ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಫ಼ೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ (ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್) ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ, ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಚ್. ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನೇಮಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ.


ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾನಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹಾಂಚೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೊಯೆಲ್ಲಾ ಮಥಾಯಸ್ (ಕವಿತಾ: ತುಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಲೊಯ್, ಕವಿ: ಫ್ರಾದ್ ರೋಶನ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಏಂಜಲ್ ಪಿಂಟೊ (ಕವಿತಾ: ಚೆಡೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಲೀನಲ್ ಸೆರಾವೊ (ಕವಿತಾ: ಕಾಡಿ ಆನಿ ವಾತ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)

ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಂಘಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಕಮಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೋದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ
 

[खबर]: मिरारोडांत कवितासादर सर्त


 

कविता ट्रसट आनी आशावादी प्रकाशनाच्या जोड आश्रयाखाल, सा. जुजे कोंकणी वेल‌फेर एसोशियेशन मिरारोड हाणी ओकटोबर २१ तारिकेर सांजेर ४:३० वरार इगर्जेच्या इनफ಼ेंट जीसस होलांत, मुंबय प्राथमीक हंताची कोंकणी कवितासादर सर्ती मांडून हाडली.

मानाधीक बाप नेल्सन कार्डोजा (फिर्गजेचे सहायक विगार) मुखेल सयरे जावनासले, हाणी काऱ्याची सुर्वात मागण्यान कर्तच. संघाचो अध्यक्ष मानेसत डायगो रोड्रिगसान स्पर्धिकांक स्वागत केलो. मानेसत वल्ली क्वाड्रसान कवितासादर सर्तेच्यो रेग्रो आनी नेमांविशीं समजोणी दिली.

सुमार धा भुर्ग्यानीं ह्या सर्तेंत ल्हानांच्या विभागांत पात्र घेत‍ल्लो. सर्व स्पर्धिकानीं बोव आपुरबायेन आपापल्यो कविता सादर केल्यो. हांचेपयकिंतलीं तेगां मुंबय हंताच्या अंतीम सर्तेक जिकून आयलीं.

पयलें स्थान: जोयेल्ला मथायस (कविता: तूं उप्येवंक शिक्तलोय, कवी: फ्राद रोशन)
दुस्रें स्थान: एंजल पिंटो (कविता: चेडो आनी चेडूं, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)
तिस्रें स्थान: लीनल सेरावो (कविता: काडी आनी वात, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)

ह्या सर्तेंत मानेसत वल्ली क्वाड्रस आनी मानेसत हिलरी डी’सिलवा वोरयणार जावन आस‍ल्ले. संघाचे सांदे आनी कमिटी काऱ्यकर्त हाजर आस‍ल्ले. सांदो मानेसत हेनरी सलडान्हा हाणे कोंकणी पोद गावन हाजार आस‍ल्ल्यांक मनोरंजन केलें.

सगळें काऱ्यें बोव आपुरबायेन मानेसत जेरी डी’सोजा हाणे चलवन वेलें.

भात्मी: आमचो भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
2018 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ಜೆರಿಮೆರಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]