ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000 ತಸೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ. ತೊ 1968 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್., ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಶಿಕಪ್ ಸೊಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ 1983 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 'ಸಂಕ್ರಮಣ', 'ಶೂದ್ರ', 'ತಾಯಿನುಡಿ', 'ತರಂಗ', 'ಸುದ್ದಿ-ಸಂಗಾತಿ', 'ಮಲ್ಲಿಗೆ', 'ತುಷಾರ' ತಸಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ, ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 32 ವರ್ಸಾಂನಿ 500 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಾಂಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. 'ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್', 'ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ' ಆನಿ 'ಕೈದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ' ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಥಾಣೆ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಗಾಂವಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ.

ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ದಾಯ್ಜ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ 2006 ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ, ರಾಕ್ಣೊ ತಶೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್, ವಲ್ಲಿಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಗೊಂಯ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಅಮರಾವತಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬುಕಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ’ಆರ್ಸೊ’ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್.

ತಾಚ್ಯಾ 'ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್' ಕಾಣಿಯಾಂ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆನಿ ಧುವೊ ಹೆನ್ಸಿಲ್ ರಿಯಾ ಆನಿ ಹಾನ್ನಾ ರೂತ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ದುಬಾಯ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

 

[खबर] एच्चेम पेर्नालाक कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार

कविता ट्रस्टान दिंवचो २०१८ व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार कवी तशें विमर्शक एच्चेम पेर्नालाक फावो जाला. हो पुरस्कार रू. २५,००० तशें यादस्तिका आटापता. जानेर १३, २०१९ तारकेर मंगळूर शक्तिनगरांत आसच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत चलच्या तेराव्या कविता फेस्त संदर्भार हो पुरस्कार ताका भेटयतले.

एच्चेम पेर्नालाचें खरें नांव हेनरी मेंडोन्सा. तो १९६८ वर्साच्या आगोस्तांत उडुपी जिल्ल्याच्या पेर्नाल गांवांत जल्मल्लो. बी.कॉम., डी.बी.एम. शिकप सोंपयल्ल्या ताणें साहित्य रचुंक सुरू केल्लें १९८३ इस्वेंत. ते कोंकणी, कन्नड, इंगलीश, हिंदी आनी मराठी भासांनी बरयतात. सुरविल्या वर्सांनी 'संक्रमण', 'शूद्र', 'तायिनुडी', 'तरंग', 'सुद्दी-संगाती', 'मल्लिगे', 'तुषार' तसल्या कन्नड नेमाळ्यांनी ताच्यो कविता पर्गट जाताल्यो. उपरांत 'आमचो युवक' पत्रांत व्यंग्य चित्रकार जावन कोंकणी शेताक ताणें पांय तेंकलो. ह्या उपरांत कोंकणी पत्रांनी कविता, काव्याक संबंधीत लेखनां, प्रबंध बरोवन ताणे पर्गट केले.

फाटल्या ३२ वर्सांनी ५०० वयर कविता तांणी बरयल्यात. 'चल्यांक चत्राय', 'बामुणांचें चेडूं' आनी 'कैद्याच्यो कविता' ताचे कविता संग्रह. ह्या शिवाय दोन काणयांचे पुस्तक पर्गट जाल्यात. आपल्या जिविताचीं जायतीं वर्सां मुंबय आनी थाणे गांवांनी सारल्ल्या तांच्या साहित्यांत मुंबय गांवान विशेस प्रभाव घाला.

सभार कोंकणी कविंच्या पुस्तकांक प्रस्तावनां बरयल्ल्या ताणे, दायज जाळीजाग्यार २००६ वर्साचो कवी, राकणो तशें काणीक पत्रांनी मांडून हाड‌ल्ल्या कविता स्पर्ध्यांनी पयलीं इनामां आपणायल्यांत. चा. फ्रा. देकोस्ता, जे.बी. मोरायस, मेल्विन रोड्रिगस, र. वी. पंडीत, वल्लि कवाड्रस हांच्या कोंकणी काव्याचेर ताणे अध्ययन लेकनां बरयल्यांत आनी विचार‌सात्यांनी तशें गोंय युनिवर्सिटिंत सादर केल्यांत. गोंय, केरळ, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांनी चल्लेल्या राष्ट्र मट्टाच्या कविगोष्ठिंनी कवी जावन वांटो घेतला मात न्हय कविगोष्टी तशें विचार सात्यांचें अध्यक्ष‌पण सांबाळ्ळां. अमरावती इंटर‌नॅशनल पोयेटिक्स प्रिसम बुकांत एच्चेमान कोंकणी कवितेचें प्रतिनिधित्व केलां.

ताच्या 'बीग आनी बिगात' काणयां बुकाक विश्व कोंकणी केंद्रान दिंवचें श्रीमती विमला वी पै २०१८ व्या वर्साची श्रेष्ट साहित्य कृती बहुमान मेळ्ळां.

तो आपली पतीण स्टेल्ला आनी धुवो हेन्सील रिया आनी हान्ना रूत हांचे सांगाता मंगळूर कंकनाडी लागसार वस्ती कर‍ता.

कोंकणी काव्यशेताक ताणें दिल्लें योगदान मांदून घेवन हो इक्राव्या वर्साचो पुरस्कार तांकां फावो केला म्हणून कविता ट्रस्टान कळयलां. दुबाय मेरिट फ्राय्ट सिस्टम्स हाचो म्हालक जोसेफ मथायस आपल्या कुटमाच्या नांवार पाटल्या इकरा वर्सां थावन हो पुरस्कार दीवन आयल्यात.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]