ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಕಾ 14 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೋಷಣ್


ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗ್ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಹಾಶ್ಯಾಂಗಾರ್ ಆವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್) ಹಾಕಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಮಾನ್ಪತ್ರ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ರು. 25,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ನವೆಂಬ್ರ್ 04 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 06.00 ವೊರಾರ್ 203 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆವೆಳಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಆಸುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಲೆ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ಲೋಕ್ವೇದ್, ಸಂಗೀತ್/ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಬಾಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ' ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರುಣ್ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ನಾಟಕ್), ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ (ಸಂಗೀತ್), ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೊಜಾ (ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್), ಮಾ. ಬಾ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್ (ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ್), ಅನುರಾಧಾ ಧಾರೇಶ್ವರ್ (ಸಂಗೀತ್), ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (ಹರಿಕಥಾ), ಜೇಮ್ಸ್ ಲೊಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ (ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್), ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಿ), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ನಾಟಕ್), ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ (ಸಂಗೀತ್), ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ (ನಾಟಕ್), ಆವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್ (ನಾಚ್) ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ (ಲೋಕ್ವೆದ್) ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಡೊಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ :

ಲಗ್ಬಗ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ವಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಜಲ್ಮ್ 1946) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ `ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.

10 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ `ಕಾಳೊಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್' ನಾಟಕಾಂತ್ ವೆದಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊಲ್ಲಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. `ಕಲ್ಜಿಗದ ಮದಿಮಾಲ್', `ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಪರ್ತವ್ಣೆಂ, ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತುಳು ನಾಟಕ್ - `ಬಾಡ್ದಿನ ಪೂ', `ಕಲ್ಜಿಗದ ಪ್ರಪಂಚ' `ನೆತ್ತೆರ್ದ ಶಾಪ', `ದಾರೆದ ಮಣೆಟ್ಟ್', `ನಿಲೆ ದಾಂತಿ ನೀತಿ ಆನಿ `ಮೆಲ್ಯಾರ್ಚ್ ಸುಖ್', `ಮೇಜರ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ', `ಅಶಿಂ ತಶಿಂ ತಶಿಂ ಅಶಿಂ ಅಶಿಂ ಕಶಿಂ ಜಾಲಿಂ ಪಿಶಿಂ', `ಎಕ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಮುಕ್. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ತೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಢಮ್-ಢಿಮ್-ಢುಮ್" ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ.

100-ವ್ಯಾ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಡೊಲ್ಲಾನ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚಲ್' ತೇಗ್ ಹಾಸ್ಯ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಫೊಕಣಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ, ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಲ್ಲಾನ್ ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚಲ್ , ಫೊಕಣಾಂ ಫೊಕಣಾಂ-2000 ಆನಿ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ, ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಕುಚಿಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ ಹಾಸ್ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಭೊಗ್ಲಾಂಟ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಆನಿ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ 6260 ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ, ವಠಾರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ ತಶೆಂ 'ಸಹನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತುಳು ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತಾಣೆ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಾದೂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಯಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈತಾನ್ ನಾಂವಾನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಡೊಲ್ಲಾಯಿ ಎಕ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಗ್ನೆಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ಶಿಪಾಯ್ ಸಾಂತ್, ಖುರ್ಸಾ ಮುಕಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಿಯಾ ಶಿಂವಾಕ್, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಉದೆಂತಿಚೊ ಚವ್ತೊ ರಾಯ್, ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ, ಸೊಮ್ಯಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂ, ದೆವಾಚೆ ಧಾ ಉಪದೆಸ್, ಸೊಮ್ಯಾ ತುಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್? ಸಾಂ ತೆರೆಜ್-ಜೆಜುಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ತಾಣೆ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಯಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ವಿವಿದ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಮೈಸೂರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬಯ್, ದುಬಾಯ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ಮಸ್ಕತ್, ಬಾಹ್ರೇನ್, ಖತಾರ್ ಆನಿ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಫೊಕಣಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಲ್ಲಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕಲಾ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರಾವಳ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿದ್ ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಬಿರುದಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] डोल्ला मंगळूर हाका १४ वो कलाकार पुरसकार घोषण

कोंकणी रंगमांचियेक पाटल्या स धाकड्यां थावन महत्वाचें योगदान दिल्ल्या फामाद नाटकिसत, निर्देशक आनी हाश्यांगार आवितास एडोलफस कुटिन्हा (डोल्ला मंगळूर) हाका मांड सोभाण कार्वाल घराण्यान दिंवचो प्रतिषटीत कलाकार पुरसकार फावो जाला. हो पुरसकार शोल, फुलां-फळां, मानपत्र, यादसतिका आनी रू. २५,०००/- नगदेन आटाप्ता. नवेंबर ०४ वेर आयतारा ०६.०० वोरार २०३ व्या म्हयन्याळ्या मांचियेवेळीं पर्गट काऱ्यांत, सां लुवीस कोलेजिचे प्रांशुपाल मा.बा. प्रवीण मार्टीस जे.स. मुखेल सयरे आसून हो पुरसकार हातांतर कर्तले.

\कोंकणी सादर कलेच्या नाटक, लोकवेद, संगीत/गायान आनी नाच ह्या आनी हेर प्रकारांक मान करुंक १४ वर्सां आदीं २००५ इस्वेंत गोंयचो भाशे गिन्यानी बाप प्रताप नायक हाणें आपल्या `कार्वाल घराणें' कुटमाच्या नांवार आनी मांड सोभाण संस्थ्याच्या आसऱ्याखाल हो पुरसकार स्थापीत केल्लो. एदोळच्याक अरुणराज रोड्रिगस (नाटक), जोयेल पिरेरा (संगीत), ह्यारी डिसोजा (ब्रास ब्यांड), मा. बा. चारल्स वास (भक्ती संगीत), अनुराधा धारेश्वर (संगीत), संत भद्रगिरी अच्युतदास, बेंगळूर (हरिकथा), जेम्स लोपीस, होन्नावर (ब्रास ब्यांड), नोरबर्ट गोन्सालवीस (व्हाजांत्री), फ्रान्सीस फेर्नांडीस कास्सिया (नाटक), रोशन डिसोज (संगीत), क्रिसटोफर डिसोज (नाटक), आवील डिक्रूज (नाच) एं. गोपाल गौड (लोकवेद) हांकां फावो जाला.
 

डोल्लाच्या वावराची झळक :

लगबग ६० वर्सां थावन कोंकणी रंग मांचियेचो वाव करून आसचो आवितास एडोलफस कुटिन्हा (जल्म १९४६) कोंकणी हास्य संसारांत `डोल्ला मंगळूर' म्हळ्ळ्या नांवार्च लोकामोगाळ.

१० वर्सांचे प्रायेर `काळोका पाटल्यान' नाटकांत वेदी चडल्या उपरांत डोल्लान पाटीं पळेल्लें ना. `कलजिगद मदिमाल', `अनभावाडत्यांचें पर्तवणें, नाटकांनी नटन केलें. ताणे बरयिल्ले कोंकणी आनी तुळू नाटक - `बाडदीन पू', `कलजिगद प्रपंच' `नेत्तेर्द शाप', `दारेद मणेट्ट', `निले दांती नीती आनी `मेल्यार्च सूख', `मेजर बारेट्टो', `अशीं तशीं तशीं अशीं अशीं कशीं जालीं पिशीं', `एकच उरलें' म्हळ्ळे कोंकणी नाटक प्रमूक. डोन बोसको होलांत एकाच दिसा तीन प्रदर्शनां सादर जाल्ल्या ढम-ढीम-ढूम" कोंकणी नाटकांत हास्य पात्र खेळ्ळा.

\१००-व्या 'विलफी नायट' काऱ्यावळी थावन डोल्लान आरंब केल्लें `डोल-फेल-चल' तेग हास्य्गारांचें फोकणांचें काऱ्यें प्रेक्षकांक खूब आंवडलां. ल्हान ल्हान म्याजीक शो, रेडियो काऱ्यावळी दिल्ल्या डोल्लान डोल-फेल-चल , फोकणां फोकणां-२००० आनी हीप हीप हुर्रे म्हळ्ळ्यो कोवळ्यो तशेंच हीप हीप हुर्रे, कूच कूच कुचिल्यो आनी हास हास हासकुळे म्हळ्ळे बूक पर्गट केल्यात. भोगलांट, मोग आनी मयपास म्हळ्ळ्या कोंकणी फिल्मांनी तशेंच टुव्वी टुव्वी आनी एस्एम्एस ६२६० म्हळ्ळ्या कन्नड फिल्मांनी, वठार म्हळ्ळ्या कन्नड सीरियलांत तशें 'सहना' म्हळ्ळ्या तुळू टेली फिल्मांत ताणे अभिनय केलां. जादू संसारांत्यी प्रोफेसर सैतान नांवान ताणें हात भोंवडायला.

कोंकणिंतल्या उत्तीम नाटक निर्देशकां पयकी डोल्लायी एकलो. सबार समाजीक नाटकां शिवाय आग्नेसाचें बलिदान, शिपाय सांत, खुर्सा मुकार, क्रिसतांवांक दिया शिंवाक, मदर तेरेजा, उदेंतिचो चवतो राय, बापा तांकां भोगशी, सोम्याचीं निमाणीं बारा वोरां, देवाचे धा उपदेस, सोम्या तूं खंय वेताय? सां तेरेज-जेजुचें ल्हान फूल, आंकवार मरियेची कथा आनी हेर धार्मीक नाटक ताणे दिगदर्शिल्यात.

मंगळूर आनी उडुपी जिल्ल्यांच्या, विवीद फिर्गजीं शिवाय मैसूर, बेंगळूर, मुंबय, दुबाय, अबुधाबी, मसकत, बाह्रेन, खतार आनी कुवेयटांत फोकणां सादर केल्ल्या डोल्लाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमीन कला गौरव प्रशसती, कोंकणी कुटम प्रशसती, करावळ कोंकण कला प्रशसती तशेंच विवीद संग-संस्थ्यां थावन मान-सन्मान आनी बिरुदां फावो जाल्यांत.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]