ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ 2017

2002 ವರ್ಸಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವುನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 32 ಬೂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್’ ಕಾರ್‍ಯಾಂತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ತಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ/ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. (ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೀರ್) ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್), ವಿ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಸಾಹಿತ್ಯ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಪಾವ್ಲಾ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ (ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್), ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ (ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್‍ದೇಶನ್), ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ನಾಟಕ್ ನಿರ್‍ದೇಶನ್), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್) ಹೆ ಮಾನ್ ಕಲಾಕಾರ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ 2017’, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ’ದಿವ್ಯದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ’ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್, ದಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಆನಿ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾಸವೆಂ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10- ವೊರಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಧ್ಘಾಟನ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್‍ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕರ್ತಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು, ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಕಾಪುಜಿನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಭಯ್ತಲೆ.

 

ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ಕರ್ತಲೊ.

ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್;  ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಇರಾದ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ, ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಾಚೊ ’ಮೊನಿ ಬೋಬ್ (ಕವಿತಾಜಮೊ)’, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ)’, ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರಾಚೊ ’ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಭಂವಾರಿಂ (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ)’ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ನಕ್ರೆ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಅಯ್ರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.

ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಮಾನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್; ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ (ಸಾಹಿತ್ - ಕಾಣ್ಯೊ), ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಸಾಹಿತ್ - ಲೇಕನಾಂ), ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ (ಸಾಹಿತ್ - ಅನುವಾದ್), ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ (ರೇಡಿಯೊ, ಮೀಡಿಯಾ), ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು (ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್-ಮನಿಸ್) ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಆಯ್ರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಆನಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ಮಾನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.

   

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್‌ಯೊ), ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್ (ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ)

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್‍ಲೊ, ಹಾಸನ್ (ಅನುವಾದ್), ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ (ರೇಡಿಯೊ/ಮಾಧ್ಯಮ್)

ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು (ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ ಮನಿಸ್)

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂದರ್‍ಭಾರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ T3 ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017’ ಹಾಂತುಂ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್, ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ; ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಆಂಟನಿ ಲೊಪೆಜ್, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲಿಂ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜ ನೀನಾಸಮ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಪದ್ವಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ’ಕಾವ್ಯ - ಕಥಾರಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕವಿತಾ-ಕಾಣಿಯೆಂಚೆರ್ ಅಭಿನಯ್ ಆಸ್ತಲೆಂ; ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್, ಬಾತ್ತಿ ಕೆಲರಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ’ಘಡ್ಗಡೊ’ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಸಛ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ’ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿಯೆಂಚೆರ್ ಅಭಿನಯ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಅಪವ್ಣೆಂ

[खबर] कोंकणी संभ्रम २०१७

२००२ वर्सांत सुर्वात जावून एदोळ पर‍यांत कोंकणेंत विंचणार ३२ बूक पर‍गट करून आयिल्लें ’आशावादी प्रकाशन’, कोंकणेंत वेवेगळ्या शेतांत महत्वाची देणगी दिलेल्यांक विंचून पर‍गट मान कर्चें काम करून आयलां. आधल्या वर्साच्या ’कोंकणी एकवट’ कार‍यांत, मुंबयांतल्या सर‍व कोंकणी एक्तारांच्या सांगातिंक घेवन असल्याच मान कोंकणी साहिती/कलाकारांक पर‍गट मान केल्लो. (सर्व मानेसत ह्यारिबोय, हेनरी डी’सोज (संगीत साम्राट), लारेन्स सलडान्हा (कोंकणी कीर) हांचेसवें फ्रान्सीस फेर‍नांडीस कास्सिया (रंग‌मंच), वी. डी’सिलवा (साहित्य), लारेन्स कुवेल्हो (पत्रिकोध्यम), हेनरी डी’पावला (पत्रिकोध्यम), वाल्टर लस्रादो (अनुवाद साहीत), ह्यारी फेर‍नांडीस (फिल्म नीर‍देशन), जोय पालडका (नाटक नीर‍देशन), फ्रान्सीस ओलिवेरा पडुकोणे (रंग‌मंच) हे मान कलाकार.

ह्या वर‍साचो ’कोंकणी संभ्रम २०१७’, आशावादी प्रकाशनान ’दिव्यदीप प्रकाशनाच्या’ सहयोगाखाल आसा केल्लें काऱ्यें, कल्याण‌पुरांतल्या मिलाग्रीस कोलेजिंत, दसेंबर १७ तारिकेर सकाळीं ९:३० वोरांचेर नोंदावणी आनी काफी-फळारासवें सुरू जातलें.

सकाळीं १- वोरांक सुरू जांवच्या ह्या काऱ्याचें उधघाटन दायजिवर‍ल्ड मीडिया प्रायवेट लिमिटेड‌चो मानेसत वाल्टर नंदळिके कर्तलो. मुखेल सयरो जावन उध्यमी मानेसत पासकल बी. पिंटो पेर्मुदे, मानेसत सयरे जावन मानेसत आसटीन डी’सोज प्रभू, मा|बा|चेतन कापुजीन काऱ्यें सोभयतले.

मा|चेतन लोबोचें उलवप आसच्या ह्या काऱ्याचें निर्वाहण, फामाद कोंकणी कार‍यें निर्वाहक मानेसत जियो आग्रार कर्तलो.

बूक मोकळीक काऱ्यांत; ’साहित्याध्वारीं समाज‌सेवा’ इराद्याचो पयणारी क्रिस्मस विशेस अंको, जोन सुंटिकोप्पाचो ’मोनी बोब (कविताजमो)’, वल्ली क्वाड्रसाचो ’मुखामुखी (संपादकीयां)’, विन्सी पांबूराचो ’मेल्ल्या पेट्याभंवारीं (मटव्यो काणियो)’ मानेसत जोर्ज क्यासतलिनो नक्रे, मानेसत मेलवीन रोड्रिगस, मानेसत आसटीन डी’सोज प्रभू आनी अयरीन पिंटो मोकळीक कर्तेलीं.

साधकांक पर‍गट‌मान कार‍यांत साधकांक; वल्ली वग्ग (साहीत - काण्यो), डा|एडवर्ड नज्रेत (साहीत - लेकनां), जेरालड वी. कारलो (साहीत - अनुवाद), कन्सेपटा फेर्नांडीस आळव (रेडियो, मीडिया), आसटीन डी’सोज प्रभू (अंतर‌राश्ट्रीय कोंकणी मान-मनीस) हांकां मानेसत जेम्मा पडील, डोलफी कास्सिया, एडी नेट्टो, आयरीन पिंटो, आनी ग्लेडीस रेगो मान कर्तेलीं.
 

वल्ली वग्ग (कोंकणी काण‌यो), डा|एडवर्ड एल. नज्रेत (भलायकेचीं लेकनां)

जेरालड वी. कार‍लो, हासन (अनुवाद), कन्सेपटा फेर‍नांडीस आळव (रेडियो/माध्यम)

डा|आसटीन डी’सोज प्रभू (अंतर‌राश्ट्रीय कोंकणी मान मनीस)

हेच्च संदर‍भार लोकामोगाळ कोंकणी संस्थो T३ हांच्या प्रायोजक‌पणाखाल चल‌ल्ल्या ’पयणारी साहितीक स्पर्धो २०१७’ हांतूं इनामां जोडलेल्यांक इनामां वांटतेल्यांव.

त्ये उपरांत वल्ली क्वाड्रसाच्या अध्यक्ष‌पणाखाल कोंकणी कविगोश्टिंत, नामणेचे कवी; आंड्रू एल. डी’कुन्हा, मेलवीन जे. वास केलराय, वल्ली वग्ग, आसटीन प्रभू, ग्लेडीस रेगो, क्याथरीन रोड्रिगस, आंटनी बार‍कूर, आंटनी लोपेज, नवीन कुलशेकर, वाल्टर दांतीस, रिच्ची पिरेर, प्रसन्न निड्डोडी, जियो आग्रार आपलीं कविता वाचतलीं.
त्ये उपरांत क्रिसटोफर डी’सोज नीनासम निर्देशनाखाल, पद्वा कोलेजिच्या पंगडाथावन ’काव्य - कथारंग’ म्हळ्ळो कविता-काणियेंचेर अभिनय आसतलें; चा.फ्रा.दे’कोसताच्या कवितेंचेर, बात्ती केलराय‌च्या ’घडगडो’ तशेंच वल्ली क्वाड्रसाच्या ’सछ का साम्ना’ मटविकाणियेंचेर अभिनय आसतलें.

 

अपवणें

[Khobor] Konknni sombhrom' 2017

2002 vorsant survat zavun edoll por‍yant konknnent vinchnnar 32 buk por‍gott korun ayil'lem ’axavadi prokaxon’, konknnent vevegllea xetant mohotvachi denngi dileleank vinchun por‍gott man korchem kam' korun ailam. Adhlea vorsachea ’konknni ekvott’ kar‍yant, mumboyantlea sor‍v konknni ektaranchea sangatink gheun osoleach man konknni sahiti/kolakarank por‍gott man kel'lo. (sorv manest heariboi, henri ddi’soz (songit samratt), larens solddanha (konknni kir) hanchesovem fransis fer‍nanddis kassia (rong‌monch), vi. Ddi’silva (sahity), larens kuvelho (potrikodhyom'), henri ddi’paulaa (potrikodhyom'), valttor losrado (onuvad sahit), heari fer‍nanddis (film' nir‍dexon), zoi paloddka (nattok nir‍dexon), fransis olivera poddukonne (rong‌monch) he man kolakar.

Hea vor‍sacho ’konknni sombhrom' 2017’, axavadi prokaxonan ’divyodipo prokaxonachea’ sohoyogakhal asa kel'lem karyem, koleann‌purantlea milagris kolejint, dosembor 17 tariker sokallim 9:30 vorancher nondaunni ani kafi-follarasovem suru zatolem.

Sokallim 1- vorank suru zamvchea hea kareachem udhghatton daijivor‍ldd middia praivett limittedd‌cho manest valttor nondollike kortolo. Mukhel soiro zaun udhyomi manest paskol bi. Pintto permude, manest soire zaun manest asttin ddi’soz probhu, ma|ba|cheton kapujin karyem sobhoitole.

Ma|cheton lobochem uloup aschea hea kareachem nirvahonn, famad konknni kar‍yem nirvahok manest jio agrar kortolo.

Buk mokllik kareant; ’sahiteadhvarim somaz‌seva’ iradeacho poinnari krismos vixes onko, zon sunttikoppacho ’moni bob (kovitazomo)’, vol'li kvaddrosacho ’mukhamukhi (sompadokiyam)’, vinsi pamburacho ’mel'lea petteabhomvarim (mottveo kannio)’ manest zorz keastolino nokre, manest melvin roddrigos, manest asttin ddi’soz probhu ani oyrin pintto mokllik kortelim.

Sadhokank por‍gott‌man kar‍yant sadhokank; vol'li voggo (sahit - kanneo), dda|eddvordd nojret (sahit - lekonam), jeraldd vi. Karlo (sahit - onuvad), konseptta fernanddis allvo (reddio, middia), asttin ddi’soz probhu (ontor‌raxttri-i konknni man-monis) hankam manest jem'ma poddil, ddolfi kassia, eddi nett'tto, airin pintto, ani gleddis rego man kortelim.

Vol'li Vogga (konknni kann‌yo), Dr|Eddvordd el. Nojret (bholaikechim lekonam)

Jeraldd V. Car‍lo, Hassan (onuvad), Concepta Fer‍nanddis Alva (reddio/madhyom')

dda|asttin ddi’soz probhu (ontor‌raxttri-i konknni man monis)

Hechch sondor‍bhar lokamogall konknni somstho T3 hanchea prayozok‌ponnakhal chol‌l'lea ’poinnari sahitik spordho 2017’ hantum inamam zoddleleank inamam vantt'teleamv.

Tye uprant vol'li kvaddrosachea odhyokx‌ponnakhal konknni kovigoxttint, namnneche kovi; anddru el. Ddi’kunha, melvin je. Vas kelorai, vol'li voggo, asttin probhu, gleddis rego, keathorin roddrigos, anttoni bar‍kur, anttoni lopez, novin kulxekor, valttor dantis, richchi pirer, proson'no nidd'ddoddi, jio agrar aplim kovita vachtolim.

Tye uprant kristtofor ddi’sozo ninasom' nirdexonakhal, podva kolejichea pongddathaun ’kauyo - kotharong’ mholl'llo kovita-kanniencher obhinoi astolem; cha.Fra.De’kostachea kovitencher, bat'ti kelorai‌chea ’ghoddgoddo’ toxench vol'li kvaddrosachea ’sochh ka samna’ mottvikanniencher obhinoi astolem.
 

Invitation

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]