ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ದೆ|ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಸ್ ಆನಿ ದೆ|ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಜನೆರ್ 15 (ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮುಂಬಯ್): ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ದೆ|ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಆನಿ ದೆ|ಜೆ. ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚೊ ವರ್ಸಾಳೊ ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ (ಮುಂಬಯ್) ಹಾಣಿಂ ಹೆಚ್ಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ೧೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂಕ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಕವಿತಾಸಮ್ಮೇಳಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಪಿರೇರಾನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾರಸ್ಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗೊನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪಯ್ಲೊ; ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ತೇಗ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್; ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಕಮಾನಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಕಮಾನಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ದೆ|ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಸ್ ಆನಿ ದೆ|ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್, ತಾಣಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್, ಆಜ್ ಕವಿತಾಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಕವಿತಾ ಜಶೆಂ ಥರಾವಳ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾ/ರಂಗಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ರುಚಿಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ೮ ಕವಿಂನಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿಂ;

ಕವಿಬಾಬ್ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಬಾಯ್ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಬಾಬ್ ರೋನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್, ಬಾಬ್ ಶಾಂತಿರೋಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಾಬ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಬ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಬಾಬ್ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ’ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ/ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಕವಿನ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ;ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ (ರು. 3000): ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ (ರು. 2000): ಬಾಬ್ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ


ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ (ರು. 1000): ಬಾಬ್ ರೋನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್
ಚೊವ್ತೆಂ (ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್) (ರು: 500): ಬಾಬ್ ಶಾಂತಿರೋಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಕವಿತಾಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಮೊರಾಯಸ್ (ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್; ದೆ|ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸಾಚಿ ಪತಿಣ್) ಹಿಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಿಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಜಮಾತೆಚಿ ಹೆರ್ ವೆವಸ್ತಾ ಸಾಂಭಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿದಾರ್ [ತಸ್ವೀರೊ: ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್]

[खबर] दे। जे. बी.मोरायस आनी दे। जे. बि. सिक्वॆरा स्मारक कोंकणी कविता स्पर्धो


जनेर १५ (जेरिमेरि, मुंबय): मुंबयांत्ल्या कोंकणी भाशेक जिवाळ दवर्चे इराद्यान कोंकणी भाशा मंडळ संस्थ्याक भॊव महत्वाचि दॆणगी दिलल्या, साहित अकाडेमि पुरस्कार जिक्पि दे।जे. बि. मोरायस आनि दे।जे. बि. सिक्वॆरा हांच्या उडासाचो वर्साळो कवितास्पर्धो, कोंकणी भाशा मंडळ (मुंबय) हाणिं हेच्च जनेराच्या १५ तारिकेर आय्तारा, सांजेर साडे च्यार वोरांक, जेरिमेरि फिर्गजेच्या सभासालांत आयॊजित केलो.

कवितासम्मॆळाचे सुर्वातेर स्वागत उत्रांनि कोंकणी भाशा मंडळिचो कार्यदर्शि मानेस्त जॊन पिरॆरान, सय्र्यांक तशेंच कवितारस्कांक स्वागत मागोन, सय्र्यांक वेदिचेर आपय्लो; मानेस्त वाल्टर डि’सॊज, मानेस्त सिरिल क्यास्तेलिनो, तॆग वोरय्णार; मानेस्त लारेन्स डि’सॊज कमानि, मानेस्त फआन्सिस ओलिवेरा पडुकॊणे, मानेस्त अनंत अमेंबळ तशेंच कविसम्मॆळनाचो अध्यक्ष मानेस्त वल्लि क्वाड्रस हांकां वेदिचेर आपय्लो.

कोंकणी भाशा मंडळिचो आध्लो कार्यदर्शि मानेस्त लारेन्स डि’सॊज कमानिन, आप्ल्या उलव्पांत, दे। जे. बि. मोरायस आनि दे। जे. बि. सिक्वॆराचि मट्वि वळोक करुन, ताणिं मुंबयांत्ल्या कोंकणी भासेक दिल्ल्या दॆणगेविशिं सांगुन, आज कवितासम्मॆळनांत आय्कुंक मेळ्चिं कविता जशें थरावळ रितिच्या आंब्यापरिं वेवेग्ळ्या रुपा/रंगान तशेंच रुचिंत आस्तात, तशेंच ह्या सर्व कवितेंचो स्वाद चाकुंक लोकाक उलो दिलो.

उप्रांत वल्लि क्वाड्रसाच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल चल्‌ल्ल्या कवितासम्मॆळनांत विंच्णार ८ कविंनिं आपाप्लिं कविता वाच्लिं;

कविबाब नज्रेत नेरि ताकोडे, बाय रीटा आल्बुकर्क, बाब रॊन माय्कल, बाब शांतिरॊय सिक्वॆरा, बाब स्टीफन लॊबो, बाब सिरिल क्यास्तलिनो, बाब फिलिप डि’सॊज कांजूर्‌मार्ग तशेंच बाब वल्लि क्वाड्रस हाणिं आपाप्लिं वेवेग्ळिं कविता वाचुन लोकांक धादोस केलें. आप्ल्या अध्यक्ष्याच्या उलव्पांत वल्लि क्वाड्रसान ’एका कविक समाजिक काळ्जि/हुस्को आस्चि गर्ज आनि कविन पय्लो अप्णाथंय प्रामाणिक जाव्न आस्चि गर्ज’ म्हणालो.

कोंकणी भाशा मंडळेचिआ तर्फेन विंच्‌ल्ल्या तेगां वेवेग्ळ्या वोरय्णारांच्या विंचव्णेप्रकार हांकां इनामां फावो जालिं;

पय्लें इनाम (रु. ३०००): बाब वल्लि क्वाड्रस
दुस्रें इनाम (रु. २०००): बाब नज्रेत नेरि ताकोडे
तिस्रें इनाम (रु. १०००): बाब रॊन माय्कल
चोव्तें (प्रॊत्साह) (रु: ५००): बाब शांतिरॊय सिक्वॆरा


कवितासम्मॆळनांत हाजर आस्‌ल्ल्या बाय मेटिल्डा मोरायस (मेट्टि बाय; दे।जे.बि. मोरायसाचि पतिण) हिणें इनामां वांटुन, हि कवितागॊश्टि भॊव अपुर्भायेन चलव्न वेल्ल्या कोंकणी भाशा मंडळिच्या कार्भारिंक धिन्वासलि.

मानेस्त लियॊ फेर्नांडिसान जमातेचि हेर वेवस्ता सांभाळ्‌ल्लि तर, मानेस्त सिरिल क्यास्तलिनोन हें कार्यें निर्वाहण केलें.

- भात्मि: आम्चो भात्मिदार [तस्वीरो: बाब जॊन मस्करॆन्हस]

 
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]