ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

2. ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ [ಸಂವಾದಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

[14 ಫೆಬ್ರೆರ್ 2016 ವೆರ್ ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಸಂವಾದಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಂವಾದ್]

1. ಪಯ್ಲೆಂ: ’ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ’ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ - ’ಪುತ್ತು ಶೆಟಿಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮೆಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್. ’ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ’ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ - ’ಪಾಲಡ್ಕಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’, ’ಸಾದ್’, ’ಕುಟಾಮ್’ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಚಿ ಗೊವಾಯ್. ’ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ’ ಏಕ್ ಕವಿ - ’ಯೇಗೊ ಬಾಯೆ’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ "ಚಿರ್ಪುಟಾಂ" ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ’ಡೊ. ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಹಾಚಿ ಗೊವಾಯ್. ’ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ’ ಏಕ್ ಥಕಾನಾಸ್ಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ - ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್. ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ - ’ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾನ್ (ಕವಿ/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಸಂಪಾದಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿ) ವ್ಹಳ್ಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಜಿ ಆಶಾ?’

. ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕವಿ. ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸದಾಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಲೊನುಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಸಂವಾದಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೊ ಸಂಸೋದ್ ತಾಣೆ ಕೆದಾಳಾ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಸೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆ ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊ ಖಂಚ್ಯೊಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. 1995, 1996, 1992 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ "ಯೇಗೊ ಬಾಯೆ" ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾ ಹಾಂವ್ ಐಸಿವೈಯಮಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಚಟುವಟಿಕೆಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಕಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್‌ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ "ಚಿರ್ಪುಟಾಂ" ಪುಸ್ತಕ್ ಬಾಳ್‌ಗೀತಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುತ್ತು ಶೆಟಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವ್ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಳೊಕ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತವಳ್ ದೇವ್‌ನಾಗಿರಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ರೋಮಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಥೊಡೊ ತರೀ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಪಾಲಡ್ಕಾಚೊ ತಾಳೊ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಸಾದ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಹೆನ್ರಿ ಪಾವ್ಲಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ "ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್" ನಾಂವಾಚೊ ಮಾನಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ದಿಲಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ "ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸಾಳ್ಕಾಂ" ನಾಂವಾಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಚಿ ವೋಡ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆನಿ ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಘಟನಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಕ್ಷೀಣಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾವ್ರಾ ಶೆತ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

2. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಶೆಂ ಲಾಭ್ಲೆಂ?

. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಾಡೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಚೊ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜಾನಪದ್ ರೀತಿಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಘಡ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಜೆಜುರಾಯ್ ಪತ್ರ್, ಸಾಂತಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಚಿ ರೂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾ ವಾಚ್ಚಿಂ ಪಿಸಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ "ಮಳೆರಾಯಾ" ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಟೀಚೆರಿಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಖಬಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶಾಳೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣಿ ಜೊ. ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ತಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೋಸಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಖಡಾಪ್, ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಎಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಜೋಸಾಚಿ ಆವಿಲಾಚೆಂ ಜೈತ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಫಣ್ ಕಾದಂಬರಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ "ಖಡ್ಪಾರ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಶಿಬ್" ನಾಂವಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಗೆಲೆಂ. ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೊ "ಮೊಗಾಚೊ ಪಿಸೊ" ನಾಟಕಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ದಾಖವ್ಣ್ಯೊ ೧೯೮೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ (ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್) ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಲೋಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಧಾವಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ನಾಟಕ್ "ಫುಡಾರ್". ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ದಾಖವ್ಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಡಯಲೋಗ್ ಅಜೂನ್ ಲೋಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರಿಚ್ಚಿ ಜೋನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಉರ್ಭಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕೃಪೆನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಬಾಬಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಚಾಫ್ರಾ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಪೋಸ್ಟಾಚೆರ್ ಚಾಫ್ರಾ ಬಾಬಾಕ್ ದಾಡ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಚಾ.ಫ್ರಾ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಜೆಭಂವಾರಿಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ, ಆಂದ್ರು ಡಿಕುನ್ಹಾ, ರೋಬರ್ಟ್ ಫುಡ್ತಾದೊ, ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟೈಟಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ತವಳ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಳಾವಳ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂಚೆಂ ಪರಿಸರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರೇರಣ್.

3. ತುವೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಣ್ಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾಂ, ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಖಂಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚೊ?

. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ ೨೦ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವ್ಹಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪನ್ನಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ೩೦೦ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವ್ಹಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೋನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಬಾಬ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚೆಂ ಸಾಡೆತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಂಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ದವರ್ಲೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಟ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಡ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲೇಖನಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಖೊರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ. ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್.

4. ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಮೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಆಸಾತ್? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾಗಿ?

. ಉತಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಸ್ತಳ್ ವ ಭಾಸ್ಕಳ್ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಶೆಂತೀ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ತಫಾವತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್. ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಪರಿಣತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಂಪಾದಕ್ ನಾಂತ್. ಜೆರಾಲ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್‌ಂಚ್ ಸಗ್ಳೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಕವಿತೆಂಚಿ ಚಡ್‌ಶಿ ವೊಳೊಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಖಂಚೇಂಯ್ ಬರಾಪ್ ಕವಿತಾ ವೋಳಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೊರ್‍ಯೊ ಕವಿತಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಬೊರೆ ಕವಿ ಆನಿ ಬೊರ್‍ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

5. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾಗಿ?

. ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫುಗಾರ್ತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಗಾರ್ ಅಸಲಿ ಕಾಲೆತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್‌ಶಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಮೋಲ್ ಮೆಳಾನಾ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಚಾರ್-ಪ್ರಚಾರ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ.

6. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾಗಿ?

: ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂಸ್ಥೆ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪುಣೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಭಾವ್ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಿಂತ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಅಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ತೆ ಕಾರ್ಯವಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿನಾಂತ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಗೃತಿ ಜಾತಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನ್ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಗೋಂಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ತರೀ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸ್ತೆ ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಗಲೀಜ್ ಕಾಮಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂತಾಪ್ ಯೆತಾ.

7. united we stand, divided we fall ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗೀ? ಹ್ಯೇ ವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್/ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

: ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ವಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತೆಂಕೊ ದೀನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ರೀತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬೊರೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವರಸ್‌ಭರ್ ಖರಸ್ ಕಾಡುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್, ಕಲೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಆಟಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬೊರೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

8. ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’, ’ಪಾಲಡ್ಕಾಚೊ ತಾಳೊ (ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್)’, ’ಸಾದ್’ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ತುವೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾಗೀ? ಹ್ಯೇ ವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್/ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ?

: ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ (ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂ ಮೆಳೊನ್). ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಬೊರಿ ತರ್ಭೆತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್, ಸಂಪಾದನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.

 

9. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾಗೀ?

: ಖಂಡಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಗತಿ ವೇಗಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಧಿಶೆನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶಿಂ ಮೊಟೆಂ ಪಾವ್ಲ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್.ಕೊಮ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್, ಕೊಂಕಣ್‌ಮಿಲನ್.ಕೊಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್.ಕೊಮ್, ಕೊಂಕಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂನಿ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್, ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್, ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್, ಸಕಾಲಿಕ್.ಕೊಮ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಪಾವಾನಾ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ದರಬಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಳಿ ಸುವಾತಿ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಫುಡೆಂ ವರೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

10. ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಹೆತ್ ನಾ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಹೆತ್ ನಾ, ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚಿನಾ, ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡಿನಾ, ಸರ್ವ್ ಆಳ್ಮ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಅಪ್ಲಿಂಚ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

: ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವಿವಿದತೆಂತ್ ಏಕತಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ. ಹೆಂಚ್ ಧೋರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿವಿದತಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಲಿಪಿ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡ, ರೋಮಿ, ದೇವ್‌ನಾಗಿರಿ, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಉರ್ದು ಲಿಪಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಗುಜ್ರಾತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಪಾಸೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಪ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಹಿ ಸರ್ವ್ ವಿವಿದತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ವಾತ್. ತರೀ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಸೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿ ಮೊರೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಮೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೊ ಬೊರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಯೆತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್, ಫೇಸ್‌ಭುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೊ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾಲಾ ಕೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಜ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಸಂದೇಶ್ ದಾಡುನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಸುಲಬ್ ರೀತ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚ್ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

11. ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರವ್ಪಿ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಪಾದಕ್.. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಿ ಮನೋಗತೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗಾನಾಂಗಿ?

: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಭೋವ್ ಉಣೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೋಣಾಚೇಂಯ್ ಪೋಟ್ ಭರಾನಾ. ತಶೆಂ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾ.

12. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ತಾ, ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ’ಗುಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ’ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾಗಿ?

: ಭುರ್ಗೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಗಿಚ್ಚಿತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಂಚ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಫೇಸ್‌ಭುಕ್ ವ ವಾಟ್ಸಾಪಾಂನಿ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಬೊರೆ ಸಾಹಿತಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಾ ಮನೋಭವ್ ಮ್ಹಜೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗುಸ್ಪಡ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಜಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಭಗಾನಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಸುವಾತೆಂನಿ ಸಂಪಾದನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೋಣ್‌ಯೀ ಕಿತೇಂಯ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಬರಪ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಘೆನಾಂತ್.

13. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಕಸಲ್ಯೊ?

: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಕಿಡೆ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೆ ವೊಗೊ ಬಸಾನಾಂತ್. ಕಾಂತವ್ನ್‌ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕೀ ವಾವುರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತಿಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.

14. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಜಶೆಂ ಗೊಯಾಂತ್, ಕೇರಳಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಾಗೀ? ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ?

: ಗೋಂಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಬೊರೊಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಕೇರಾಳಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೇರಾಳಾಂತ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವ ಭುಕ್ ಸ್ಟೋಲಾಂತ್ ಮೋಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪಾಸೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ನಾ. ಗೋಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಪಾಸೂನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಳಿಂ ದೋನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಯೆತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಮುಂಬಯಿಂತ್ಲೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ದಿತೆಲೆ ಭೋವ್‌ಚ್ ಥೊಡೆ. ತಶೆಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ (ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ) ವ್ಹಡಾ ಮ್ಹಟ್ಟಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೋಂಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

15. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಶಾ ಕಸಲಿ?

: ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ವ್ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ಖೆಲ್ಲೆ ಚಡ್. ತಶೆಂ ತಿಕಾ ವೊಡಾಪಾಂವಾಚಿ ಆವಡ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂ ತಾಂಕಾ ತೆಂಚ್ ರುಚಿಚೆಂ. ಸಾಹಿತ್ ಪಾಸೂನ್ ತಶೆಂಚ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಥೊಡೆ. ಬೊರೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಪಲಬ್ದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊರೆ ನಾಗರಿಕ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ಯಾಂತ್ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಸೂನ್ ದರಬಸ್ತ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚಿಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆವಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೊ ಆಂಕ್ಡೊ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]