ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್

 

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್ (ಟಪ್ಪಾಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್)

ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಂತ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಕನಿಷ್ಟ್ ಅರ್ಹತಾ: ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಪುನರುಜ್ಜೀತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾ – ಪಾಠ್ (ಕಾನಡಿ ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ):

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ : ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್, ನಾಟಕ್ ಕಲಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಗಾರಿಕಾ

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಠಿಕಾ ಭಾಶೆ ವಿಗ್ಯಾನ್, ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಅನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ್..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್  ಹರ್ ಕಾ ಪಠ್ಯ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

 

ಸೂಚನ್:  ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್  ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ  ಸರ್ವ್  ಪಾಠ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ  ಆಸಾತ್. ತರೀ ಹೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿಕ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ, ಜಾಣಿಂ ತವಳ್  ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಾಕ್  ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್  reference studies ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಜಾಪಿ  ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯ್ ಮಾಪನಾಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಅಂಕಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ. 

 

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಶಿಕಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿರ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಬ್ತೆಲಿ.

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶುಲ್ಕ್:  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್: 1500/- ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್: ರುಪಯ್: 1500/-

ಜುಮ್ಲಾ ದೋನ್ ಯಿ ವರ್ಸಾಂಕ್ ರುಪಯ್: 3000/-

ಶುಲ್ಕ್ ಪ್ರವೇಸಾ ವೆಳಾರ್ ಚ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜೆ.

ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ - ರುಪಯ್: 10,000/-( ದೋನ್ ಯಿ ವರ್ಸಾಂಕ್)

 

Director

Institute of Konkani

St Aloysius College, Mangaluri-575 003

email: melwynsj@jesuits.net 

cell: 08861758170/09611943325

[खबर] कोंकणिंत पद्युत्तर पदविका शिकप

कोंकणिंत पद्युत्तर पदविका शिकप (टप्पाला मुखांत्र)
ह्याच २०१९ सपटेंबरांत प्रारंब जावच्या ह्या दोन वर्सां आवदेच्या शिकपाक अर्ज्यो स्वीकार कर्तांव.
कनिषट अऱ्हता: पी.यू.सी. क्लास पास सर्टिफिकेट
पुनरुज्जीत केल्ले शिकपा – पाठ (कानडी या नागरी लिपिंनी):
पयल्या वर्सा: कोंकणी भाशेची चरित्रा. कोंकणी गद्य साहीत, नाटक कला, कोंकणी काव्य आनी पत्र गारिका
दूसऱ्या वर्सा: कोंकणी लोक वेद, साहितीक ठिका भाशे विग्यान, तुलनात्मक साहीत अनी कोंकणी व्याकरण..
विद्यार्थिंक हर एका पठ्य विशयाक संबंद जाल्ल्या अध्ययनाच्या आक्रेक परीक्षा आसतेली.

 
सूचन: संस्थ्यान आसा केल्ले सर्व पाठ उत्तीम वर्गाचे आनी माहेत्वंत शिक्षकांनी तयार केल्ले आसात. तरी हें दोन वर्साचें अध्ययन स्वताक आनिकी माहेत्वंत जायशें कर्ची तांक आनी जवाब्दारी विद्यार्थिंची, जाणीं तवळ तवळ कोंकणी संस्थ्याच्या पुसतकालयाक भेट दीवन reference studies करिजे आनी जापी पत्रांच्या मौल्य मापनांत बऱ्या अंकांनी यशस्वी जायजे.
 
दोन वर्सांचें शिकप यशस्वी रितीर संपयिल्ल्या विद्यार्थिंक पद्युत्तर पदविका लाबतेली.
शिक्षण शुल्क: पयल्या वर्साक रुपय: १५००/- दूसऱ्या वर्साक: रुपय: १५००/-
जुम्ला दोन यी वर्सांक रुपय: ३०००/-
शुल्क प्रवेसा वेळार च पावीत करिजे.
विदेशांतल्या विद्यार्थिंक - रुपय: १०,०००/-( दोनयी वर्सांक)

Director

Institute of Konkani

St Aloysius College, Mangaluri-575 003

email: melwynsj@jesuits.net 

cell: 08861758170/09611943325

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]