - २०१८’
[कोंकणिंतलो पयलो द्वी-लिपिचो साहितीक स्पर्धो]

पयणारी.कोम आनी वीज ई-पत्रान मांडून हाड‌ल्ल्या विलफी रेबिंबस स्मारक अखील भारतीय द्वी-लिपी कोंकणी साहितीक स्पर्धो २०१८ चेर इनामां आपणायिल्ल्यांची नांवां वीज कोंकणी ई-पत्राच्या संपादकान डा| आसटीन डी’सोज प्रभून घोषीत केलीं; नयना आडार‌कर गोयां, किशू बार्कूर मंगळूर आनी आर. एस. भासकर कोचीन हांकां मटविकाणी, तर्जण काणी आनी कविता विभागांनी पयलीं इनामां लाभल्यांत.

मटवी काणी बरंवचो स्पर्धो:


 पयलें इनाम: बाय नयना अडार‌कर गोयां, दुस्रें इनाम: मेलवीन जे. वास केलराय मंगळूर, तिस्रें इनाम: रोन रोच कास्सिया मंगळूर

प्रोत्साह दिंवचीं इनामां: रिचार्ड अलवारीस मंगळूर, बेन्नी टीचर मंगळूर.

कविता बरंवचो स्पर्धो:


पयलें इनाम: आर. एस. भासकर कोचीन, दुस्रें इनाम: उर्जिता भोबे गोयां, तिस्रें इनाम: प्रसन्न निड्डोडी मुंबय


प्रोत्साह दिंवचीं इनामां: सुनेत्रा जोग गोयां, मनोज कामत गोयां, बम्मू भागू फोंडे कारवार.

तर्जण काणियेचो स्पर्धो:

पयलें इनाम: किशू बार्कूर


प्रोत्साह दिंवचीं इनामां: फ्लाविया आलबुकर्क पुत्तूर, डा| अरविंद श्यान‍भाग अंकोल

लेकन बरंवचो स्पर्धो:


प्रोत्साह दिंवचीं इनामां: प्रसन्न निड्डोडी मुंबय, डोनालड पिरेरा बेळतंगडी

नवेंबर २५ तारिकेर मुंबयच्या ’आत्म दर्शन’ ंत आसा केल्ल्या कामासाळांत समेसत इनामां जिकलेल्यांक इनामां लाभतलीं.

जोक्तें साहितीक मट्ट नासताना तर्जण विभागाचें दुस्रें, तिस्रें इनाम तशेंच लेकन विभागाचें पयलें, दुस्रें, आनी तिस्रें इनाम रद्द केलां.

स्पर्ध्याचे कायदे आनी रेग्रो

[Sahitik Spordho] Wilfy Rebimbos Smarok Konkonni Sahitik Spordho - 2018
Poinnari ani viz manddun haddta ’vilfi rebimbos smarok konkonni sahitik spordho - 2018’
[konkonnintlo poilo dvi-lipicho sahitik spordho]

Poinnari.Kom' ani viz i-potran manddun hadd‌l'lea vilfi rebimbos smarok okhil bharoti-i dvi-lipi konkonni sahitik spordho 2018 cher inamam apnnayil'leanchi namvam viz konkonni i-potrachea sompadokan dda| asttin ddi’soz probhun ghoxit kelim; noina addar‌kor goyam, kixu barkur mongllur ani ar. Es. Bhaskor kochin hankam mottvikanni, torzonn kanni ani kovita vibhagamni poilim inamam labhleant.

Mottvi Kanni Boromvcho Spordho:


Poilem Inam': Noina Oddar‌kor Goyam, Dusrem inam': Melvin je. Vas Kelorai, Tisrem Inam': Ron Roch Kassia

Protsah Dimvchim Inamam: Richardd Olvaris Mongllur, Ben'ni Ttichor Mongllur.

Kovita Boromvcho Spordho:


Poilem Inam': Ar. Es. Bhaskor Kochin, Dusrem Inam': Urjita Bhobe Goyam, Tisrem Inam': Proson'n Nidd'ddoddi Mumboi

Protsah Dimvchim Inamam: Sunetra Zog Goyam, Monoz Kamot Goyam, Bom'mu Bhagu Fondde Karovar.

Torzonn Kanniecho Spordho:Poilem Inam': Kixu Barkur

Protsah Dimvchim Inamam: Flavia Albukork Put'tur, Dda| Orovind Xean‍bhag Onkolo

Lekon Boromvcho Spordho:

Protsah Dimvchim Inamam: Proson'n Nidd'ddoddi Mumboi, Ddonaldd Pirera Belltongoddi

novembor 25 tariker mumboichea ’atmo dorxono’ nt asa kel'lea kamasallant somest inamam jikleleank inamam labhtolim.

Zoktem sahitik mott'tt nastana torzonn vibhagachem dusrem, tisrem inam' toxench lekon vibhagachem poilem, dusrem, ani tisrem inam' rod'd kelam.

Spordheache Kaide Ani Regro

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಕವಿ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]