ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಮೇರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ರೋಶು‍ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ. ಕೊಮ್ ತಶೆಂ ಮೈಸೂರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಥಾವ್ನ್ ಎಮ್‌.ಕೊಮ್. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌‍ಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶುನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನಾಂ, ಲೇಖನಾಂ, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿಂ ಆನಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ, ಆಕಾಶವಾಣಿರ್ ರೋಶುಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾನಿಂಯೀ ತೊ ಬರಯ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತೀ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಣೆ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚೊ ’ಗ್ರಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ’ ನಾಟಕ್ ’ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾತ್. ’ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್’ (2015) ಆನಿ ಓಪನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸರ್ಜರಿ (2017) ತಾಚೆ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿನೋದಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊಸೊ ಜಾಲಾ.

2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ’ಯುವಕಿರಣ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೋಶು ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ಬಾಳ್ ರೇಜಲ್ ಸವೆಂ ಬಜ್ಪೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೊ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ’ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಮುಳಾಚೊ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ತಶೆಂ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ನಗದ್ ಆನಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ(2012) ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್(2013), ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ(2014) ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ(2015) ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್(2016) - ಹಾಂಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

ಕವಿ/ ಚಿಂತ್ಪಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ತಶೆಂ ಒರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ.

ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

 

[खबर] रोशू, बजपेक लियो रोड्रिगस कुटम किटाळ यूव पुरसकार

रोशू बजपे नांवान‌च कोंकणी साहित्य संसारांत ओळकिचो रोशन मेल्की सिकवेरा, बजपे हाका २०१७व्या वर्साच्या लियो रोड्रिगस कुटम किटाळ यूव पुरसकारा खातीर विंचून काडला. बजपेच्या देवाधीन बोनवेंचर पावल सिकवेरा आनी मेरी सिकवेरा हांच्या नोव जणां भुर्ग्यां पायकी निमाण्या रोशू‍न मंगळुर्च्या सां लुवीस कोलेजिंत बी. कोम तशें मैसूर युनिवर्सिटिथावन एम‌.कोम. सनद जोडल्या. प्रसतूत तो स्टार हेल्त तशेंच एस‌बिऐ लैफ संस्थ्यानीं आर्थीक सलहदार जावन वावूर्न आसा.

सोळा वर्सां प्रायेर‌‍च बरवंक सुरू केल्ल्या रोशून मटव्यो काणियो, विनोद, विडंबनां, लेखनां, ललीत प्रबंध बरयल्यात मात्र न्हय पाटल्या वर्सानीं एक कवी जावन पर्जळून आसा. चडताव हऱ्येका कोंकणी पत्रानीं आनी जाळी जाग्यानीं, आकाशवाणीर रोशुचीं बर्पां सराग फायस जाते आसात. जायत्या कविगोषटिंत ताणें वांटो घेतला. जायत्या साहितीक स्पर्ध्यानीं ताणें इनामां अपणायल्यांत.

कोकणी न्हय आसतां कन्नड तशेंच अपरूप हिंदी भासानिंयी तो बरयता मात नय अनुवाद शेतांती काम करीत आसा. आयलेवार ताणे पी. लंकेशाचो ’ग्रहस्थाश्रम’ नाटक ’होम स्वीट होम’ म्हळ्ळ्या नांवान कोंकणेक अनुवाद केला आसून, ह्या नाटकाचीं आतां यशस्वी प्रदर्शनां चल्ते आसात. ’हास्य एट्याक’ (२०१५) आनी ओपन हास्य सर्जरी (२०१७) ताचे प्रगट जाल्ले विनोदीक पुसतक. ह्या पयकी हास्य एट्याक पुसतकाचे सर्व प्रतियो विकून वचोन एक दाकलोसो जाला.

२०१३व्या वर्सा मंगळुर्च्या समन्वय संस्थ्यान ताका ’युवकिरण’ प्रशसती दीवन मान केला. प्रसतूत रोशू आपली पतीण सिंतिया आनी बाळ रेजल सवें बजपेंत वसती करून आसा.

कोंकणी साहित्यांतल्या तर्न्या बरयणारांचीं प्रतिभा ओळकून तांका प्रोत्साह दिंवच्या इराद्यान २०१२ व्या वर्सापासून २०११ व्या वर्सा समग्र कोंकणी साहित्या खातीर सुर्वातलेलो किटाळ साहितीक जाळिजागो ’यूव पुरसकार’ पाटवन आसा. कोंकणिमुळाचो अबुदाबिंतलो उद्यमी, कोंकणी मोगी तशें समर्थक मानेसत लियो रोड्रिगस कुटम ह्या पुरसकाराचे पोशक जावनासून, प्रसतूत हो पुरसकार रुपय पंचवीस हजार नगद आनी स्मरणिका आटाप्ता.

ह्या आदीं बा| जो.सी. सिद्दकट्टे(२०१२) विल्मा, बंटवाळ(२०१३), स्ट्यानी बेळा(२०१४) मेलवीन कोळल‌गिरी(२०१५) आनी विल्सन, कटील(२०१६) - हांका हो पुरसकार पाटयला.

कवी/ चिंत्पी टायटस नोरोन्हा ताकोडे हांच्या अध्यक्ष‌पणार साहित्य अकाडेमी प्रशसती विजेत कवी मेलवीन रोड्रिगस, इंगलीश लेकक तशें ओर्कीड आर्ट ग्यालरी हाचो निर्देशक विलियम पायस आनी कलाकार दया विकटर लोबो हांच्या विंचणुके समितीन रोशू, बजपे हाचे प्रतिभा लेकाक धरून पुरसकाराक ताची विंचवण केल्या आसून नवेंबर्र मयन्यांत मंगळुरांत चल्च्या संभ्रमांत हो पुरसकार प्रदान जातलो.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]