ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ-ಕಾನಡಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ

ಮಯ್ಸೂರ್ (ಜನೆರ್ 20): ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಜನೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್, ವಿಜಯನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಕಾನಡಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಹೆಗಲ ಶಿಲುಬೆ’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾ.ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಾವ್ ಮಾ|ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಜ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಾ|ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಗಣೇಶ್, ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಸವೆಂ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತೊ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಜೋನ್ ಲಿಯೋ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಜೋಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

’ಮಯೂರ’, ’ತರಂಗ’, ’ಉದಯವಾಣಿ’, ’ತುಶಾರ’ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಕಾಣಿಯಾಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 17 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ’ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಮಯ್ಸೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಹೊ ಬೂಕ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ನಾ.ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಾನಡಿ/ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಖಾತಿರ್ ಮಾನ್-ಪತ್ರ್ ದಿವುನ್, ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. "ಅಪ್ಣಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ಸಭಾರ್ ಮಾನ್-ಸಮ್ಮಾನ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಚೊ ಮಾನ್ ಸದಾಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ತಶೆಂ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ" ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ’ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಜೋಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಸಾಹಿತಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಲಗ್ಬಗ್ ಚಾರ್ಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: मयसूरांत कोंकणी-कानडी कार‍यें

मयसूर (जनेर २०): कोंकणी क्रिश्चियन असोसियेशन मयसूर हांच्या मुकेल‌पणाखाल जनेर २० तारिकेर सांजेर ५:३० वोरार, विजयनगरांतल्या कोंकण भवनांत नामणेचो कोंकणी काण्येगार वल्ली वग्गच्या कोंकणी काणियांचो कानडीक तर्जण केल्लो ’हेगल शिलुबे’ काणियांचो जम्याचें मोकळीक काऱ्यें चल्लें. कोंकणी मुळाचो नामणेचो कानडी साहिती मानेसत ना.डी’सोजान ह्या बुकाक मोकळीक केलें. कार्मेलीत भाव मा|डोमिनीक वाज, तशेंच मा|आर्चिबालड गोन्सालवीस, अभिरुची प्रकाशनाचो गणेश, तशेंच वल्ली वग्गसवें विन्सेंट क्रासतो (अध्यक्ष), जोन विलियम डी’सोज, जोन लियो रेबेल्लो, जोयस सिकवेरा आनी ह्यारी पिंटो वेदिचेर हाजर आसले.

’मयूर’, ’तरंग’, ’उदयवाणी’, ’तुशार’ अशें वेवेगळ्या कानडी पत्रांनी पर्गट जाल्ल्या पन्नास काणियांपयकिंतला विंचणार १७ मटव्या काणियांक विंचून ’अभिरुची प्रकाशन’ मयसूर हाणीं हो बूक कानडी भासेंत पर्गटला.

हेच्च संधर्भार ना.डी’सोजाक ताणीं कानडी/कोंकणी साहित्याक दिल्ल्या देणगेखातीर मान-पत्र दिवून, शाल पांग्रून सन्मान केलो. "अपणाक येदोळ पासोन सभार मान-सम्मान लाभल्यात तर‌यी, आमच्या कोंकणी समाजेथावन लाभचो मान सदांच विशेस तशें अभिमानाचो" म्हणून अपल्या उत्रांनी ताणें उपकार आटयलो.

हेच्च संधर्भार जोर्ज विलियम डी’सोजाच्या मुखेल‌पणाखाल ’कोंकणी सांसकृतीक कार‍यें’ चल्लें.

जोयस सिकवेरा आनी लवीना डी’सोजा हाणीं हें काऱ्यें अपुर्भायेन चलवन वेलें.

मंगळूर थावन नामणेचे साहिती, चिंत्पी, नाटकिसत मानेसत जियो आग्रार, तशेंच मुंबय थावन वल्ली क्वाड्रस आनी लगबग चार्शीं कोंकणी तशेंच कानडी साहितीक अभिमानी ह्या काऱ्याक हाजर आसले.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]