ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಚೊವ್ತೆಂ ಧಾಖವ್ಪ್

ವಿಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಲೆ, ಮುಂಬಯ್ (ದಸೆಂಬ್ರ್ 17): ’ಕೊಂಕಣ್ ಸೊಭಾಣ್’ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜೋನ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚೊ "ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್" ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಹೆಚ್ಚ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚಾ ಸತ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೆಕ್ಶಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ’ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಧಾಖವ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಲೆಪಾರ್ಲೆ ಪೂರ್ವ್ ನವಿನಭಾಯ್ ಠಕ್ಕರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಲೊಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್.ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಥಾಯಸ್ (ವೆಲ್ ವಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾ. ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಾಕಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಇಲೆಕ್ತ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾ. ಲಿಮಿಟೆಡ್), ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ರಿಚಾರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್), ಜೆರಿ ಲುವಿಸ್ (ಗ್ಲೊರಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾ. ಲಿಮಿಟೆಡ್), ವೊಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ (ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆಬಲ್), ಓಝಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ (ಶೆಪಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್), ಸ್ಟೆನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಮಹಾಕಾಳಿ), ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್) ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ, ವಕೀಲ್ ಪಿಯುಸ್ ವಾಸ್, ನಾಟಕ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಜೊನ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಿಣೆಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಅನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ’ಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಅನಿ ಫುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್’ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸಾನ್ ಪೊಶಕಾಂಚೊ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೊ, ಅನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ರಿತಿರ್ ಅನಿ ಪರೊಕ್ಶ್ ರಿತಿರ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಟಯ್ಲೊ.

ಫುಡೆಂಯೀ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಅನಿ ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

’ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಅಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬೊವ್ ಹಾಸ್ಯ್‌ಮಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂ’ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಯೊಗ್ಯ್ ರಿತಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಸತ್ರಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ, ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ರುಜಾರಾಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಭಟಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ನವೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಬೊವ್ ಮೆಚ್ವಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಸಾತ್-ಆಟ್ ದೃಶ್ಯಾನಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪೊಟ್‌ಭರ್ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ಭರ್ಫೂರ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಸಂವಾದ್, ಬರಿ ಕಾಣಿ, ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂ, ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಅನಿ ನಾಚ್ ತಶೆಂ ’ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂಚೆಂ’ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದೆಶ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಜೊನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೆನಸಾನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲಾ. ಮ್ಯುರೆಲ್, ಜೊನ್ ಅನಿ ನೆಫಿ ರೊಡ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮೆಲಿಟಾ, ಶೆರೆಲ್ ಅನಿ ಜೊಯ್ಸನ್ ಹಾಣಿಂ ನೃತ್ಯ್ ಕೆಲಾಂ ಅನಿ ಜೊಯ್‌ಸ್ಟನ್ ಅನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಹಾಣಿಂ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣೆಂ ವಿಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಪಾತ್ರ್ ವರ್ಗ್ ಜೊಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೆರಾ, ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಜೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಲಿಜಾ ಮಿನೆಜಸ್, ಗ್ರೆಸಿ ತಾವ್ರೊ, ಸೆವ್ರಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಮೆಲನಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ, ಜುಲಿಯಾನಾ ಮಸ್ಕರೆನಸ್, ಶೆರೆಲ್, ಮೆಲಿಟಾ, ಜೊಯ್ಸನ್ ಅನಿ ತೀನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೊನ್ ಅರ್. ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್.

ಭಾತ್ಮಿ: ರೊನಿ ಮತಾಯಸ್ - ವಿಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಲೆ.

 
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ವಾಶಿಂತ್ ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]