ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ದುಬಾಯ್: ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಅನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಕ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಲ್‌ರೋಡ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಗೋವಿಯಸಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ 1956 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲೊ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊರಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಂತ್ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮೇನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಧ್ಯಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊ ಅನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಉಧ್ಯಮಾಚೊ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್  ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆ ಅಸಾ.

1970 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಸೆವಕ್, ಕುಟಾಮ್, ದಿರ್ವೆಂ, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ, ಕಾಣಿಕ್, ಕುರೊವ್, ಅರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಯ್ಜ್, ಕೊಂಕಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿನಿಂಯ್ ತಾಚೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಜಾನಾಂತ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ 29 ಕಾದಂಬರಿಯೊ  ಅಸಾತ್. ಬದ್ಲಾವಣೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸನ್ಮಾನಾಂಕ್ ಲಬ್ಧಾನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಪಣಿಂ ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಹಾಚ್ಯಾ “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ 2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ  ಎಪ್ರಿಲ್ 22 ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜಣ್  ಜಾವ್ನ್ “ಬಿಟ್ರೇಯರ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ “ಯೆತಾಂ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್” ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. “ಅಂಕ್ವಾರ್ ಅವಯ್”, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲೆ ದೊಳೆ” , ಭಾರಾ ಮೆಟಾಂ”, “ರಹಸ್ಯ್”, “ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್”, “ಭುಯಾರಾಂತ್ಲೊ ಘುಟ್”, ಹಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಅನಿ ನಿಗೂಢತಾ ಭರ್ಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ  ರಚ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಹಿತಿ ಪಾಯ್ಕಿಂ ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸ್ ಎಕ್ಲೊ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಪ್ರತಿಶ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಸವೆಂ ಐವಜ್ 75,000 ರುಪಯ್ ಅಟಾಪ್ತಾ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳಾ

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]