ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ವಾಶಿಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕಾಣ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ವರಾರ್ ಮಾತ್ರು‌ಮಿಲನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮೋಸೆಸ್ ದಾಂತಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ, ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಚ್. ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನೇಮಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ.

ಸುಮಾರ್ ಭಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾನಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹಾಂಚೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿಂ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಲ್ಹಾನಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಲೆರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸೋನೆಟ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಕ್ಲೀವ್ ಡೆ’ಸಾ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂತ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಒಲಿವರ್ ಪಾಯ್ಸ್ (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಅನಿಶ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಕವಿತಾ: ಬಾಳ್ಪಣ್, ಕವಿ: ಮಾ|ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕೊಂಕಾಣ ತರ್ಫೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: वाशिंत कवितासादर सर्त


कविता ट्रसट आनी आशावादी प्रकाशनाच्या जोड आश्रयाखाल, कोंकाण नविमुंबय संघटनाच्या सहयोगान ओकटोबर २८ तारिकेर सकाळीं ११:०० वरार मात्रू‌मिलन सेवा केंद्र इगर्जेच्या होलांत, मुंबय प्राथमीक हंताची कोंकणी कवितासादर सर्ती मांडून हाडली.

मानाधीक बाप मोसेस दांतस मुखेल सयरे जावनासले, हाणी काऱ्याची सुर्वात मागण्यान कर्तच. संघाचो अध्यक्ष मानेसत रिचार्ड डी’सोजान स्वागत केलो. मानेसत वल्ली क्वाड्रसान कवितासादर सर्तेच्यो रेग्रो आनी नेमांविशीं समजोणी दिली.

सुमार भारा भुर्ग्यानीं ह्या सर्तेंत पात्र घेत‍ल्लो. सर्व स्पर्धिकानीं बोव आपुरबायेन आपापल्यो कविता सादर केल्यो. हांचेपयकिंतलीं चोवगांक मुंबय हंताच्या अंतीम सर्तेक जिकून आयलीं.

ल्हानांचो विभाग:

पयलें स्थान: लेरीक डी’सोज (कविता: सुण्याक एक सोनेट, कवी: बाब आंटनी बार्कूर)
दुस्रें स्थान: क्लीव डे’सा (कविता: म्हजी मांत, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
तिस्रें स्थान: ओलिवर पायस (कविता: कोंकणी म्हजी भास, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

व्हडांचो विभाग:

पयलें स्थान: अनीश डी’सिलवा (कविता: बाळपण, कवी: मा|जो.सी.सिद्दकट्टे)

भाग घेत‌ल्ल्या समेसतांक कोंकाण तर्फेन इनामां वांटलीं.

सगळें काऱ्यें बोव आपुरबायेन मानेसत रिचार्ड डी’सोज हाणे चलवन वेलें.

भात्मी: आमचो भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
2018 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ಮಿರಾರೋಡ್

ಜೆರಿಮೆರಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]