ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರ್ ದೀಸ್ 2019

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಯೋಗಾಖಾಲ್ ಮಾಯ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ’ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರ್ ದೀಸ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೇಗ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅವ್ದೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಭ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ್-ಶೆತಾಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹೆಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ’ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದೆವಾಚೆಂ’ ಆನಿ ’ಅ.ವೈ.ಜಾ.ಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಧಾಕವ್ಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಸಂಘಟಕಿ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ಕಳವ್ಣಿ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ

[खबर] अंतर‌राश्ट्रीय कोंकणी चलन‌चित्र दीस २०१९

मंगळुर्च्या सां लुवीस कोलेजिचें कोंकणी विभाग तशेंच महामायी सिनी क्रियेशन्स पुत्तूर हांच्या जोड आयोगाखाल माय २५ तारिकेर, कोलेजिच्या सभासालांत एका दिसाचें ’अंतर‌राश्ट्रीय कोंकणी चलन‌चित्र दीस’ काऱ्यें मांडून हाडलां.

कोंकणी फिल्म शेतांत दिल्ल्या देणगेक लागून तेग साधकांक जिण्ये अवदेचो पुरसकार लभच्या ह्या सुवाळ्यांत कोंकणी रंग-शेताचेर परिसंवाद तशेंच संवाद काऱ्यें चलुंक आसतलें. हेच संधर्भार ’प्लानिंग देवाचें’ आनी ’अ.वै.जा.सा’ म्हळ्ळीं दोन कोंकणी फिल्मांचें धाकवप काऱ्यें चल्तेलें म्हणून कोलेजिची कोंकणी विभागाची संघटकी बाय फ्लोरा क्यासतलिनोन कळवणी पाटयल्या.

भात्मी: फ्लोरा क्यासतलिनो

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
 
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]