ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವ್ - 25

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಮೆಳವ್ನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ಥಾವ್ನ್ 12 ಪರ್‍ಯಾಂತ್) ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಂಗನಾಥ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ|ಗ್ರೆಗರಿ (ಅಂಬೆವಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣೆಂ ಗುಮಟ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟಾಲಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ’ಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾ, ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ನಾತ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆಮಿ ಆವಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾರ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಕೆ. ತಂಗಳ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ದೆ, ಡಾ|ವಿಧ್ಯಾ ಭಟ್ ತಶೆಂಚ್ ರೆಜಿಸ್ತ್ರಾರ್ ಡಾ|ದೇವ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಪರಿ-ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಂಗೀತ್-ಕಲಾ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ನಾಟ್ಕುಳೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಅಂತು’ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವರ್ಸಾಳೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘದೊ ಮಂತ್ರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶ್‌ಪಾಂಡೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.ಜಿಣ್ಯೆ-ಆವ್ದೆಚೆ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ (ಸಾಹಿತ್), ಓಂ ಗಣೇಶ್ (ಕಲಾ) ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾದೇವ್ ವೇಳಿಪ (ಜಾನಪದ್/ಲೋಕ್‌ವೇದ್) ಹ್ಯಾ ತಿನಾಂಕ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಶೋಲ್, ಪೇಟ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಗೌರವ್ ಧನ್ ದಿಲೆ. ತಶೆಂಚ್ 2017 ವರ್ಸಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಬಂಧ್’ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೇಟ್ ಹಾಂಚೊ ಶಟ್ಪದಿ ಮ್ಹಾ-ಕಾವ್ಯೆಂ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತ’ ಸಂಗ್ರಹಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾನ್-ಪತ್ರ್, ಶೋಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲೆಂ.ಪುರಸ್ಕೃತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸೊಭಿತ್, ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ದೆಕುನ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಸಮೇಸ್ತಾನಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿರೋದ್’ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ’ಮನ್ಶಾಂ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್’ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಪ್ಲಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] कोंकणी मान्यतोत्सव - २५


कर्नाटक कोंकणी साहीत अकाडेमीन, कोंकणी भास भारताच्या संविधानाच्या आटव्या वोळेरिंत मेळवन २५ वर्सां संपयिल्ल्याचो तीन दिसांचो संभ्रम (फेबरेर १० थावन १२ पर‍यांत) भोव अपुर्भायेन दांडेली शेरांतल्या रंगनाथ आडिटोरियमांत चलवन वेलो.

मा|बा|ग्रेगरी (अंबेवाडी फिर्गजेचो विगार) हाणें गुमट व्हाजवन ह्या स्टालांचें उग्तावण करून ’जो कोंकणी मनीस कोंकणी उलयना, तो अपल्या आवय‌चेर अभिमान नातलो मनीस, देकून आमकां आमचे आवयचेर अभिमान आसा तर, आमी आवयन शिकयिल्ली कोंकणी भास केदिंच विस्रुंक न्हजो’ म्हणालो.

उपरांत ह्या संभ्रमाचें काऱ्यें कर्नाटक कोंकणी साहीत अकाडेमिचो अध्यक्ष मानेसत आर.पी.नायक हांच्या अध्यक्ष‌पणाखार, मुखेल सयरीं जावन सय्यद के. तंगळ, राधाकृषण हेगदे, डा|विध्या भट तशेंच रेजिसत्रार डा|देव‌दास पै वेदिचेर उपस्थीत आसले.

परी-संवाद काऱ्यांत ’कोंकणी भाशेची राषट्रीय हंतार स्थान-मान’ म्हळ्ळे विश्याचेर मानेसत गोकूल‌दास प्रभू, वल्ली क्वाड्रस तशेंच पूर्णानंद चारी हाणीं आपलीं उलवप प्रसतूत केलीं.

वेवेगळ्या कोंकणी समुदायाच्या लोकांथावन वेवेगळीं संगीत-कला-सांसकृतीक कार‍यीं, नाटकुळो, कोंकणी फिल्म ’अंतू’ हाचें प्रदर्शन तशेंच कर्नाटक कोंक्नी साहीत अकाडेमिचे वर्साळे पुरसकार दीवंक राज्याचो मालघदो मंत्र मानेसत आर.वी.देश‌पांडे हाजर आसलो.

जिण्ये-आवदेचे गौरव पुरसकार नामणेचे कोंकणी साहिती हेरोल्पियूस (साहीत), ओं गणेश (कला) तशेंच महादेव वेळीप (जानपद/लोक‌वेद) ह्या तिनांक मान‌पत्र, फुलां-फळां, शोल, पेट यादिसतिका तशेंच पन्नास हजार रुपय गौरव धन दिले. तशेंच २०१७ वर्साचे पुसतक इनामाक वल्ली क्वाड्रसाचो पांचवो मटव्या काण्यांचो जमो ’बंध’ तशेंच विश्वनाथ शेट हांचो शटपदी म्हा-काव्यें ’श्री रामचरीत’ संग्रहांक विंच‌ल्ल्यान, मान-पत्र, शोल, फुलां-फळां, यादिसतिका तशेंच पंचवीस हजार रुप्यांचें इनाम दिलें.

पुरसकृतां तर्फेन हेरोल्पियूस उलवन, कोंकणी भास सोभीत, रुचीक आनी मोवाळ देकून ती भास समेसतानी व्हड अभिमानान उरंवची गर्ज म्हणून सांगलें. तशेंच पुसतक पुरसकृतां तर्फेन वल्ली क्वाड्रसान अपल्या उलवपांत ’समाजेक फुटंवच्या सक्तेविरोद’ समाजेक लागीं हाडुंक आनी ’मनशां मौल्यांक’ उकलून धर्चे दिशेन एकेकल्या साहितीक अपली जवाभदारी घेवन त्ये दिशेन वावर करुंक उलो दिलो.

मुखेल सयरे जावन हाजर आसले मानेसत बसती वामन शेणय हाणीं ’कोंकणेंत चडीत आनी चडीत बूक पर्गटून येवंक जाय’ म्हणून उलो दिलो. तीन दिसांच्या काऱ्यांत तिस्रे दिसा कोंकणेच्या वेवेगळ्या शेतांत देणगी दिल्ल्या पंचवीस मानेसतांक सम्मान केलो.

 खबर: आमचो भात्मी

[khobor] Konkonni Manyototsou - 25

Kornattok konknni sahit okaddemin, konknni bhas bhartachea somvidhanachea attvea vollerint melloun 25 vorsam sompyil'leacho tin disancho sombhrom' (febrer 10 thaun 12 por‍yant) bhovo opurbhayen danddeli xerantlea rongnath addittoriyomant choloun velo.

Ma|ba|gregri (ombevaddi firgojecho vigar) hannem gumott vhazoun hea sttalanchem ugtaunn korun ’zo konknni monis konknni uloina, to oplea auy‌cher obhiman natlo monis, dekun amkam amche auycher obhiman asa tor, ami auyn xikyil'li konknni bhas kedinch visrunk nhozo’ mhonnalo.

Uprant hea sombhromachem karyem kornattok konknni sahit okaddemicho odhyokx manesot ar.Pi.Naik hanchea odhyokx‌ponnakhar, mukhel soirim zaun soiyod ke. Tongoll, radhakrixonn hegde, dda|vidhea bhott toxench rejistrar dda|devo‌das poi vedicher upsthit asle.

Pori-somvad kareant ’konknni bhaxechi raxttri-i hontar sthan-man’ mholl'lle vixeacher manesot gokul‌das probhu, vol'li kvaddros toxench purnnanond chari hannim aplim uloup prostut kelim.

Vevegllea konknni somudayachea lokanthaun vevegollim songit-kola-samsokritik kar‍yim, nattkullo, konknni film' ’ontu’ hachem prodrxon toxench kornattok konkni sahit okaddemiche vorsalle pursokar diunk rajeacho malghodo montr manesot ar.Vi.Dex‌pandde hazor aslo.

Jinnye-audeche gourou pursokar namnneche konknni sahiti Herolpiyus (sahit), Om Gonnex (kola) toxench Mohadevo Vellip (zanpod/lok‌ved) hea tinank man‌potr, fulam-follam, xol, pett yadisotika toxench pon'nas hozar rupoi gourou dhon dile. Toxench 2017 vorsache pustok inamak Vol'li Kvaddrosacho panchvo mottvea kanneancho zomo ’Bondh’ toxench Vixvonath Xett hancho xottpodi mha-kauyem ’Xri Ramchorit’ songrohank vinch‌l'lean, man-potr, xol, fulam-follam, yadisotika toxench ponchvis hozar rupeanchem inam' dilem.

Pursokritam torfen herolpiyus uloun, konknni bhas sobhit, ruchik ani movall dekun ti bhas somesotani vhodd obhimanan uromvchi gorz mhonnun sanglem. Toxench pustok pursokritam torfen vol'li kvaddrosan oplea uloupant ’somajek futtomvchea soktevirod’ somajek lagim haddunk ani ’monxam mouleank’ uklun dhorche dixen ekeklea sahitik opli zovabhodari gheun tye dixen vaur korunk ulo dilo.

Mukhel soire zaun hazor asle manesot bosti vamon xennoi hannim ’konknnent choddit ani choddit buk porgottun yeunk zai’ mhonnun ulo dilo. Tin disanchea kareant tisre disa konknnechea vevegllea xetant denngi dil'lea ponchvis manesotank som'man kelo.

 khobor: amcho bhatmi

 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]