ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] 'ಕೊಂಕಣ' ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

ಕೊಂಕಣ (ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ನವಿಮುಂಬಯ್)ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

ನವಿ ಮುಂಬಯ್ (3 ಫೆಬ್ರೆರ್): ಕೊಂಕಣ (ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ನವಿ ಮುಂಬಯ್) ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ’ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವಿಜಿಟೇಶನ್ ಇಗರ್ಜ್ - ಸೀವುಡ್ಸ್ ನೆರುಳ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದಭಾಜಾನ್ ಕೆಲೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾಣೆಸ್ತ್ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಆನ್ಸಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಆನ್ಸಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚಿ, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣ’ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂ, ಫೊಕಾಣಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳೊ ’ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಚಿ ಕೊಂಬಿ’ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ಲೊ.

ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಖೇರಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸಂಭ್ಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ: ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್

[खबर] 'कोंकण' संघटनाचो पय्लो वार्शिकॊत्सव

कोंकण (कोंकणि कल्चरल एसॊसियॆशन नविमुंबय) हांचो पय्लो वार्शिकॊत्सव

नवि मुंबय (३ फेब्रेर): कोंकण (कोंकणि कल्चरल एसॊसियॆशन, नवि मुंबय) संघटनाचो पय्लो वार्शिकॊत्सव, फेब्रेर ३ तारिकेर, ’अवर लॆडि आफ विजिटॆशन इगर्ज - सीवुड्स नेरुळ’ हांगासर वर्त्या दभाजान केलो. नाम्णेचो कोंक्णि कवि, वाव्राडि माणेस्त आन्सि पालड्का मुखेल सय्रो जाव्न हाजर आस्लो. अध्यक्ष मानेस्त रिचार्ड डि’सॊजान ~आन्सिन पाट्ल्या पंच्वीस वर्सांनि कोंक्णेच्या वेवेग्ळ्या शेतांत दिल्ल्या सेवेचि वळोक करुन दितच, आन्सिन अप्ल्या उलव्पांत, आम्च्या भुर्ग्यांक आमि कोंक्णि शिकंव्चि, तांचेलागिं कोंक्णेंत उलंव्चि गर्ज आसा म्हणालो.

उप्रांत चल्‌ल्ल्या सांस्कृतिक कार्यांत ’कोंकण’ सांद्यांनि कोंकणि पदां, फोकाणां प्रॆक्षकां हुजिर प्रस्तुत केलिं. उप्रांत रिचार्ड डि’सॊजन बरव्न निर्दॆशन दिल्लो कोंक्णि नाट्कुळो ’सेजायाचि कोंबि’ संघटनाच्या सांद्यांनि खेळव्न धाखय्लो.

जेराल कायदर्शि मानेस्त ल्यान्सि पिंटोन उप्कार आटव्णेचें कायें चलव्न वेलें. अखॆरिक जेव्णासवें पय्ल्या वर्साचें आचरण संभ्लें.


भात्मि: रिचार्ड डि’सॊज

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]