ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್


ಮುಂಬಯ್ (ಮಾಯ್ 6): ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್/ಭಾಸೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾನ್ ಘರಾ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್, ಮುಡ್ಲಾ ಅಂಧೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೊಡಾಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ-ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಘಡ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್, ಆಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮಾನ್, ಉಲವ್ಪಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್’ (ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸಂಗೀತ್: ಸೋನಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ) ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ; ರೋಶ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್, ಜಾನಿಸ್ ಲೋಬೊ, ಜೇಶೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾರಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶಾಲೋಮ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಲಿವಿಯಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಾ ನಜರೆತ್, ಎರಿಕಾ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಮಿಶೇಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ; ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ (ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್), ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ (ಪ್ರಮುಕ್ ಉಲವ್ಪಿ), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಪಿ. ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಪ್ರಮುಕ್ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆತಜ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಹತ್ವ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚಾಂತ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭಗ್ತಾ ತೊ ಉಣ್ಯಾ ಶಿಕಪ್/ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆನಿ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆತೆವ್ಶಿನ್ ಬರೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ; ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ), ’ತಾನ್’ (ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಬಾಯಿಲ್ ಬಮ್ಮುಣು’ (ವಸುಧಾ ಪ್ರಭುಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ (ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್‍ಕ್‌ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಬೂಕ್) ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ, ಮಾ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ಗ್ರೇಸಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಬೆನ್ನಿ ಲಸ್ರಾದೊ, ಹಾಣಿಂ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ಪಿ.ಲೋಬೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಎದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪಳೆಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ, ಪುಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವಜಣಾನಿ ಮೆಳುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಚಲುಂಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧಕಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ; ಸುಜಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ (ಸಾಹಿತ್), ಹೆಲೆನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್), ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು (ಕಲಾ), ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ (ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ), ಮೇರಿ ವಾಜ್ (ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ), ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ (ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ) ಆನಿ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್‍ಕ್ (ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್) ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಡೆ’ಸಾ ಅನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜ್ಯೋತಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ನ್ಮಾನಿತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಬಾಯ್ ಸುಜಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಉಲವ್ನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದೆಕುನ್ ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್’ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್, ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಚಲುಂಕ್ ’ದಿವೊ/ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್’ ಪತ್ರಾತರ್ಫೆನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಘಡಾಪ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ’ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಣ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಗೊಚ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯೀ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಯಾ, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂತ್, ಶಿವಾಯ್ ಅಮಿ ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಾಲು ದವರುನ್, ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಂತ್ ಜಶೆಂ 2003, 2004, 2005 ಆನಿ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚುನ್ ಮೆಳುನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್/ಸಮಾಜೆಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಅಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಾಪುಂಕ್ ವೆಚೆನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಅಟ್ರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ಜಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ವರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಮುಂಬಯ್), ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ (ಕೊಂಕಾಣ - ನವಿ ಮುಂಬಯ್), ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ನಾಯ್‌ಗಾಂವ್), ಹಿಲ್ಡಾ ಸೆರಾವೊ (ಮಿರಾ ರೋಡ್), ಮೇರಿ ವಾಸ್ (ಕಾಂದಿವ್ಲಿ), ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ (ಮಲಾಡ್ ಒರ್ಲೆಮ್), ರೊಶಿನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಆಂಧೇರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ), ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಮರೊಲ್), ಫ್ಲೊರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ (ಜೆರಿಮೆರಿ), ಗ್ರೆಗರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಬೆಂಡ್ರಾ), ಹೆನ್ರಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ವಾಶಿ), ಜೊಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ (ಸಾನ್‍ಪಾಡ), ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕಲಂಬೋಲಿ), ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ (ನೆರುಲ್), ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಲುವಿಸ್ ಕುಲಾಸೊ (ಪನ್ವೆಲ್) ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಹೆರಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊನ್ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’2003-4 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್’, ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್‍ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಳ್ವೊಂಚಿನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಉಗ್ತಾವ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂತುಂ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಯ್ತ್ ಉಟೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ವಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾರತಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್, ಆನಿ ಕೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಜಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಗೊಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ, ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಆಮಿ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂ ತರ್ ಖರೊಚ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಮಾಂಧ್ತಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಯ್ತ್ ಕಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣಲೊ.

ಆಜ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಸತ್ ತೊ ಖರ್ಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಕ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕೇಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಂತ್ ’ಬೆಂಡ್ರಾಚೆ ಕಳೆ’ ಪಂಗ್ಡಾತರ್ಫೆನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಟ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಖೆಳವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೋಶ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ, ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆಚಿ ’ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕಣಿ’ ಕವಿತಾ, ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕಾಚಿ ’ನೊಸಾಯ್’ ಕವಿತಾ, ಮಿಶೇಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚಿ ’ಕಿನಾರೊ’, ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಾ ನಜರೆತನ್ ಬಾಬ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಚಿ ’ಮ್ಹಜೆ ಮಾಜರ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಜಾಲಾಂ’, ಆನಿ ರೋಶ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ’ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಲ್ತಾರ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಕಾಂ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕವಿ ಬಾಬ್ ವಿ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಕವಿಗೋಶ್ಟಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾನ್ ವ್ಹಾಖಣ್ಣಿ ಕರುನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವಜಣಾಂನಿ ತುಮಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಸಾನ್‌ಪಾಡಾ ಹಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಟ್ವೊ ನಾಟಕ್ ’ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಚಿ ಕೊಂಬಿ’ ಕೊಂಕಾಣ (ನವಿಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ) ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ತಚ್ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಾ|ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಡೆ’ಸಾ, ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೈಸನ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] मुंबयांत वैभवीक कोंकणी अभियान

मुंबय (माय ६): कोंकणी साहीत/भासेक थेंको दिंवच्या इराद्यान ’आशावादी प्रकाशन’च्या मुखेल‌पणाखाल मुंबयांतल्या घरान घरा कोंकणी व्हर्च्या इराद्यान ’कोंकणी अभियान समिती’ आयतारा सांजेर ४ वोरांक, मुडला अंधेरिंतल्या महाकाळी केवस रोडाच्या ’आत्म-दर्शनांत’ घडली. पयली कोंकणी भुर्गीं-यूव कविगोश्टी, पांच कोंकणी बुकांचें मोकळीक, आट स्त्री साधकांक मान, उलवपां तशेंच सांसकृतीक कार‍यीं आटापून आसच्या ह्या काऱ्याची सुर्वात ’कोंकणी म्हजी भास’ (उत्रां आनी ताळो: वल्ली क्वाड्रस, संगीत: सोनल डी’सोजा) भुर्गीं आनी युवजणांनी; रोश्नी क्रासता, शारल डी’सोज, सारा मथायस, जानीस लोबो, जेशोन डी’सोज, सारा रोड्रिगस, शालोम रोड्रिगस, लिविया मोंतेरो, क्यालिसटा नजरेत, एरिका डी’सोज, मिशेल डी’सोज हाणीं गायलें. नज्रेत नेरी ताकोडेन वेदिचेर आस‌ल्ल्या सयऱ्यांचीं; मानेसत भूशण भावे (साहीत अकाडेमिचो संचालक), मा|बा|प्रताप नायक (प्रमूक उलवपी), मानेसत पासकल बी. पिंटो आनी मानेसत वी. पी. लोबो हांची वळोक करून दिली.

प्रमूक उलवपी जावन हाजर आस‌ल्लो कोंकणी भाशेतजन मा|बा| प्रताप नायक हाणीं ’कोंकणी भासेचो आयचा काळार महत्व’ विश्यांत उलवन, कोंकणी भास उलंवचांत जो कोण उणेंपण भग्ता तो उण्या शिकप/समजणेचो देकून आमी आनी तर‌यी कोंकणी भाशेतेवशीन बरेंच चिंतुंक जाय म्हणालो.

शारल डी’सोजान मोकळीक जावंक आसच्या पांच बुकांची तशेंच बरवप्यांची; ’पाटीं पर्तल्लीं ल्हारां’ (वाल्टर लस्रादो नक्रेन तर्जण केल्ल्यो काण‌यो), ’तान’ (प्रसन्न निड्डोडिचो कविताजमो), ’बायील बम्मुणू’ (वसुधा प्रभुचो कविताजमो), ’पड‌बिंब’ (रीटा आलबुकर‍क‌चो कविताजमो), ’सुक्ती भर्ती’ (वल्ली क्वाड्रसाचो कविताविशलेषणांचो बूक) वळोक करून दितच, सर्व मानेसत भूशण भावे, मा| प्रताप नायक, जोन डी’सिलवा, लारेन्स डी’सोज कमानी, ग्रेसी डी’सिलवा, बेन्नी लस्रादो, हाणीं बुकांचें मोकळीक केलें.

सयरो जावन हाजर आस‌ल्लो उध्यमी मानेसत वी.पी.लोबोन अपल्या उलवपांत, एदोळ पासोन अपणान जायतीं कार‍यीं पळेलीं तशेंच हाजर जालां, पूण भुर्गीं-युवजणानी मेळून कोंकणी कार‍यें चलंवचें पळेंवचें पयले पावटीं. आनी ह्या पासत सुर्वात केल्ल्या आशावादी प्रकाशनाक उल्लास पाटवन, मुंबयांत कोंकणी अभियान बरे रितीन चलुंक अपलो पुर्तो सहकार आनी पाटिंबो आसतलो म्हणालो.

उपरांत मुंबयांत कोंकणिच्या वेवेगळ्या शेतांत वावर करून आयिल्ल्या आट स्त्री साधकांची वळोक हिलरी डी’सिलवान करून दितच, तांकां पर्गट मान केलो; सुजान्हा कुवेल्हो (पत्रिकोध्यम), फिलोमेना सांफ्रान्सिसको (साहीत), हेलेन नोरोन्हा (रंग‌मंच), वसुधा प्रभू (कला), फ्लोरा कल्माडी (समाज‌सेवा), मेरी वाज (समाज‌सेवा), विल्मा पिरेरा (समाज‌सेवा) आनी रीटा आलबुकर‍क (कोंकणी वावर) हांकां मानेसतीण मरलीन डे’सा अनी मानेसतीण ज्योती लोबो हाणीं मान‌पत्र आनी काणीक दिवून मान केलो. सन्मानितां तर्फेन बाय सुजान्हा कुवेल्हो उलवन, मुंबयांत पयलें असलें एक अभियान सुरू जांवचें देकून ती सुर्वात केल्ल्या ’आशावादी प्रकाशनाक’ सर्व बरें मागून, ह्या अभियानाक बरे रितीन चलुंक ’दिवो/सेक्युलर सिटिजन’ पत्रातर्फेन सर्व बरें मागलें.

उपरांत कोंकणी अभियान समितिचें घडाप कार‍यें वल्ली क्वाड्रसान अपल्या प्रसतावीक उलवपांत, ’हांव सलवण खायस कर्तां, पूण प्रयत्न करिनासताना वगोच्च रांवचें भिल्कूल न्हय. देकून आज आमच्या आवय भाशेक आमी सर्वांनी कितें ना कितें तर‌यी देणगी दिंवची घडी उदेल्या, देकून आज कोंकणी अभियान सुरू जालें देकून फाल्यां कोंकणी उद्दार जाली म्हळ्ळीं पिसांट चिंत्नां आमच्ये मतिंत भिल्कूल नांत, शिवाय अमी हें अभियान लांब काळ पर‍यांत चालू दवरून, ह्या अभियानांत जशें २००३, २००४, २००५ आनी २००६ इस्वेंत कुवेयटांत केल्लेपरीं, कोंकणिच्या मनशांक घरान घर वचून मेळून तांचेलागीं कोंकणी भास/समाजेचो पाटिचो कणो जावन आसच्या कोंकणी पत्रांक पाटिंबो विचार्तेल्यांव शिवाय अमी कितेंच थापुंक वेचेनांव’ म्हणालो मुंबयांतल्या वेवेगळ्या लगबग अट्रा फिर्गजेच्या एकवीस जण ह्या अभियानाक आपापल्या फिर्गजेंनी वरुंक मुकार आयलीं. हिलरी डी’सिलवा (मुंबय), रिचार्ड डी’सोज (कोंकाण - नवी मुंबय), ऐवन रेबेल्लो (नाय‌गांव), हिलडा सेरावो (मिरा रोड), मेरी वास (कांदिवली), रीटा आलबुकर्क (मलाड ओरलेम), रोशिनी क्रासता (आंधेरी महाकाळी), एलियास फेर्नांडीस (मरोल), फ्लोरा कल्माडी (जेरिमेरी), ग्रेगरी निड्डोडी (बेंड्रा), हेनरी पिंटो आनी फ्रान्सीस फेर्नांडीस (वाशी), जोसेफ पत्रावो (सान‍पाड), फेलिक्स फेर्नांडीस (कलंबोली), विल्मा पिरेरा (नेरूल), ल्यान्सी पिंटो आनी लुवीस कुलासो (पन्वेल) आनी थोडीं हेरां ह्या अभियानांत वांटेली जातलीं. मानेसत लारेन्स कुवेल्होन ह्या अभियानाच्या सर्व सांद्यांक बरें मागलें.

त्ये उपरांत मुखेल सयरो मानेसत पासकल बी. पिंटो आपल्या उलवपांत ’२००३-४ इस्वेंत कुवेयटांत कोंकणी अभियान चल्ताना अपणान पार्किल्ल्या संग्तेचो उडास काडून’, आतां मुंबय तसल्या श्हेरांत आज भुर्गीं आनी युवजणांनी इतल्या अपुर्भायेन कोंकणी कार‍यांत वांटेली जाल्लें पळेताना कोंकणी भास केदिंच आळवोंचिना म्हणून अपलीं भगणां उचारलीं.

कार‍याचो उग्तावपी मानेसत भूशण भावेन आपल्या उलवपांत, अपणान पयलेपावटीं असल्या एका कोंकणी कार‍यांत हाजर जांवचें, तांतूं सगळो लोक दोन वोरां थावन एक घडी सयत उटोन वचुंक नासताना चीत दीवन भोव अपुर्भायेन ह्या काऱ्यांत वांटेली जांवचें पळेंवचें, अशें म्हणून. कोंकणी भास आतां ल्हान वा किर्कोळ मनशांची भास न्हय, आज कोंकणी भास सयत भारताची एक स्वतंत्र भास, आनी केजी थावन पिजी पर‍यांत शिकुंक गोयांत तशें मंगळुरांत आवकास आसा, हेर राज्यांनी सयत हें सुरू जांवचेदिशेन वावर चालू आसा म्हणालो. आज तांत्रिकतेंत सयत कोंकणी मुकार पावल्या म्हणताना कोंकणी अभियान आमी लोकांलागीं व्हेलें तर खरोच लोक तें मांधतलो आनी पाटिंबो दितलो म्हणालो. तशेंच साहीत अकाडेमी सयत कशें वेवेगळ्या रितीन कोंकणी साहितीक वावराक उत्तेजन दिता म्हणलो.

आज अपणाचो जल्मल्लो दीस तर‌यी, कोंकणी पासत तो खर्चून कोंकणी कार‍यें चलंवच्या मानेसत वल्ली पायस कांदिवली हाच्या जल्मादिसाक गीत गावन भुर्ग्यांनी उल्लास पाटयलो आनी सर्व लोकांक केक वांटली. काफी-फळारा उपरांतल्या कार‍यांत ’बेंड्राचे कळे’ पंगडातर्फेन नामणेचो नट ग्रेगोरी निड्डोडी आनी बाय फ्लोरीन मथायस हाणीं हासकुळे खेळवन लोकाक दाधोस केलें.

उपरांत रोश्नी क्रासताच्या अध्यक्ष‌पणार मुंबयांत पयली भुर्गीं-युवजणांची कविगोश्टी चलवन व्हेली, ह्या कविगोश्टिंत शारल डी’सोजान बाय उर्जिता भोबेची ’म्हजी कोंकणी’ कविता, सारा मथायसान मा|प्रताप नायकाची ’नोसाय’ कविता, मिशेल डी’सोजान बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसकोची ’किनारो’, क्यालिसटा नजरेतन बाब आर.एस.भासकर हांची ’म्हजे माजर बुध्वंत जालां’, आनी रोश्नी क्रासतान बाब वल्ली क्वाड्रसाची ’हांव आनी म्हजी आल्तार’ कविता वाचल्यो. हांकां मालघडे कवी बाब वी. डी’सिलवा कांजूर‌मार्ग आनी बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको हाणीं सांगात दिलो. कविगोश्टिविश्यांत बाय फिलोमेनान व्हाखण्णी करून, फुडल्या कविगोश्टिंत तुमी सर्व भुर्गीं-युवजणांनी तुमी बरयिल्ल्यो कविता वाचुंक उलो दिलो.

रिचार्ड डी’सोज सान‌पाडा हाणें बरवन निर्देशन दिल्लो मटवो नाटक ’शेजार‍याची कोंबी’ कोंकाण (नविमुंबय कोंकणी संघटनांच्या) सांद्यांनी खेळवन धाखयतच ह्या अभियानांत वांटेली जाल्ल्या समेसत भुर्गीं-युवजणांक मा|हेनरी डी’सोज, संगीत साम्राट हेनरी डी’सोज, मानेसतीण मरलीन डे’सा, मा|बा|प्रताप नायक, मानेसत जैसन हाणीं सर्टिफिकेट आनी काणीक वांटल्यो.

वल्ली क्वाड्रसान उपकार बावुडलो, आनी हें सगळें कार‍यें भोव अपुर्भायेन वल्ली पायस हाणें चलवन व्हेलें.

- भात्मी: आमचो भात्मी

[Khobor] Mumboyant Voibhovik Konkonni Obhian

Mumboi (mai 6): konkonni sahit/bhasek thenko dimvchea iradean ’axavadi prokaxon’chea mukhel‌ponnakhal mumboyantlea ghoran ghora konkonni vhorchea iradean ’konkonni obhian somiti’ aitara sanjer 4 vorank, muddla ondherintlea mohakalli keus roddachea ’atmo-dorxonant’ ghoddli. Poili konkonni bhurgim-yuvo kovigoxtti, panch konkonni bukanchem mokllik, att stri sadhokank man, uloupam toxench samskritik kar‍yim attapun aschea hea kareachi survat ’konknni mhoji bhas’ (utram ani tallo: vol'li kvaddros, songit: sonol ddi’soza) bhurgim ani yuvozonnamni; roxni krasta, xarol ddi’soz, sara mothais, zanis lobo, jexon ddi’soz, sara roddrigos, xalom' roddrigos, livia montero, kealistta nozoret, erika ddi’soz, mixel ddi’soz hannim gailem. Nojret neri takodden vedicher as‌l'lea soireanchim; manest bhuxonn bhave (sahit okaddemicho sonchalok), ma|ba|protap naik (promuk uloupi), manest paskol bi. Pintto ani manest vi. Pi. Lobo hanchi vollok korun dili.

Promuk uloupi zaun hazor as‌l'lo konkonni bhaxetojn ma|ba| protap naik hannim ’konkonni bhasecho aicha kallar mohotv’ vixeant uloun, konkonni bhas ulomvchant zo konn unnemponn bhogta to unnea xikop/somzonnecho dekun ami ani tor‌yi konkonni bhaxeteuxin borench chintunk zai mhonnalo.

Xarol ddi’sozan mokllik zaunko aschea panch bukanchi toxench boroupeanchi; ’pattim portol'lim lharam’ (valttor losrado nokren torzonn kel'leo kann‌yo), ’tan’ (proson'n nidd'ddoddicho kovitazomo), ’bayil bom'munnu’ (vosudha probhucho kovitazomo), ’podd‌bimb’ (ritta albukor‍k‌cho kovitazomo), ’sukti bhorti’ (vol'li kvaddrosacho kovitavixlexonnancho buk) vollok korun ditoch, sorv manest bhuxonn bhave, ma| protap naik, zon ddi’silva, larens ddi’soz komani, gresi ddi’silva, ben'ni losrado, hannim bukanchem mokllik kelem.

Soiro zaun hazor as‌l'lo udhyomi manest vi.Pi.Lobon oplea uloupant, edoll pason opnnan zaitim kar‍yim pollelim toxench hazor zalam, punn bhurgim-yuvozonnani mellun konkonni kar‍yem cholomvchem pollemvchem poile pauttim. Ani hea pasot survat kel'lea axavadi prokaxonak ul'las pattoun, mumboyant konkonni obhian bore ritin cholunk oplo purto sohokar ani pattimbo astolo mhonnalo.

Uprant mumboyant konkonnichea vevegllea xetant vaur korun ayil'lea att stri sadhokanchi vollok hilori ddi’silvan korun ditoch, tankam porgott man kelo; suzanha kuvelho (potrikodhyom'), filomena samfransisko (sahit), helen noronha (rong‌monch), vosudha probhu (kola), flora kolmaddi (somaz‌seva), meri vaz (somaz‌seva), vilma pirera (somaz‌seva) ani ritta albukor‍k (konkonni vaur) hankam manestinn morlin dde’sa oni manestinn jeoti lobo hannim man‌potr ani kannik divun man kelo. Sonmanitam torfen bai suzanha kuvelho uloun, mumboyant poilem osolem ek obhian suru zamvchem dekun ti survat kel'lea ’axavadi prokaxonak’ sorv borem magun, hea obhianak bore ritin cholunk ’divo/sekyulor sittizon’ potratorfen sorv borem maglem.

Uprant konkonni obhian somitichem ghoddap kar‍yem vol'li kvaddrosan oplea prostavik uloupant, ’hamv solvonn khais kortam, punn proitn korinastana vogochch ramvchem bhilkul nhoi. Dekun az amchea auy bhaxek ami sorvamni kitem na kitem tor‌yi denngi dimvchi ghoddi udelea, dekun az konkonni obhian suru zalem dekun faleam konkonni ud'dar zali mholl'llim pisantt chintnam amchye motint bhilkul nant, xivai omi hem obhian lamb kall por‍yant chalu dourun, hea obhianant zoxem 2003, 2004, 2005 ani 2006 isvent kuveyttant kel'leporim, konkonnichea monxank ghoran ghor vochun mellun tanchelagim konkonni bhas/somajecho patticho konno zaun aschea konkonni potrank pattimbo vicharteleamv xivai omi kitench thapunk vechenamv’ mhonnalo mumboyantlea vevegllea logbog ottra firgojechea ekvis zonn hea obhianak apaplea firgojemni vorunk mukar ailim. Hilori ddi’silva (mumboi), richardd ddi’sozo (konkanno - novi mumboi), oivon rebel'lo (nai‌gamv), hildda seravo (mira rodd), meri vas (kandivli), ritta albukork (moladd orlem'), roxini krasta (andheri mohakalli), elias fernanddis (morol), flora kolmaddi (jerimeri), gregori nidd'ddoddi (benddra), henri pintto ani fransis fernanddis (vaxi), zosef potravo (san‍paddo), feliks fernanddis (kolomboli), vilma pirera (nerul), leansi pintto ani luvis kulaso (ponvel) ani thoddim heram hea obhianant vantteli zatolim. Manest larens kuvelhon hea obhianachea sorv sandeank borem maglem.

Tye uprant mukhel soiro manest paskol bi. Pintto aplea uloupant ’2003-4 isvent kuveyttant konkonni obhian choltana opnnan parkil'lea songtecho uddas kaddun’, atam mumboi tosolea xherant az bhurgim ani yuvozonnamni itlea opurbhayen konkonni kar‍yant vantteli zal'lem polletana konkonni bhas kedinch allvonchina mhonnun oplim bhognnam ucharlim.

Kar‍yacho ugtaupi manest bhuxonn bhaven aplea uloupant, opnnan poilepauttim osolea eka konkonni kar‍yant hazor zamvchem, tantum sogllo lok don voram thaun ek ghoddi soit utton vochunk nastana chit diun bhovo opurbhayen hea kareant vantteli zamvchem pollemvchem, oxem mhonnun. Konkonni bhas atam lhan va kirkoll monxanchi bhas nhoi, az konkonni bhas soit bharotachi ek svotontr bhas, ani keji thaun piji por‍yant xikunk goyant toxem mongllurant aukas asa, her rajeamni soit hem suru zamvchedixen vaur chalu asa mhonnalo. Az tantrikotent soit konkonni mukar paulea mhonntana konkonni obhian ami lokamlagim vhelem tor khoroch lok tem mandhtolo ani pattimbo ditolo mhonnalo. Toxench sahit okaddemi soit koxem vevegllea ritin konkonni sahitik vaurak ut'tezon dita mhonnolo.

Az opnnacho zolmol'lo dis tor‌yi, konkonni pasot to khorchun konkonni kar‍yem cholomvchea manest vol'li pais kandivoli hachea zolmadisak git gaun bhurgeamni ul'las pattoilo ani sorv lokank kek vanttli. Kafi-follara uprantlea kar‍yant ’benddrache kolle’ pongddatorfen namnnecho nott gregori nidd'ddoddi ani bai florin mothais hannim haskulle khelloun lokak dadhos kelem.

Uprant roxni krastachea odhyokx‌ponnar mumboyant poili bhurgim-yuvozonnanchi kovigoxtti choloun vheli, hea kovigoxttint xarol ddi’sozan bai urjita bhobechi ’mhoji konkonni’ kovita, sara mothaisan ma|protap naikachi ’nosai’ kovita, mixel ddi’sozan bai filomena samfransiskochi ’kinaro’, kealistta nozoreton bab ar.Es.Bhaskor hanchi ’mhoje mazor budhvont zalam’, ani roxni krastan bab vol'li kvaddrosachi ’hamv ani mhoji altar’ kovita vachleo. Hankam malghodde kovi bab vi. Ddi’silva kanzur‌marg ani bai filomena samfransisko hannim sangat dilo. Kovigoxttivixeant bai filomenan vhakhonn'nni korun, fuddlea kovigoxttint tumi sorv bhurgim-yuvozonnamni tumi boroyil'leo kovita vachunk ulo dilo.

Richardd ddi’sozo san‌padda hannem boroun nirdexon dil'lo mottvo nattok ’xezar‍yachi kombi’ konkanno (novimumboi konkonni songhottonanchea) sandeamni khelloun dhakhoitoch hea obhianant vantteli zal'lea somest bhurgim-yuvozonnank ma|henri ddi’soz, songit samratt henri ddi’soz, manestinn morlin dde’sa, ma|ba|protap naik, manest zoison hannim sorttifikett ani kannik vanttleo.

Vol'li kvaddrosan upkar bavuddlo, ani hem sogllem kar‍yem bhovo opurbhayen vol'li pais hannem choloun vhelem.

- bhatmi: amcho bhatmi

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]