ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

News | Intra State Konkani Youth  Seminar

 

 Shree Mallikarjuna College Goa, Ashawadi Prakashan with the help of AKS Mumbai organising an Intra State Youth Seminar in Konkani on the 1st December 2019 in Kandivali (W) Church Hall.

Read

News | Kavithapatt in Mumbai

 

 Bab Arun Sakhardandde is a fabulous Konkani poet from Goa. A detailed study on his poetry and songs is scheduled in Mumbai on the 1st December 2019 at 3pm.

Read

 

Review | National Level Literary Contest 2019

 

 Preliminary review article on the qualified entries from Wilfy Rebimbus memorial National Level Literary Contest in dual script of Konkani by Fr.Jason Pinto.

Read

 

Poetry | By Ramesh Saju Ghadi

 

 Bab Ramesh Saju Ghadi is a multi talented, an activist, writer, poet and a wonderful human being, this poetry is a master piece, will remain in the readers mind for a long time.

Read

 

Results | National Level Literary Contest 2019

 

 The results of 'Wilfy Rebimbus memorial National Literary Contest in Konkani conducted by Poinnari-Veez has been declared; Melvin J Vas bags first prize in short story category, while Urjitha Bhobe bags first prize in Poetry category. Read a complete list of winners.

Read

 

News | Ek Konkani Sanz

 

 Veez e-magazine edited and published by Dr.Austine DSouza Prabhu from Chicago releases its 101th issue on the 24th Nov at St.Agnes College ground (6 pm). 

Read

 

Poetry | By Rupali Mauzo Kirtani

 

 Bai Rupali Mauzo Kirtani is a noted Konkani poet from Goa, brings out a beautiful poetry.

Read

 

Poetry | By Arun Sakhardandde, Goa

 

A simple looking but an effective poetry by one of the finest poets in Goa, Bab Arun Sakhardandde.

Read

 

Editorial | Ek Novo Sounsar

 

 Its another unique way to support our needy fellow writer by a writer Fr.Chetan Lobo's maiden anthology of 'Short Stories' - Editorial by Valley Quadros, Ajekar.

Read

 

Poetry | By Urjita Bhobe, Goa

 

Empty Nest, a lovely poetry by Urjita Bhobe, a noted poet from Goa.

Read

 

Poetry | By Chikka, Panglla

 

This is not just a poetry, the beauty of this poem is, the words say something and their abstract images tell stories.

Read

 

News | Poetry Contest in Jerimeri

 

Konkani poetry recital contest for Mumbai preliminary rounds has been completed, 4 youths and 6 children are qualified to take part in the National Level poetry contest to be held in Goa during Jan'2020. Mira Road bagged 'The best organisation' prize for organising the contest in 2019.

Read

 

Travelogue | By Venkatesh Nayak

 

E Travelogue episode - 1 from Venkatesh Nayak Mangalore.

Read

 

Poetry | By Uday Mhambro

 

 Bab Uday Mhambro is a noted Konkani poet from Goa, brings out a different poetry about thorn of rose.

Read

 

Book Review | By Sam Bolliye

 

 'Suryo Udeta' is the first book (in Kannada and Nagari) containing National Level Konkani short stories of Konkani, published by Karnataka Konkani Sahitya Academy in 2019. Here is a beautiful review by a critique, thinker and writer Dr.Samuel Sequeira, the ex-editor of Raknno Konkani Weekly.

Read

 

 

News | Konkani Writers Meet

 

 Ashawadi Prakashan and Divo weekly conducted Konkani Writers Meeting, in which a respectful trbute paid to Walter Lasrado and Fr.Staney DCunha. Two new books released by Dr.Austine DSouza Prabhu and Rons Bantwal.

Read

 

Story | By Dr.Samuel Sequeira

 

The short story of the month, yet another remarkable story by a noted writer Sam Bolliye, who had worked as the Editor of Raknno and Janavahini.

Read

 

         

Short Stories

Poetry

 

  Kathadaaiz

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

News

Pio Fernandes-ak omplim arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

Borovpiank Mullavi Karyaxalla

Romi Konknnintlean borovpiank Mullavi Karyaxalla: Bhag 02, Aitara, Otumbrachie 20ver, 2019, sanje 3.30 vorar.

<< Read >>

 

सावदितले ते दीस

रुपाली मावजो किर्तनी हांचे 'सावदितले ते दीस' ह्या पुस्तकाचो मराठी अणकार अदिती बर्वे हाणी केल्ले 'सौदीतले दिवस' हे ९२व्या अखिल भारतीय मराठी कोंकणी संमेलन ची अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे हांच्या हस्ते प्रकाशीत जालें.

<< Read >>

 

DKA Dalgado Puroskar

Dalgado Konkani Academy invites entries for its Anual Awards.

<< Read >>

 

Poetry Contest in Miraroad

Konkani poetry recital contest held in Miraroad for talents in Miraroad and Vasai.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak omplim arga

DKA-n Pio Fernandes-ak omplim arga.

<< Read >>

 

Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla

DKA-chi ‘Hanson-Khellon Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla zali.

<< Read >>

 

Konknni Zagrutai Karyavoll

DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll Sancoale ganvant.

<< Read >>

 

DKA uzvaddaita 3 pustokam

John Aguiar-achem ‘Mandovichie Dege Voilean’, Annie de Colvale-chem ‘Xikar’ ani Rui Coelho-chem ‘Kallzantlo Mog.

<< Read >>

 

Poetry Contest in Kandivali

Konkani poetry recital contest for Mumbai kids has begun on 22 September 2019 at Kandivali.

<< Read >>

 

Konkani Day Celebration in Miraroad

St.Joseph's Welfare Association, a Konkani association in Miraroad celebrated Konkani day and the feast of Nativity on the 8th September 2019.

<< Read >>

 

HARRYBOY passes away

Herold DSouza (94), popularly known as HARRYBOY, a veteran actor, singer, writer and Konkani activist breathed his last on 29 Aug at 4:30pm in Mumbai.

<< Read >>

 

Sirlim Rosteak Nanv Dilem

Pri. Antonio Pereira-achi Zolm Xembhori Nimtan Sirlim Rosteak Nanv Dilem ani ‘Konknni Oparinchem Bhanddar Pustok Portun Uzvaddailem.

<< Read >>

 

Konkani Manyata Divos

Mugdonat'llim Gitam, Bon'dh books released by Goa Konkani Academy during 27th Konkani Manyata Divos held 23rd Aug 2019.

<< Read >>

 

Dr.Jayanti Naik's new book

Dr.Jayanti Naik's contribution to Konkani ligterature is immense, particularly in the field of folk literature.

<< Read >>

 

Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla

DKA-chi Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla Navele Zali.

<< Read >>

 

Desbhokti Vichear Somorom

Desachem borem korunk sodta to desbhokt: Tomazinho Cardozo.

<< Read >>

 

Talent Contest in Miraroad

St.Joseph's Konkani Association Miraroad conducted a fabulous Konkani talent contest on 18 Aug 2019.

<< Read >>

 

Pri. Antonio Pereira

Pri. Antonio Pereirachi Zolm-Xembhori Saxttintlea Sirlinchea rosteak tachem nanv.

<< Read >>

 

Study-tour by St.Aloysians

105 Students from St.Aloysius College Mangalore paid a visit (Study-tour) to Kalangan on 16 Aug 2019.

<< Read >>

 

Konknni Zagrutai Karyavoll

Edvin Fernandes-achem dusrem kovitam pustok ‘Gõychi Bhuim uzvaddailem Kuddchoddem-Xelvona hanga DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll zali.

<< Read >>

  [More News..]

BOOKS

गूडबंध

       

       Dr.Jayanti Naik

अर्त

          

       Dr.Jayanti Naik

 

Announcement

     Remembrance

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ, ಜನನ್: 23.08.1953, ಮರಣ್: 30.12.2018.

<<Read>>

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Advertisement

    

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read