ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ - ಆನಿ ನಾ

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:25 ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ 1936 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಆಂಜೆಲೊರ್’ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ‌ಭರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್, ಅಪುಣ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ಮಯ್ನೆ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯೇ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಾಂತ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ವಿಖ್ರೋಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕನ್ನಮ್‌ವಾರ್ ನಗರ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೊ ದೊಗ್‌ಯೀ ಧುವೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಟ್‌ಕೊಪರ್ ಆನಿ ಸಾಕಿನಾಕಾಂತ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲ್ಯೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ 16 ಕಾದಂಬರಿಯೊ, 120 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, 600 ವಯ್ರ್ ಲೇಕನಾಂ, 45 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ, 20 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮುಂಯತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಅನಿ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

2015 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗ್ಡುನ್, ಉಟುಂಕ್ ಬಸುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್, ವಿಖ್ರೋಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜುಜೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಸರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಘಾಟ್‍ಕೊಪರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ನೆಲ್ಸನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲಿಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಸಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ದಿವೊ ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಪಾದಕಿ), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಧ್ಯಮಿ ಡೇನಿಸ್ ಲೋಬೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಧಾರ್’ ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಧಾರ್’: ರು. 54,200

 

2015-16 ಇಸ್ವೆಚಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಮ್ಕೆನಿಧಿ’: ರು. 1,19,500.00

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]