ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಭೆಟ್

ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ 105 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಭೆಟ್

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ 105 ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ 16.08.2019 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್, ವೊಣ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಾಂ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಶಿಲ್ಪಾಂ, ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಲಿ.  

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಬಿರಾಂ ಸಮ್ಮೆಳಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಭಾಸಯ್ಲ್ಯೊ.

ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದಿಲಿಂ ತರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್`ಯಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ. ಸಿ. ಟ್ರೆನಿಟಾ ಫೆರಾವೊನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ.

ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪಠ್ಯೇತರ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಿ ಭೆಟ್ ಆಸಾ  ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಫ್ಲೊರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಡಾ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೋಬೊನ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಫ್ಲೊರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ

[खबर] सां लुवीस कोलेजिच्या विद्यार्थिंची अध्ययन भेट

कलांगणाक सां लुवीस कोलेजिच्या १०५ विद्यार्थिंची अध्ययन भेट

सां लुवीस कोलेज कोंकणी संघाच्या १०५ विद्यार्थ्यांनी १६.०८.२०१९ वेर कोंकणी दायजा केंद्र कलांगणाक अध्ययन भेट दिली. वसतू संग्रहालय, वोणती शिल्पां, सिमेंट शिल्पां, उग्त्या रंग मांचिये विशीं माहेत जोडली.  

मांड सोभाण अध्यक्ष लुवी जे. पिंटोन कलांगणांत चल्च्या काऱ्यांचो विवर दिलो आनी कोलेज युवजणांच्या कोंकणी काऱ्यांक, शिबिरां सम्मेळांक कलांगणाच्यो सवलतायो धर्मार्थ भासयल्यो.

लोक संपर्क अधिकारी विकटर मतायसान कोंकणी मान्यता दिसा विशीं माहेत दिली. भेटेच्या उगडासाक कोलेज लैबरेरीक थोडीं पुसतकां दिलीं तर युवजणांक`यी पुसतक काणीक दिली. समिती सांदे ऐरीन रेबेल्लो, नवीन लोबो आनी रोनी क्रासता हाजर आसलले. सी. ट्रेनिटा फेरावोन आभार मांदलो.

रुप्योत्सवाच्या हुंबरार आसच्या कोंकणी संघान आपल्या विवीध पठ्येतर वावराक लागून ही भेट आसा  केल्ली. कोंकणी शिकोवपी फ्लोरा क्यासतेलिनो आनी इंगलीश विभागाच्या डा. सिलविया लोबोन मुकेल्पण घेतललें.

- भात्मी: फ्लोरा क्यासतेलिनो

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]