ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್

(ಮುಂಬಯ್, ನವೆಂಬರ್ 25): ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚೊ’ ಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉಧ್ಯಮಿ ಬಾಬ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಬಾಬ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಅನಿ ಬಾಯ್ ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಚ್, ದಿವ್ಟಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಜಾತಚ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚೊ’ ಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ವಾಚ್ಲೊ, ದುಸ್ರೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಡಾ|ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನ್‌ಭಾಗನ್ ವಾಚ್ತಚ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿನ್ ’ಕೊಂಕಣಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಉಲವ್ಪಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ದಿಲೆ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್; ಕಾಳ್ಜಾಉಡಿ (ರೋಶುಬಾಬಾ ಬಾರ್ಕುರ್), ಚಾಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ (ರೋನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟಪಾಡಿ), ಪರ್ನೊ ರೂಕ್ ಆನಿ ತರ್ನಿ ವಾಲ್ (ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ), ಶಿಮ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ (ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್) ತಶೆಂಚ್ ’ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ (ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ದುಭಾಯ್) ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಬುಕಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕರ್ತಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಚಿ ಆನಿ ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚೆರಿಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ’ಕಾಳ್ಜಾಉಡಿ’, ಬಾಬ್ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕಾನ್ ’ಚಾಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’, ಬಾಬ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ’ಪರ್ನೊ ರೂಕ್ ಆನಿ ತರ್ನಿ ವಾಲ್’, ಡಾ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕಾನ್ ’ಶಿಮ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ತಶೆಂಚ್ ಮಾ|ಬಾ|ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಜ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕರ್ತಚ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ರೋನಿ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಲಿಖ್ಣಿ ರಾವಯಿಲ್ಲಿ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ಕೊವ್ಳೆಂಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಭ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್ ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ಮಾ|ಬಾ|ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್, ರೊನಿ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟಪಾಡಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಯೊ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ. ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ (ಕೊಚ್ಚಿ), ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ (ಗೊಯಾಂ), ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ) ಮುಂಬಯ್, ಬಾಯ್ ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ (ದುಭಾಯ್) ತಶೆಂಚ್ ಬಾಬ್ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ಯಾನ್‌ಭಾಗ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್) ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೆಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ’ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ’ ಆನಿ 2017 ಇಸ್ವೆಚೆಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ’ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಹಾಣಿಂ ಸಂಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿಂ.

ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್, ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ, ಡಾ| ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಎಸ್. ಶ್ಯಾನ್‌ಭಾಗ್ ಹಾಣಿಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ, ಬಾಯ್ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ತುಳು ಕವಿತಾ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ಹಿಂದಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಬಾಬ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪರ್ಗಟ್ತಚ್, ಫುಡೆಂ ಆಮಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಾ’ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] साहितीक विमर्श्याचेर मुंबयांत राश्ट्रीय काऱ्यासाळ

(मुंबय, नवेंबर २५): मंगळूर विश्वविध्यानिलन कोंकणी अध्ययन पीठ आनी आशावादी प्रकाशन हाणीं मांडून हाड‌ल्लो ’साहितीक विमर्सो बरंवचो’ चेर राश्ट्रीय कार‍यासाळ नवेंबर २५ तारिकेर मुंबयांतल्या ’आत्म दर्शनांत’ चल्लें. डा|जयवंत नायक काऱ्याचो अध्यक्ष जावन, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो अध्यक्ष बाब आर. पी. नायक, नामणेचो उध्यमी बाब आलबर्ट डबल्यू डी’सोज तशेंच साहीत अकाडेमी पुरसकृत नामणेचो कोंकणी कवी बाब मेलवीन रोड्रिगस मुखेल सयरे जावन हाजर आसले.

बाब जेरालड डी’सोज अनी बाय शारल डी’सोजान सयऱ्यांक वेदीक स्वागत कर्तच, दिवटी पेटवन ह्या काऱ्याचें उग्तावण करून जातच, पयल्या भागांत ’साहितीक विमर्सो बरंवचो’ चेर परिसंवाद चल्लो. पयलो प्रबंध पयणारी.कोम संपादक बाब वल्ली क्वाड्रसान वाचलो, दुस्रो प्रबंध डा|अरविंद श्यान‌भागन वाचतच संवाद चल्लो. ह्या भागाचो सयरो जावन आयिल्लो बाब लारेन्स डी’सोज कमानीन ’कोंकणीक विमर्सो भोव गर्जेचो’ म्हणालो. ह्या परिसंवाद काऱ्याचो अध्यक्ष बाब मेलवीन रोड्रिगसान ह्या दोन उलवपांचेर अपले विचार दिले.

दूसऱ्या भागांत आशावादी प्रकाशनान आयलेवार पर्गट‌ल्ले च्यार कोंकणी बूक; काळजाउडी (रोशुबाबा बार्कूर), चाबूक आनी हेर कथा (रोनी मोंतेरो कटपाडी), पर्नो रूक आनी तर्नी वाल (एवरी पांगळा), शिमटी आनी हेर कथा (स्टेन‌रो अजेकार) तशेंच ’नमान तुका सोडवोणदाराचे माये’ म्हळ्ळी संगीत कोवळी (बेन्नी टीचर दुभाय) ह्या बुकांच्या बरयणारांची तशेंच्च बुकांची वळोक हिलरी डी’सिलवान कर्तच संगीत कोवळेची आनी बेन्नी टीचेरिची मटवी वळोक करून दिली. बाब मेलवीन रोड्रिगसान ’काळजाउडी’, बाब आर. पी. नायकान ’चाबूक आनी हेर कथा’, बाब आलबर्ट डबल्यू डी’सोजान ’पर्नो रूक आनी तर्नी वाल’, डा|जयवंत नायकान ’शिमटी आनी हेर कथा’ तशेंच मा|बा|चारल्स वाज एस.वी.डी. हाणीं संगीत कोवळेचें मोकळीक कर्तच दोन उत्रां उलयिल्लो रोनी मोंतेरोन एका तेंपादीं लिखणी रावयिल्ली परत बरवंक उत्तेजन दिल्ल्या समेसतांक धिन्वासून अपल्या बुकाक समेसतांनी प्रोत्साव दीवंक उलो दिलो. बेन्नी टीचरीन अपल्या नोव कोवळेंपयकिंत पयलेपावटीं मुंबयांत म्हजी कोवळी मोकळीक कर्चो संधर्भ लाभ‌ल्लो देकून तिणें धिन्वास पाठयलो. वेदिचेर बाब जोन डी’सिलवा, बाब लारेन्स कुवेल्हो, बाब लारेन्स डी’सोज कमानी, मा|बा|चारल्स वास, रोनी मोंतेरो कटपाडी आनी बाय बेन्नी टीचर आसलीं.

तीसऱ्या भागांत विलफी रेबिंबस स्मारक पयणारी-वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या पयल्या द्वी-लिपी कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत इनामां जिकलेल्यांक इनामां तशेंच सर्टिफिकेट्यो वांटल्यो. बाब आर. एस. भासकर (कोच्ची), बाय उर्जिता भोबे (गोयां), बाब हिलरी डी’सिलवा (प्रसन्न निड्डोडी) मुंबय, बाय बेन्नि टीचर (दुभाय) तशेंच बाब अरविंद श्यान‌भाग (मंगळूर) हाजर आसले. उपरांत मुंबयांत अपुर्भायेन कवितासादर सर्ती चलवन वेल्ल्या संघटनां पयकिंत २०१८ इस्वेचें अत्युत्तम संघटन पुरसकार ’असुप्सांव कोंकणी संघटन कांदिवली’ आनी २०१७ इस्वेचें अत्युत्तम संघटन पुरसकार ’कोंकण तारां जेरिमेरी’ हांकां फावो जालें. बाय हिलडा पिरेरा आनी बाय फ्लोरा कल्माडी हाणीं संघटना तर्फेन हीं इनामां स्वीकार केलीं.

चोवत्या भागांत बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसकोच्या अध्यक्ष‌पणार चल‌ल्ल्या बहुभाशा कविगोश्टिंत कवी बाब मेलवीन रोड्रिगस, बाब आर. एस. भासकर, बाय उर्जिता भोबे हाणीं कोंकणी कविता, डा| गिरिजा शासत्री आनी मानेसत वी. एस. श्यान‌भाग हाणीं कन्नड कविता, बाय रीटा आलबुकर्क हिणें तुळू कविता, फिलोमेना सांफ्रान्सिसकोन हिंदी कविता प्रसतूत केलीं.

मुखेल सयरो बाब आलबर्ट डबल्यू डी’सोजान अपल्या उलवपांत मुंबयांत कोंकणी लोकाक लागीं हाडुंक कोंकणी भास एक भळवंत हातेर देकून आमी सर्वांनी एकवटीत जावन हो वावर करुंक उलो दिलो. कर्नाटक कोंकणी साहीत अकाडेमिचो अध्यक्ष बाब आर. पी. नायकान मुंबयांत कोंकणी काऱ्याक हाजर जाल्ल्या लोकाक पळेवन अपलो संतोस पर्गटतच, फुडें आमीं सयत एक बरें काऱ्यें मांडून हाड्यां म्हणून सांगलें. काऱ्याध्यक्ष डा|जयवंत नायक अपल्या उलवपांत ’आमी कोंकणी लोक वेवेगळ्या समुदायांत शिंपडला’ आनी तांकां ह्या भासेच्या माध्यमांत लागीं हाडुंक उलो दिलो.

वल्ली क्वाड्रसान उपकार आटयलो.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]