ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll Sancoale ganvant

 

DKA-chi ‘Hanson-Khellon Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla zali

 


Ponnje : Aple upkrom’ mukhar vhortanam Dalgado Konknni Akademin (DKA) Sutrsonchealon koxem korop ani tantunt hansoun khelloun karyavoll mukhar koxi vhorop hachi xikvonn divpi kar’yaxalla ghoddoun haddli.  Hi kar’yaxalla Tiatr Academy of Goa-chea Conference Hall-ant 22 Setembr disa zali.  Margdorxok mhonn fanki hans’ya sutrsonchealok ani Adlo Director of Health Services Dr. Bicaji Ghanekar hajir aslo.  Tache borabor DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chitttnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle.

Dotor Ghanekaran zaitim udahornnam diun hansoun khelloun sutrsonchealon koxem korunk zata tache vixim mahiti dili ani hajir asloleanchea prosnank zapo dilio. Tomazinho Cardozon sutrsonchealonachim kaim ‘formats’ sangle.

Hie kar’yaxallek upatt protisad diun, Shakespeare Fernandes, Armando Fernandes, Sonia Gomes, Enrico Vaz, Gabriel Fernandes, Afonso Braganza, Narayan Khorjuenkar, Monica Fernandes, Anil Joglekar, Cindy Sequeira, Cicilia Braganza, Vibha Parsekar, Pallavi Golatkar, Venesa Pinto, Jerome Succor Alfonso,  Cieno Gomes,  Cynella Dias, Yvette Custodio Dias, Annie de Colvale, Tina Costa, Savio Pinto, Mathew D’ Costa, Dr. Glenis Mendonca, Velma Fernandes, Lourdes Botelho, Sanaya Monteiro, Elayne Monteiro, Prashant Paddekar, Vinay Kumar Thali, Shane Max Da Costa, Shwetang Ghanekar, Oscar Gracias, Vassalo Carvalho, Fr. Myron Jeson Barreto, Ryan Rodrigues, Alisha Tari, Ajiknkya Bene ani Ninoshka Menezes him sogllim hajir aslim.

 Vincy Quadros-an sutrsonchealon kelem ani Celso Fernandesan soglleanche upkar mandle.  Hajir aslolea soglleank promanpotram bhettoilim.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]