ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಮಾ|ಬಾ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಅಧೇವ್ಸ್

ಮಾ|ಬಾ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಅಧೇವ್ಸ್

ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮಾಯ್ (27): ಸಾಂ|ಜ್ಯೂಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾಯ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ, ಮಾಹಿಮ್ ಸಾಂ|ಮಾಯ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪುಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮಾ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಕ್, ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸೆವೆಖಾತಿರ್ ಫುಲಾಂ, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಜೋನ್ ಆರ್‍. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್.

[खबर] मा|बा|ल्यान्सी पिंटोक जेरिमेरिंत अधेवस

मा|बा|ल्यान्सी पिंटोक जेरिमेरिंत अधेवस

जेरिमेरी, माय (२७): सां|ज्यूड फिर्गजेचे विगार मानाधीक बाप ल्यान्सी पिंटो हांकां माय २७ तारिकेर, जेरिमेरी फिर्गजेच्या लोकांनी, माहीम सां|मायकल फिर्गजेक वर्गावण जाल्ल्या संधर्भार मायामोगाचो अधेवस मागलो. मुंबयांत कोंकणी लोकांक, कोंकणी भाशेक पाटिंबो दितेल्या थोड्या उंचल्या चिंत्पाच्या पूण साद्या वेक्तित्वाच्या मा|ल्यान्सी पिंटोक, ताणीं दिल्ल्या अमोलीक सेवेखातीर फुलां, मान‌पत्र तशेंच उडासाची काणीक दीवन मान करून समेसत फिर्गज‌गारांनी मेळून अधेवस मागलो.

भात्मी: जोन आर‍. मसकरेन्हस.

[Kobor] Ma|Ba| Lansi Pinttok Jerimerint Odheus

Ma|ba|leansi pinttok jerimerint odheus

jerimeri, mai (27): sam|jyudd firgojeche vigar manadhik bap leansi pintto hankam mai 27 tariker, jerimeri firgojechea lokamni, mahim' sam|maikol firgojek vorgaunn zal'lea sondhorbhar mayamogacho odheus maglo. Mumboyant konkonni lokank, konkonni bhaxek pattimbo ditelea thoddea unchlea chintpachea punn sadea vektitvachea ma|leansi pinttok, tannim dil'lea omolik sevekhatir fulam, man‌potr toxench uddasachi kannik diun man korun somest firgoz‌garamni mellun odheus maglo.

Bhatmi: zon ar‍. Moskorenhos.

 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]