ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್  ಆಯ್ತೆಂ

                                                                                                    

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - V ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ - 15 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ (01.01.2004 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್)

 ಆನಿ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - VIII ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ವ್ಹಡಾಂಕ್ - 15 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ (01.01.1988 ಥಾವ್ನ್ 31.12.2003 ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್)

ನೇಮಾಂ

         ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ನ್ಹಯ್.

         ಪ್ರಾಯೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

         ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ.

         ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿಚಿ ಏಕಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಾಯ್.

         ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಆಸುಂಯೆತಾ.

         ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ.

         ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ – ಮರೋಳ್, ಪಲ್ಲೊಟಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ವಸಯ್, ಮಿರಾ ರೋಡ್, ವಾಶಿ/ನೆರುಳ್, ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಕಾಂದಿವಲಿ, ಮಲಾಡ್/ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ - ಎಕೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ - ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

         ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 2019 ಜನವರಿಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್), ರಾವ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ರುಪಯ್ 300 ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. (ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಚೊ ಪಯ್ಣಾ ಖರ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಾ).

         ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಪ್ರಾಯೆಚೆ ರುಜ್ವಾತೆ ಸವೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂಕ್ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ಈಮೇಯ್ಲ್ ಪತ್ತೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

         ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಭಾತೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ’ಉಜ್ವಾಡ್ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಲೊ.

         ಫೈನಲ್ಸಾಂತ್ (ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್) ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ (ಲ್ಹಾನಾಂನಿ - ದೋನ್ ಕವಿತಾ; ವ್ಹಡಾಂನಿ - ತೀನ್ ಕವಿತಾ) ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚೆ 10 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಪಾವೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಂಚಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್.

         ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

         ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತೊಂಡ್ಪಾಠ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ.

         ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ashawadi@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ ಯಾ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಆದಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 7021967880

ಫೈನಲಾಂತ್ ದೋನಯ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ತೀನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ.

 • ಪಯ್ಲೆಂ: ರುಪಯ್ 2500 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

 • ದುಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 2000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

 • ತಿಸ್ರೆಂ:  ರುಪಯ್ 1000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೊ ವಿವರ್:

ಸುರ್ವಾತ್:
ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ 12) - ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ (ಮುಖೇಲ್ಪಣ್: ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಮರೋಳ್, ಪಲ್ಲೊಟಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 6) - ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಮುಖೆಲಿ: ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಜೆರಿಮೆರಿ

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ 1) - ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣೀ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ವಸಯ್, ನಳಾಸೊಪಾರಾ, ವಿರಾರ್

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 7) - ಸಾಂ ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ದಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಮಿರಾ ರೋಡ್, ಭಯಾಂದರ್, ದಹಿಸರ್

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) - ಕೊಂಕಾಣ (ಮುಖೆಲಿ: ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ವಾಶಿ, ಸಾನ್‌ಪಾಡ, ಖೊಪರ್‌ಖೈರಾಣೆ, ನೆರುಳ್, ಜೂಹಿ ನಗರ್ ಆನಿ ಪನ್ವೆಲ್.

ನವೆಂಬರ್ 4 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) - ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮುಂಬಯ್ (ಮುಖೆಲಿ: ವಾಲ್ನೆಸ್ ರೇಗೊ)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಭಾಂದುಪ್

ನವೆಂಬರ್ 11 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) - ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಕಾಂದಿವಲಿ, ಚಾರ್‌ಕೊಪ್

ನವೆಂಬರ್ 18 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) - ಮಲಾಡ್ ಆನಿ ಓರ್ಲೆಮ್ (ಮುಖೆಲಿ: ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಮಲಾಡ್, ಓರ್ಲೆಮ್
 

[खबर]: कोंकणी कवितावाचन सर्तेक मुंबय आयतें

                                                                                                    

 

कविता ट्रसट आनी आशावादी प्रकाशन

कोंकणी कविता सादर सर्त

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - V चा. फ्रा. देकोसता स्मारक कोंकणी कविता सादर सर्त
ल्हानांक - १५ वर्सां भितर‍ल्यांक (०१.०१.२००४ तारिके उपरांत जल्मल्ल्यांक) 

आनी

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो - VIII अखील भारत कोंकणी कविता सादर सर्त
व्हडांक - १५ थावन ३० वर्सां भितर‍ल्यांक (०१.०१.१९८८ थावन ३१.१२.२००३ भितर जल्मल्ल्यांक)

नेमां

 • ही कविता सादर सर्त. कविता बरोंवची सर्त न्हय.

 • प्राये बाबतीं रुज्वात गर्जेची.

 • भाग घेतल्लीं कोंकणी भाषिकच आसजाय म्हणून ना.

 • भाग घेतल्यांनी स्वताची या हेर खंयच्याय कविची एकच कोंकणी कविता सादर करिजाय.

 • सादर कर‍ची कविता उण्यार देड मिनुटां आनी चड म्हळ्यार तीन मिनुटांची आसुंयेता.

 • ही सर्त तीन हंतांनी चल्तली.

 • पयल्या हंताची सर्त मुंबंयत – मरोळ, पल्लोटी, महाकाळी, जेरिमेरी, वसय, मिरा रोड, वाशी/नेरूळ, कांजूर‌मार्ग, कांदिवली, मलाड/मालवाणी हांगासर ओकटोबर/नवेंबर म्हयन्यांनी चल्तली. एकल्यान दोन जाग्यांनी भाग घेंवचेबरी ना. हर‍येका जाग्यांनी पयलेंचीं तीन स्थानां आपणायिल्ल्यांक आत्मदर्शनांत नवेंबर २५ तारिकेर दूसऱ्या हंताची सर्त चल्तली. हांगासर - एकेका विभागांत पयलेंचीं तीन स्थानां आपणायिल्ल्यांक - अखील भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेंत भाग घेंवचो सुयोग लाभतलो.

 • तीसऱ्या हंताची सर्त, कविता फेसत संदर्भार कर्नाटकाच्या मंगळुरांत २०१९ जनवरिच्या दूसऱ्या आयतारा चल्तली. हांतूं भाग घेंवच्या हर‍येकल्याक पयणा भातें (सेकेंड क्लास रैलवे टिकेट), रावपाची आनी जेवणाची व्यवस्था, रुपय ३०० आनी विशेस प्रमाण पत्र कविता ट्रसट दितलें. ह्या भायर जिकलल्यांक नगदेचीं इनामां आसतलीं. (ल्हान भुर्ग्यां सांगाता तांच्या एकल्या पोषकाचो पयणा खर्च कविता ट्रसट दिता).

 • पयल्या आनी दूसऱ्या हंताच्ये सर्तेंत भाग घेतल्यांनी आपणें सादर कर‍चे कवितेची एक प्रती सर्ते दिसा, प्रायेचे रुज्वाते सवें, व्यवस्थापकांक दीजाय. ह्ये प्रतियेंत कविता सांगाता कवितेचें आनी कविचें नांव, स्पर्धिकाचें नांव, पत्तो, फोन नंबर, ईमेयल पत्तो, प्राय बरयिल्ली आसुंक जाय.

 • पयल्या आनी दूसऱ्या हंताच्ये सर्तेक स्पर्धिकांक खर्चा बाबतीं कसलेंय भातें कविता ट्रसट दीना. पूण भाग घेतल्या सर्वांक प्रमाण पत्र लाबतलें. ह्या भायर ’उज्वाड’पत्राची वर्साची वर्गणी, आशावादी प्रकाशनाचो बूक इनाम जावन लाबतलो.

 • फैनल्सांत (तीसऱ्या हंतांत) कविता सादर कर‍तल्यांनी तांणी सादर करुंक चिंतच्यो कविता (ल्हानांनी - दोन कविता; व्हडांनी - तीन कविता) कविता ट्रसटाक दशेंबराचे १० तारिके भितर पावीत करिजाय. सर्ते दिसा, कविता ट्रसटान विंचल्ली एक कविता मात्र तांकां सादर करुंक आवकास.

 • कविता सादर कर‍ताना, कवितेचें आनी कविचें नांव सांगुंयेता सोडल्यार हेर खंयचोय विवर दीवंक आवकास ना.

 • कविता सादर कर‍ताना, कवितेंतलो विषय लोकाक सलीसायेन कळोंवच्यांत वाचकाक आसची प्रतिभा लेकाक धर‍तल्यांव सोडल्यार कविता न्हय. तरिपूण विंचलली कविता इनाम जोडच्याक पूरक जाता म्हणून समजुंचें. ताळो, सुडाळाय हेंय गर्जेचें. पयल्या दोन हंतांनी कविता वाच्येता जाल्यारी, तोंड‌पाठ कविता सादर केल्यार चडीत अंक मेळतले म्हणून समजुंचें. तीसऱ्या हंतांत कविता वाचुंक आडवार‍लां.

 • पयल्या हंताच्ये सर्तेंत भाग घेतल्यांनी तांचीं नांवां, पत्तो, फोन नंबर ashawadi@gmail.com ह्या ईमेयलाक बरोवन धाडुंयेता या सर्ते दिसा अर्ध्या वोरा आदीं दीवंक जाता. फोन नंबर: ७०२१९६७८८०

फैनलांत दोनय विभागांनी तीन इनामां आसतलीं.
• पयलें: रुपय २५०० तशें ट्रोफी आनी सर्टिफिकेट
• दुस्रें: रुपय २००० तशें ट्रोफी आनी सर्टिफिकेट
• तिस्रें: रुपय १००० तशें ट्रोफी आनी सर्टिफिकेट

मुंबंयत चल्च्या पयल्या हंताच्ये सर्तेचो विवर:

सुर्वात: ओकटोबर १४ (आयतार: सकाळीं १० थावन १२) - कोंकणी समुदाय (मुखेल्पण: सुनिता सुवारीस)
फिर्गज्यो: मरोळ, पल्लोटी, महाकाळी

ओकटोबर १४ (आयतार: सांजेर ३ थावन ६) - कोंकण तारां (मुखेली: जोन मसकरेन्हस)
फिर्गज्यो: जेरिमेरी

ओकटोबर २१ (आयतार: सकाळीं १० थावन १) - वसय कोंकणी वेल‌फेर असोसियेशन (मुखेली: रेजिनालड सांतुमायेर)
फिर्गज्यो: वसय, नळासोपारा, विरार

ओकटोबर २१ (आयतार: सांजेर ५ थावन ७) - सां जुजे कोंकणी संघटन (मुखेली: दायगो रोड्रिगस)
फिर्गज्यो: मिरा रोड, भयांदर, दहिसर

ओकटोबर २८ (आयतार: सांजेर ३ थावन ५) - कोंकान (मुखेली: रिचार्ड डि’सोज)
फिर्गज्यो: वाशी, सान‌पाड, खोपर‌खैराणे, नेरूळ, जूही नगर आनी पन्वेल.

नवेंबर ४ (आयतार: सांजेर ३ थावन ५) - कथोलीक सभा मुंबय (मुखेली: वालनेस रेगो)
फिर्गज्यो: कांजूर‌मार्ग, भांदूप

नवेंबर ११ (आयतार: सांजेर ३ थावन ५) - असुप्सांव कोंकणी संघटन (मुखेली: वलेरियन पायस)
फिर्गज्यो: कांदिवली, चार‌कोप

नवेंबर १८ (आयतार: सांजेर ३ थावन ५) - मलाड आनी ओरलेम (मुखेली: रीटा आलबुकर्क )
फिर्गज्यो: मलाड, ओरलेम
 

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

5. ಕಾಂದಿವಲಿ

4. ಜೆರಿಮೆರಿ

3. ಮಿರಾರೋಡ್

2. ವಸಯ್

1. ವಾಶಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]