ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ 31ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ 31ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್

ಮುಂಬಯ್ (ಜನೆರ್ 6, 7): ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ 31ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಘಟಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಯನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಅನಿ ಗೈಡ್ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಾದರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್‌ಚ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆಭಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ ಭಾಸೆಚೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಅಧಿವೇಶನಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್. ಮುಖಾರುನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಅಪ್ಲಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೆವಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ, ಆನಿ ಹಿ ಭಾಸ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

’ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಕ್ ಹೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ, ತೊಯ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ; ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಮತ್ ವಿಂಚ್ಣುಕ್ (ಒಪೀನಿಯನ್ ಪೋಲ್) ಹಾಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಭ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಭ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಸಂಧರ್ಭ್ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಜಶೆಂ ಗೊಯಾಂ, ಮಾಹರಾಶ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಡಾವಳೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುನ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸಾ ಕರುನ್, ತಾಂತುಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಂ ತರ್, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕಣಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ/ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ವರ್ಶಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಿಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ರಚುಂಕ್ ಆಸಲಿಂ ಅಧಿವೇಶನಾಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಅಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗವ್ರವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ವಳೊಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

’ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಆನಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್’ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾರಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪರಿಶದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು.

ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಫಲಾ ಗಾಯ್ತೊಂಡೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣಾಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ಜೆರಿ ಬೊಂದೆಲಾಚೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್, ಎ.ಪಿ.ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಕೃಷ್ನ ಕಾರ್ವಾರ್, ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ ಹಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವರ್ಶಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಿಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆ. ಅಧಿವೇಶನಾಚೊ ಸ್ಮರಣ್ ಬೂಕ್ ’ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ. ಬೂಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಪರಿಶದೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಅಧ್ಯಕ್ಶೀಯ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಯನೂರ ರಮೇಶ್ ಪೈ; ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ಭಾಸೆಕ್, ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಸ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಪಾಸತ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಸೆಚಿ ವ್ಹಾಡಾವಳ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಭಾಸ್ ರಾಕುಂಕ್, ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಪರಿಶದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಫಲಾ ಗಾಯ್ತೊಂಡೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ತಚ್, ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಚಿ ’ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣ್‌ಗಾರ್’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕವಿ ಗೊಂಯ್ಚೆ, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ಮಹರಾಶ್ಟ್ರಚಿಂ ನಾಮ್ಣೆಚಿಂ ಕವಿ/ಕವಯತ್ರಿನಿ; ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ, ವಿ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಮುರಳೀಧರ್ ಭೆಟ್ರಬೆಟ್, ಏಕ್‍ನಾಥ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಎ. ಪಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಧೇಶ್ ಭಾಂಡೇಕರ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಗಿ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ’ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚ್ಯಾನಲಾಂ’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ತಾನಾಜಿನ್. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್‌ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ; ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್, ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ, ರೊಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ, ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್, ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್ ಹಾಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮತ್ ವಿಂಚ್ಣುಕ್ (ಒಪೀನಿಯನ್ ಪೋಲ್)' ವಿಶಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎನ್. ಶಿವದಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ವಿಶುವಲ್ ಆರ್ಟ್’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗವ್ರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾರ್ ಪ್ರಭಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲಿ.

ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ದಫ್ತರಾಚಿ ತಶೆಮ್ಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ವಿಭಿನ್ನತೆಂತ್ ಏಕತಾ’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ದೇಸಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಲಿಪಿಚೆ, ವಿಭಿನ್ನ್ ಬೊಲಿಚೆ, ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾತಿಚೆ, ವಿಭಿನ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಪಿರಿತಾಚೆ ದೆಕುನ್ ಅಸಲಿ ವಿಭಿನ್ನತಾ ಎಕಾ ಶೆರಾಂತ್ ಜರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಶೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮುಂಬಯ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆರಾಂತ್, ಜರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಾತ್ ದೀತ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಸುವಾತಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಭಾಂಧುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಪಾಸತ್ ಆಮಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಮಾಜ್ ಭಾಂದ್ಪಿ, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಶೆರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ತೆಂಚ್ ಶೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಆಮಿ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಪ ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಮ್.ಪಿ.) ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜರೂರ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಶದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರಾಣೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ’ಉಗ್ತಿ ಮಾಂಚಿ’ ಚಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆನ್ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಫರ್ಮಾಣೆ ಕಾಮಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ಯೆತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿ ಜಾತಚ್. ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಗಾಯ್ತೊಂಡೆ (ಎನ್.ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಸಹ-ಚೇರ್‌ಮೇನ್) ಹಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಯನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಇತ್ಲೆ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಕೊಂಕಣ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: मुंबयांत कोंकणी परिशदेचें ३१वें अधिवेशन

मुंबयांत कोंकणी परिशदेचें ३१वें अधिवेशन

जनेर ६ आनी ७ तारिकेर दोन दिसांचें अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें ३१वें अधिवेशन, कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रच्या मुखेल‌पणाखाल, फामाद कोंकणी बरयणार तशेंच संघटक मानेसत पय्यनूर रमेश पै हांच्या अध्यक्ष‌पणाखाल, मुंबयच्या स्कौट अनी गैड इसकोल, शिवाजी पार्क दादर हांगासर चल्लें.

’कोंकणी भाशेक‌च अपली जिण्येभास करुंक जाय, तशेंच आपल्ये आवय भासेचेर सदांच आमी अभिमान पावुंक जाय’ अशें म्हणाली, अधिवेशनाचें उग्तावण केल्ले मानेसतीण ग्रेस पिंटोन अपल्या उलवपांत. मुखारून ती म्हणाली, अपली माय‌भास कोंकणी देकून सर्वेस्पर देवाचो हांव आभार मांदतां, आनी ही भास हऱ्येकल्या कोंकणी मनश्याच्या घराची भास जावंक जाय, देकून कोंकणी वावर कर्तेल्या हऱ्येका संस्थ्याक, वावराडिंक शाभासकी फावो म्हणाली.

’वीस वर्सां उपरांत, कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रक हें अधिवेशन चलंवचो मान फावो जाला, तोय आयिन्न घड्ये; कोंकणी अभिमत विंचणूक (ओपीनियन पोल) हाका पन्नास वर्सां भर्चो संधर्भ, कोंकणी भास संविधानाच्या आटव्ये वोळेरिंत रिगोन पंचवीस वर्सां भर्चो संधर्भ, तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रचो प्लाटिनम ज्युबिली संपयिल्लो संधर्भ सर्व आमी आचरण कर्तासतां, जशें गोयां, माहराश्ट्र राज्यांनी कोंकणी भासेच्या व्हाडावळेक सर्कारान अकाडेमी स्थापीत करून मजत केल्लेपरिंच महाराश्ट्रंत सयत कोंकणी अकाडेमी स्थापीत करुंक जाय, तशेंच एक दफ्तर आसा करून, तांतूं जोक्त्यांक नम्यारलें तर, खरेंच जावन जायतीं कोंकणीं कामां करुंक साध्य जायत’ म्हणून आपल्या स्वागत उलवपांत सत्कार समितिचो अध्यक्ष तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रचो अध्यक्ष मानेसत जोन डी’सिलवा म्हणालो.

सयरीण जावन हाजर आस‌ल्ली मराठी/कोंकणी अभिनेत्री वर्शा उसगांवकर हिणें अपल्या उलवपांत ’समाजेंत एकवट रचुंक आसलीं अधिवेशनां भोव गर्जेचीं. अपूण कोंकणी भाशीक म्हणुंक व्हड गवरव आनी अभिमान भग्ता. आनी कोंकणीच आमची वळोक आनी कोंकणीच आमचो फुडार’ म्हणाली.

’आयचो संसार सेलफ, सेलफी आनी सेलफीश’ जाला देकून आमी आमची भास, आमची संसकृती उरंवचेदिशेन आमचो वावर जारी कर्ची गर्ज आसा म्हणालो परिशदेचो अध्यक्ष मानेसत गोकूल‌दास प्रभू.

वेदिचेर मान मनीस जावन उध्यमी मानेसत आलबर्ट डबल्यू डी’सोज, तशेंच अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचो अध्यक्ष मानेसत गोकूल‌दास प्रभू, प्रधान काऱ्यदर्शी मानेसतीण सुफला गायतोंडे, कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रचो काऱ्यदर्शी मानेसत लारेन्स डी’सोज कमानी हाजर आसले. जोन मसकरेन्हस, सिरील क्यासतलिनो आनी वेरोनिका नोरोन्हा हाणीं काऱ्यें निर्वाहणाची जवाभदारी घेत‌ल्ली.

फामाद कोंकणी गावपी जेरी बोंदेलाचें स्वागत गीत लियो फेर्नांडीस आनी पंगडान अपुर्भायेन प्रसतूत केलें. कोंकणी बूक मोकळीक काऱ्यांत गोपिनाथ कामत, ए.पी.भानुपरकाश, कृषन कार्वार, माया अनील खरंगटे हांचे बूक वर्शा उसगांवकर हिणें मोकळीक केले. अधिवेशनाचो स्मरण बूक ’अस्मिताय’ आलबर्ट डबल्यू डी’सोजान उग्तावण केलो. बूक आनी लेखकांची वळोक सिरील क्यासतलिनोन करून दिल्ली.

हेच्च संधर्भार फामाद कोंकणी बरवपी मानेसत विन्सी क्वाड्रसाक परिशदेन पर्गट मान केलो.

अध्यक्षीय उलवपांत उलवन मानेसत रमेश पै; ’कोंकणी भास खंच्याय एका पंगडाक, भासेक, राज्याक सीमीत जावन नासताना वेवेगळ्या धर्माच्या, वेवेगळ्या पंगडाच्या वेवेगळ्या राज्याच्या लोकाक एकवटीत कर्ची श्याथी आसची भास. देकून आमी वेवेगळे विचार‌वंत कोंकणी भाशेच्या उदर्गतेपासत एकवटीत रितीन काम केल्यार मात्र भासेची व्हाडावळ साध्य आसा. आनी ही भास राकुंक, सांभाळुंक आमकां सर्वांक कायदो आसा’ म्हणालो.

परिशदेची काऱ्यदर्शी मानेसतीण सुफला गायतोंडेन उपकार आटवणेचें काऱ्यें चलयतच, डा|चंद्रशेखर शेणय अध्यक्ष‌पणाची ’मुंबय आनी मुंबय कोंकण‌गार’ विश्याचेर एक विचार‌गोश्टी तशेंच वल्ली क्वाड्रसाच्या अध्यक्ष‌पणाची कोंकणी कविगोश्टी चल्ली. ह्या कविगोश्टिंत कवी गोंयचे, केरळा आनी महराश्ट्रचीं नामणेचीं कवी/कवयत्रिनी; वसुधा प्रभू, उर्जिता भोबे, वी. डी’सिलवा कांजूर‌मार्ग, मुरळीधर भेट्रबेट, एक‍नाथ गांवकर, ए. पी. भानुपरकाश, संधेश भांडेकर, प्रसाद पागी हाणीं वांटो घेतलो.

फ्रान्सीस ओलिवेरा पडुकोणेन सांसकृतीक काऱ्यें चलवन वेलें.

दुस्रे दिसाच्या अधिवेशनांत ’राश्ट्रीय कोंकणी च्यानलां’ विश्याचेर विचार‌गोश्टी चलवन वेली मानेसत तानाजीन. त्ये उपरांत मानेसत प्रकाश पड‌गांवकर हांच्या अध्यक्ष‌पणाखाल कोंकणी कविगोश्टी चल्ली. हांतूं; आर.एस.भासकर, माया अनील खरंगटे, रोजारियो पिंटो, संजीव वेरेंकर, फिलोमेना सांफ्रान्सिसको, विल्सन कटील आनी राजश्री सयल हाणीं भाग घेतलो.

कोंकणी अभिमत विंचणूक (ओपीनियन पोल) विशीं मानेसत एन. शिवदासाच्या अध्यक्ष‌पणाखाल चर्चा चल्ली. उपरांत ’कोंकणी विशुवल आर्ट’ विश्याचेर मानेसत गवरीश वेर्णेकर हाच्या मुखेल‌पणार प्रभंध प्रसतूत जाली.

संपणेच्या काऱ्यांत अपल्या उलवपांत, मुंबयांत कित्याक पासत एका कोंकणी दफ्तराची तशेमच अकाडेमिची गर्ज आसा म्हणून सत्कार समितिचो अध्यक्ष मानेसत जोन डी’सिलवा उलयलो. कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रचो उपाध्यक्ष मानेसत आलबर्ट डबल्यू डी’सोज अपल्या उलवपांत ’विभिन्नतेंत एकता’ आमच्या प्रजापरभुत्व देसाची विशेषता जावनासा, आमी कोंकणिंत सयत विभिन्न लिपिचे, विभिन्न बोलिचे, विभिन्न जातिचे, विभिन्न राज्याचे पूण सर्व कोंकणी स्पिरिताचे देकून असली विभिन्नता एका शेरांत जर मेळचें शेर जावनासा मुंबय मात्र. देकून असल्या एका शेरांत, जर सर्कार आमकां ल्हान सुवात दीत तर, त्या सुवातिचेर एक कोंकणी भवन भांधून, कोंकणी साहीत, कला, संसकृतिच्या बरेपणापासत आमी वावर करुंक तयार आसांव. कोंकणी लोक समाज भांदपी, देकून आमी गेल्ले शेरांनी वसती कर्तांव, तेंच शेर अपलें कर्न त्या शेराच्या समग्र वाडावळेक आमी खांद मार्तांव म्हणालो. संपणेच्या काऱ्याचो मुखेल सयरो जावन हाजर आस‌ल्लो मानेसत गोप शेट्टी (एम.पी.) हाणें कोंकणी वावराक पाटिंभो दिंवच्याक सर्कारागीं हांव उलवन मुखलें मेट जरूर काडतलों म्हणून भर्वसो दिलो.

उपरांत परिशदेची उपाध्यक्षीण मानेसतीण राणेच्या अध्यक्ष‌पणार ’उग्ती मांची’ चल्ली, आनी ह्या मांचियेर कोंकणी परिशदेन ह्या आधीं सयत दिल्ले भाशेफर्माणे कामां कित्याक करुंक नांत म्हळ्ळ्याचेर तशेंच ह्या अधिवेशनांत कशें अनीक‌यी बरे रितीन चलव्येत आसलें म्हळ्ळ्याचेर सवालां-जापी जातच. सयरो जावन हाजर आस‌ल्लो मानेसत सुनील गायतोंडे (एन.के.जी.एस.बी ब्यांकाचो सह-चेर‌मेन) हाणें अपल्या उत्रांनी सर्व कोंकणी भाशिकांक उल्लास आनी अभिनंदन पाटयले. अध्यक्ष उलवपांत उलयित्त मानेसत पय्यनूर रमेश पै हाणें हें अधिवेशन इतले बरे रितीन चलवंक कारण जाल्ल्या सर्वांचो उपकार आटयलो.

दुस्रे दिसाचें काऱ्यें सिरील क्यासतलिनोन चलवन वेलें.

भात्मी: कोंकण भाशा मंडळ महाराश्ट्रचो भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]