ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ವಸಯಾಂತ್ಲಿ  ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್

 
[ವ್ಹಡ್ ತಸ್ವೀರೆಖಾತಿರ್ ತಸ್ವೀರೆಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ]

ವಸೈ (ಅಕ್ತೋಬರ್ 31): ವಸೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉದರ್ಗತೆ ಸಂಸ್ಥೊ (Vasai Konkani Welfare Association) ಹಾಂಣಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಸಯ್ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ಭೋವ್ ದಭಜ್ಯಾನ್ ’ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್’ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ 7:15 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಂತ್ ಸಂಗೀದ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟಿಂತ್, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ; ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿಂಟೊ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ನಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮನರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಖುಶಾಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ವೆದಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಸೈ ಕೋರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ (ಆಪ್ಟೆ), ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್, ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜೋಸ್ಸಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಂಕಾಂ ಲೊಕಾತರ್ಫೆನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟಿಚೊ ಅಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಲೊಕಾಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ರೋಯ್ಲಿ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್ ಹಿಕಾ ’ವರ್ಸಾಚಿ ಯುವ ತಾಲೆಂತ್’ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಿಣೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ಸ್’ ಇನಾಮ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ವೆದಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
- ಭಾತ್ಮಿ: ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

 

ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]