ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

5. ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ [ಸಂವಾದಕ್: ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಿನೇಜಸ್]

ವ್ಹಳೊಕ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳಿ/ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಚೆರ್, ವರ್ಗ್-ಭೇದ್, ಶೋಷಣಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಏಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್: 1983 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ, 200 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, 4 ಕಾದಂಬರಿ ('ನಿರಂತರ್', 'ದರ್ಶನ್', 'ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್' ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್). ’ಬೇತಾಳ ಕಥಾ’, ’ತಿರ್‍ಶೆ ದೊಳೆ’ ತಾಚಿಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಅಂಕಣಾಂ. ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ’ಚಂಡ ಅನಿ ಗರ್ಭ್’ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್.

 

1. ತುಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ?

ಜ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಂಚ್. ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಸವೆಂ ಕಾನಡಿಚಿಂ ’ಚಂದಮಾಮ’, ’ತುಷಾರ’, ’ಮಯೂರ’ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ, ಅಶೆಂ ಸರಾಗ್ ವಾಚುನ್ ವಾಚುನ್, ಬರಂವ್ಚಿ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಜ್ಯೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಭ್ಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚಿ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ.

2. ತುಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಕೆದಾಳಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ?

ಜ. ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ 1983 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ.

[ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಿನೇಜಸ್]

3. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ತುಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ವ ಉತ್ತೇಜನ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ?

ಜ. ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ/ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ಮಿತ್ರ್/ಝೆಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರೊವ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್), ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಪಾದಕ್, ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ (ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಮಯ್ನೆ ಪಾಟಿಂ/ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಯೆತಾ) ಬರವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ; ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಎಕಾರಿತಿಚೊ ಥೆಂಕೊ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

4.
ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ?

ಜ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಗ್ತಾ, ಧಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ - ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚೆಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮೊಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ’ತುಷಾರ’, ’ಮಯೂರ’ ವ ’ತರಂಗ’ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಲ್ಲಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ರಾವ್ಲಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಿಸಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉರ್ಭಾ ನಿಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉರ್ಭಾ ನಿಂವ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ, ಪರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯೇ ವೆಳಾರ್ ವಲ್ಲಿಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಭೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಹಿತಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ (ತಳ್ಯಾಚೆಂ) ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಯೆ ಬಗಾರ್ ನಿರಂತರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ (ನ್ಹಂಯ್) ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಯ್, ಹಾಕಾ ವಾಚಾಪ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

5. ತುಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಸಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ಯೆತಾ?

ಜ. ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ವಲ್ಲಿಚ್ಯೊ ತ್ಯೇ ವೆಳಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ’ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ’ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬಡವ್ನ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಮಾಜೆಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಫಕತ್ತ್ ಮನರಂಜನಾಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜೆಖಾತಿರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ತಾ, ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಹಂಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.

6. ತುಕಾ ವಾಚುಂಕ್/ಬರಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ
?

ಜ. ತ್ಯೇ ಕಾಳಾರ್ ಟಿ.ವಿ. ಜಾಂವ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಜಾಂವ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಬುಕಾಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ತ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಪಿಸಾಯ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಬರಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ.

7. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ. ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವಚಾನಾ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಮಾತ್ ಜರೂರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ನಾ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೆಂ ಆರು-ಮೂರು ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

8. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾಗೀ?

ಜ. ಖಂಡಿತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ, ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲಾ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ; ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ಚಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಕಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಕ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

9. ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಧಾನ್ ಅಸಾ?

ಜ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವರ್ವಿಂಚ್ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ.

[ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಿನೇಜಸಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಸವೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್]

10. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ?

ಜ. ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉಣ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೊಕೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್/ಧಾರ್ಮಿಕ್/ರಾಜಕೀಯ್ ವ ಹೆರ್ ಚೌಕಟ್ಟಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಯ್ಜಯ್. ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ’ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿತಾತ್, ’ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ’ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ’ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ವಿರೋಧಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿತಾತ್, ’ಕಾಜಾರ್’ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ’ಪೊಜ್ಡೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಚೌಕಟ್ಟಾಭಾಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಆನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉರೊಂಕ್‌ಯೀ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಶೆಂಭೊರಾಂಚಿ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಲಾಖಾಂಚಿ. ಜಿತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಪೇಕ್ಶಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ’ಅರ್ಥ್’ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾಸ್ಚೆ, ಬಗಾರ್ ’ಅಪಾರ್ಥ್’ ಕರ್ಚೆಚ್ಚ್.

11. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಧುಂಪವ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ನಾಕಾ. ತುಂ ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಜ. ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಎಕಾ-ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ, ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ದೊನಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಭುದ್ದ್ (ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಶಿಕಪ್/ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಸಯ್ತ್) ವೆಕ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಫಾಂಕಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸತ್, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಠೀಕಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಠೀಕಾ/ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಾಟೆರ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಪೆಟ್ಯಾಪರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ವೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ನ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸೊನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೆ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಧುಂಪಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆ, ಆನಿ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ - ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಚಾರ್.

12. ತುಕಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಪಸಂದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ?

ಜ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತೆಲೆಚ್ಚ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪುಣ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ತಾಳ್/ಮೂಳ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರುನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಬೇಜವಭ್ದಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ತೆಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಿಲಾತಾನ್ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ದಂದೊ’ ಚಲಾನಾ? ದೆಕುನ್ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಫುಗಾರ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ, ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಚಿ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನಿ ಅಜೂನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಠೀಕಾ ಆಸ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ತೊ ವಿಮರ್ಸೊಚ್ಚ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚೊ/ಕೃತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೇಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ವೆಕ್ತಿ (ಬರಯ್ಣಾರ್) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ತಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತ್ಯೇ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಹಕ್ಕ್/ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.

ಏಕ್ ಧಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ - ಆಮಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಗಡಂಗಾಂ (ಆತಾಂ ಬಾರಾಂ) ಭಾಯ್ರ್ ಥೊಡೆ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಾಕಾರ್ ವೊತುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿವಿಶಿಂ, ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾವಿಶಿಂ ವ ಕೊಣಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ - ತಾಂಕಾಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೆ? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ, ಕಾನಡಿಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ದೆಕುನ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ.

13. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೆಳಾಕ್. ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೆ ಕಾಂಯ್ ಸಂಧೇಶ್ ಆಸಾತ್?

ಜ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ರಜೆರ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಣಾರಿಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಧಿನ್ವಾಸ್.

 

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಿನೇಜಸ್

ಕಾರ್ಕಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಯುವವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಧ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೋಗಿ. ಫೈನಾನ್ಸಾಂತ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಭಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತೆಲಾ-ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]