ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] - ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್ - 2018

ಘರಾನ್ ಘರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಘಡಾಪ್ ಮಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್ - ಸಂಗೀತ್: ಸೋನಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಗಾಯನ್: ರೋಶ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶಾರನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಜಾನಿಸ್ ಲೋಬೊ, ಜೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಶಾಲೊಮ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಲಿವಿಯಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಎರಿಕಾ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಮಿಶೇಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಾ ನಜರೆತ್, ಉತ್ರಾಂ/ತಾಳೊ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ (ಸಂಚಾಲಕ್ - ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಲ್ಹಿ)

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ (ಉಲವ್ಪ್) ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್

ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್; ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ), ತಾನ್ (ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ), ಬಾಯಿಲ್ ಬಮ್ಮುಣು (ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು), ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ (ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್), ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ (ಉಲವ್ಪ್) ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮಾನ್; ಸುಜಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಹೆಲೆನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಫ್ಲೋರಾ ಕಮ್ಲಾಡಿ, ಮೇರಿ ವಾಜ್, ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರ್

ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಉಲಯ್ತಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ
ಸಯ್ರೊ ಉಲಯ್ತಾ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್
ಉಗ್ತಾವ್ಪಿ ಉಲಯ್ತಾ ಡಾ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ

ಬೆಂಡ್ರಾಚೆ ಕಳೆ (ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ) - ಗ್ರೆಗೊರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಾ ಮಥಾಯಸ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ವಿನೀತಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ

ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ - ರೋಶ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್; ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಾ ನಜರೆತ್, ಮಿಶೆಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್. ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್; ಬಾಬ್ ವಿ.ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ.

ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಚಿ ಕೊಂಬಿ (ನಾಟಕ್); ಬರಯ್ಣಾರ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್ - ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಸಾನ್‌ಪಾಡ, ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್; ಅನಿಶ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಫ್ರೇಯ್ನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೋಶನ್ ತೋಮಸ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಲುವಿಸ್ ಕೊಲಾಸೊ, ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ, ಕ್ಯಾರಲ್ ಲೋಬೊ, ಅನಿ ಕ್ಲೀವ್ ಡೆ’ಸಾ.

[ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್: ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕಾಂದಿವಲಿ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್; ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ದಿವೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಕ್ ಫಕತ್ 2000 (ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್)
ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಕ್ ಫಕತ್ 2000 (ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್)
ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ’ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಕ್ ಫಕತ್ 800 (ಆಟ್ಶಿಂ ರುಪಯ್)
ಇ-ಉಜ್ವಾಡ್ (ನಾಗರಿ)’ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಕ್ ಫಕತ್ 1200 (ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್)
ಸವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್, ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಯಾಂ, ಕೊಂಕಣಿಕ್ ವಿಸ್ತಾರುಯಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ ಮುಂಬಯ್ - 2018 ಹಾಂತುಂ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ

ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಮುಂಬಯ್)
ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ (ಕೊಂಕಾಣ - ನವಿ ಮುಂಬಯ್)
ವಾಲ್ನೆಸ್ ರೇಗೊ (ಇ-ಉಜ್ವಾಡ್)
ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ನಾಯ್‌ಗಾಂವ್)
ಜೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಸೆರಾವೊ (ಮಿರಾ ರೋಡ್)
ಮೇರಿ ವಾಸ್ (ಕಾಂದಿವ್ಲಿ)
ಹಿಲ್ಡಾ ಪಾಂಗ್ಳಾ (ಮಲಾಡ್ ಮಲ್ವಾಣಿ)
ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ (ಮಲಾಡ್ ಒರ್ಲೆಮ್)
ರೊಶಿನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಆಂಧೇರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ)
ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಮರೊಲ್)
ಫ್ಲೊರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ (ಜೆರಿಮೆರಿ)
ಗ್ರೆಗರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಬೆಂಡ್ರಾ)
ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ (ಥಾಣೆ)
ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ದೊಂಬಿವಲಿ
ಹೆನ್ರಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ವಾಶಿ)
ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮುಂಚಾರೆಲ್ (ಐರೋಲಿ)
ಜೊಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ (ಸಾನ್‍ಪಾಡ)
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕಲಂಬೋಲಿ)
ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ (ನೆರುಲ್)
ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಲುವಿಸ್ ಕುಲಾಸೊ (ಪನ್ವೆಲ್)

’ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್’ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ: http://www.goenkaar.com

[खबर] - कोंकणी अभियान मुंबय - २०१८

घरान घर कोंकणी प्रचार कर्च्या इराद्यान मुंबयांत पयलें कोंकणी अभियान समितिचें घडाप माय ६ तारिकेर जातेलें.

स्वागत गीत - संगीत: सोनल डी’सोज, गायन: रोश्नी क्रासता, शारन डी’सोज, जानीस लोबो, जोशन डी’सोज, शालोम रोड्रिगस, लिविया मोंतेरो, एरिका डी’सोज, मिशेल डी’सोज, सारा मथायस आनी क्यालिसटा नजरेत, उत्रां/ताळो: वल्ली क्वाड्रस.

उग्तावण काऱ्यें: मानेसत भूशण भावे (संचालक - साहीत अकाडेमी डेल्ही)

कोंकणी भास (उलवप) मा|प्रताप नायक

पांच कोंकणी बुकांची मोकळीक; पाटीं पर्तल्लीं ल्हारां (वाल्टर लस्रादो नक्रे), तान (प्रसन्न निड्डोडी), बायील बम्मुणू (वसुधा प्रभू), पड‌बिंब (रीटा आलबुकर्क), सुक्ती भर्ती (वल्ली क्वाड्रस)

कोंकणी पत्र (उलवप) लुवीस रोड्रिगस

कोंकणी स्त्री साधकांक मान; सुजान्हा कुवेल्हो, फिलोमेना सांफ्रान्सिसको, हेलेन नोरोन्हा, वसुधा प्रभू, फ्लोरा कम्लाडी, मेरी वाज, रीटा आलबुकर्क, विल्मा पिरेर

कोंकणी अभियान समिती उग्तावण

मुखेल सयरो उलयता पासकल बी. पिंटो
सयरो उलयता डा|चंद्रशेखर शेणय
उग्तावपी उलयता डा|भूशण भावे

बेंड्राचे कळे (हास्य नाटकुळे) - ग्रेगोरी निड्डोडी, फ्लोरा मथायस, विन्सेंट क्यासतलिनो, विनीता क्यासतलिनो

भुर्गीं-यूव कविगोश्टी; अध्यक्ष‌पण - रोश्नी क्रासता, भाग घेतात; शारल डी’सोज, सारा मथायस, क्यालिसटा नजरेत, मिशेल डी’सोज. सांगात दितात; बाब वी.डी’सिलवा कांजूर‌मार्ग आनी बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको.

शेजार‍याची कोंबी (नाटक); बरयणार/निर्देशक - रिचार्ड डी’सोज सान‌पाड, नटन कर्तात; अनीश डी’सिलवा, फ्रेयनी फेर्नांडीस, रोशन तोमस, ल्यान्सी पिंटो, लुवीस कोलासो, विल्मा पिरेरा, क्यारल लोबो, अनी क्लीव डे’सा.

[कार‍यें निर्वाहण: वलेरियन पायस कांदिवली, सांगात दितात; शारल डी’सोज, हिलरी डी’सिलवा आनी वल्ली क्वाड्रस]

दिवो’ हफ्त्याळें पांच वर्सांच्या वर्गणेक फकत २००० (दोन हजार रुपय)
सेक्युलर सिटिजन’ हफ्त्याळें पांच वर्सांच्या वर्गणेक फकत २००० (दोन हजार रुपय)
उज्वाड पंद्राळें’ पांच वर्सांच्या वर्गणेक फकत ८०० (आटशीं रुपय)
ई-उज्वाड (नागरी)’ मयन्याळ्याच्या पांच वर्सांच्या वर्गणेक फकत १२०० (एक हजार दोनशीं रुपय)
सवें कोंकणी बूक, कोवळ्यो तुमच्या घरा हाडून येतेल्यांव. आमी पर्गांवांत शिंपडल्यांव तर‌यी, कोंकणी मुखांत्र आमी एकामेका एकवटीत जावन उरोयां, कोंकणीक विसतारुयां.

कोंकणी अभियान समिती मुंबय - २०१८ हांतूं मुखेल‌पण घेंवचीं

हिलरी डी’सिलवा (मुंबय)
रिचार्ड डी’सोज (कोंकाण - नवी मुंबय)
वालनेस रेगो (ई-उज्वाड)
ऐवन रेबेल्लो (नाय‌गांव)
जोन क्रासता आनी हिलडा सेरावो (मिरा रोड)
मेरी वास (कांदिवली)
हिलडा पांगळा (मलाड मलवाणी)
रीटा आलबुकर्क (मलाड ओरलेम)
रोशिनी क्रासता (आंधेरी महाकाळी)
एलियास फेर्नांडीस (मरोल)
फ्लोरा कल्माडी (जेरिमेरी)
ग्रेगरी निड्डोडी (बेंड्रा)
क्रिसटोफर डी’सोजा (थाणे)
स्टेनली क्वाड्रस (दोंबिवली
हेनरी पिंटो आनी फ्रान्सीस फेर्नांडीस (वाशी)
स्टेल्ला मुंचारेल (ऐरोली)
जोसेफ पत्रावो (सान‍पाड)
फेलिक्स फेर्नांडीस (कलंबोली)
विल्मा पिरेरा (नेरूल)
ल्यान्सी पिंटो आनी लुवीस कुलासो (पन्वेल)

’कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय’मीडिया सांगाती: http://www.goenkaar.com

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]