ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

4. ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ [ಸಂವಾದಕ್: ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ.ಕೋಸ್ತಾ]

ವ್ಹಳೊಕ್: ಪಡುಕೋಣೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಇನೋಕ್ ಒಲಿವೆರಾ ಆನಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ (ವಾಲ್ಟರ್, ಗ್ರೆಟ್ಟಾ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ರಿಚಾರ್ಡ್, ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಸ್ಟೀಫನ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್) ಪಯ್ಕಿಂತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಸಾತ್ವೊ, 1966 ಇಸ್ವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಸಾಂ|ಅಂತೊನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಪಡುಕೋಣೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಗ್ರೆಗೊರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕೋಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಸನ್, ಅಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಅನಿ ಪೂತ್ ಸ್ಟುವರ್ಟಾಸವೆಂ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

1. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುಜಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ಜ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ: 23, ಪದಾಂ: 700 ವಯ್ರ್. ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಟಿ ಕಾಣಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ.

2. ಸಂಗೀತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ?

ಜ. ’ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ; ಹೆಲೆನ್ ಮೇರಿ, ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ವಿನೀತಾ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐರಿನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

[ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್]


[ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಣಿಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್]

3. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ಜ. 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲಿ, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

4.
ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಜ. ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದೆತಾ ದೆಕುನ್ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಖಾಯ್ಸ್. ಆನಿ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

5. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್/ಗಾವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಆಸಾತ್?

ಜ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ನಾ.

6.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಚಿ ಪರಿಗೆತೆವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಏಕ್, ಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ವಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ತರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಸಾ. ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆವಾಜಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಆನಿ ಅರ್ಥಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.

7. ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಧಾರ್/ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ?

ಜ. ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಮ್ಹಜೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ಹೆರಾಂಚೊ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಾಚ್ಯೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾ.

[ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ.ಕೋಸ್ತಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ಸವೆಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್.]

8. ತುಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ಕೋಣ್?

ಜ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಜೆರೊಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೋವ್ ಪಸಂದೆಚಿಂ.

9. ತುಜೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವಪಾಣ್ ಕಸಲೆಂ?

ಜ. ದೇಸಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 41 ನಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್, 50ವಿ ನಾಯ್ಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಮುಖೆಲಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಿತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾತಲೊಂ.

10. ತುಜೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಯ್ಲಾ?

ಜ. ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್, ಸಂಗೀತಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾ ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೇಳ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ ಜಾಲಾ.

11. ತುಜೆಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಗರ್ಜೆಚೊ?

ಜ. ಸುಧ್ರಾಪ್ ತ್ಯೇ ತ್ಯೇ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಭಾಸ್, ಪುಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮಿ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಸುಧ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ.

12.
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಆನಿ ಬಿರುದೊ - ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್?

ಜ. ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಲಾಭ್ತಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಭ್ತಾ - ಪುಣ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಮಾತ್ರ್.

13.
ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾಯ್?

ಜ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಅಂತರ್‌‍ಜಾಳಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಪುಣ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಸಾಯ್ಟ್.

14.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ತುಜೆ ಸಂಧೇಶ್?

ಜ. ಭಾಸೊ ಚಡ್ ಶಿಕಾ, ಪುಣ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಚೆರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಚೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾಕಾ.

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 23 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ 700 ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಸಯ್ತ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಪರಿಂಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಹಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಹೊ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೊಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]