ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ - - ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್

                                                              

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್
ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಗೋಗಾಖಾಲ್

ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್

27-28 ಎಪ್ರಿಲ್, 2019

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾಗರ್, 172, ಮರಾಠಿ ಗೃಂಥಾಲಯ್ ಮಾರ್ಗ್
ದಾದರ್ (ಪೂ), ಮುಂಬೈ - 400014

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಸನ್ವಾರ್, 27 ಎಪ್ರಿಲ್ 2019

ದನ್ಪಾರಾಂ 12:00 ಥಾವ್ನ್ 1:30
ಸ್ವಾಗತ್ ಭಾಶಣ್ : ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ರಾವ್ (ಸಚಿವ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ)
ಉಧ್ಘಾಟನ್ : ಶೀಲಾ ಕೊಳಂಬ್ಕರ್, ಮುಂಬಯ್ (ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್)
ಪ್ರಮುಕ್ ಉಲವ್ಪ್: ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ (ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್)
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಡಾ| ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ (ಸಂಚಾಲಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ - ಕೊಂಕಣಿ)
ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ : ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮುಂಬಯ್ (ಸಂಪಾದಕ್ - ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)

ಜೆವ್ಹಣ್: 1:30 ಥಾವ್ನ್ 2:30

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ : ದನ್ಪಾರಾಂ 2:30
ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ - ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪಾಠ್‌ಥಳ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ನಮನ್ ಸಾವಂತ್
ಉಲವ್ಪಾಂ: ಸುಶೀಲ ಹಲರ್ಣಕರ್, ರಮಾ ಮುರ್ಕುಂಡೆ, ಡಾ|ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್

ಆಯ್ತಾರ್, 28 ಎಪ್ರಿಲ್ 2019

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ಥಾವ್ನ್ 11:30
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ
ಉಲವ್ಪಾಂ: ಸುಜಾತಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಳ್, ಶುಭಾ ಬರಡ್, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ

ಚಾ : 11:30

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಸಕಾಳಿಂ 12:00 ಥಾವ್ನ್ 1:30
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಕಥೇತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಜಯಮಾಲಾ ದಣಾಯತ್, ಮುಂಬಯ್
ಉಲವ್ಪಾಂ: ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್, ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಮುಂಬಯ್

ಜೆವ್ಹಣ್: 1:30 ಥಾವ್ನ್ 2:30

ಚೊವ್ತೊ ಭಾಗ್: ದನ್ಪಾರಾಂ 2:30 ಥಾವ್ನ್ 3:30
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್
ಉಲವ್ಪಾಂ: ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್ ಗೊಂಯ್, ಕೃಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್

ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಸಮಾರೋಪ್ ಉಲವ್ಪ್: ಡಾ| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್, ಮುಂಬಯ್ (ನಾಟಕಿಸ್ತ್)
ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ: ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿಂಬಹುನೆ (ಸಚಿವ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮುಂಬಯ್)

[खबर] कोंकणिंतल्या स्त्रीयांचें साहीत - - राश्ट्रीय काऱ्यासाळ

                                                                            

साहित्य अकाडेमी आनी आशावादी प्रकाशन मुंबय

हांच्या जोड आगोगाखाल

कोंकणिंतल्या स्त्रीयांचें साहीत

२७-२८ एपरील, २०१९
 

साहित्य अकाडेमी सभागर, १७२, मराठी गृंथालय मार्ग
दादर (पू), मुंबै - ४०००१४

काऱ्यक्रम

सन्वार, २७ एपरील २०१९

दनपारां १२:०० थावन १:३०
स्वागत भाशण : के. श्रीनिवास‌राव (सचीव, साहित्य अकाडेमी)
उधघाटन : शीला कोळंबकर, मुंबय (साहीत‌कार)
प्रमूक उलवप : हेमा नायक, गोंय (साहीत‌कार)
अध्यक्ष : डा| भूशण भावे (संचालक, साहित्य अकाडेमी - कोंकणी)
उपकार आटवणी : वल्ली क्वाड्रस, मुंबय (संपादक - आशावादी प्रकाशन)

जेव्हण: १:३० थावन २:३०

पयलो भाग : दनपारां २:३०
कोंकणिंत स्त्री साहीत - एक सामाजीक तशेंच संसकृतीक पाठ‌थळ
अध्यक्ष: नमन सावंत
उलवपां: सुशील हलर्णकर, रमा मुर्कुंडे, डा|सुवर्णा गाड

आयतार, २८ एपरील २०१९

दुस्रो भाग: सकाळीं १०:०० थावन ११:३०
स्त्रीयांचें कथा साहित्य

अध्यक्ष: माया अनील खरंगटे
उलवपां: सुजाता सिंग‌बळ, शुभा बरड, क्याथरीन रोड्रिगस कटपाडी

चा : ११:३०

तिस्रो भाग: सकाळीं १२:०० थावन १:३०
स्त्रीयांचें कथेतर साहित्य
अध्यक्ष: जयमाला दणायत, मुंबय
उलवपां: संगीता नायक गोंय, कोन्सेपटा फेर्नांडीस मंगळूर, फिलोमेना सांफ्रान्सिसको मुंबय

जेव्हण: १:३० थावन २:३०

चोवतो भाग: दनपारां २:३० थावन ३:३०
स्त्रीयांच्यो कविता
अध्यक्ष: नयना अडार‌कर गोंय
उलवपां: राजश्री सैल गोंय, कृपाली नायक गोंय

सांजेर ३:३० समारोप कारयें

समारोप उलवप: डा| चंद्रशेखर शेणय, मुंबय (नाटकिसत)
उपकार आटवणी: कृषणा किंबहुने (सचीव, साहित्य अकाडेमी, मुंबय)

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
 
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]